Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - Wydziały KWP w Szczecinie - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydziały KWP w Szczecinie

Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

W tej części strony Biuletynu Informacji Publicznej Policji umieszczono informacje na temat możliwości kontaktów z określonymi wydziałami, sekcjami i zespołami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Wydział Kryminalny

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

NACZELNIK: nadkom. Jarosław Smyka - tel.: 91 82 11 725

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  podinsp. Krzysztof Kozakiewicz  – tel.: 91 82 11 725

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 11 725 fax: 91 82 11 723

 

Wydział Wywiadu Kryminalnego

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

NACZELNIK: mł. insp. Paweł Widoniak - tel.: 91 82 11 120

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Sławomir Forczmański  – tel.: 91 82 11 122

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 11 125 fax: 91 82 11 129

 

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

NACZELNIK: mł. insp. Mirosław Okraska - tel.: 91 82 11 820

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  podinsp. Maciej Gajewski – tel.: 91 82 11 822

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 11 825 - fax: 91 82 11 823

 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

70 - 515 Szczecin, ul. Małopolska 47

NACZELNIK: kom. Robert Bryszewski - tel.: 91 82 12 120

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  podinsp. Tomasz Wawrzyniak 91 82 12 130

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 12 125, fax: 91 82 12 123

 

Wydział do Walki z Korupcją

Szczecin, Mierzyn ul. Welecka  2

NACZELNIK: p.o. podinsp. Małgorzata Jabłonowska-Kozakiewicz - tel.: 91 82 16 620

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 16 625, fax: 91 82 16 624

 

Wydział do Walki z Przestępczością Samochodową

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

NACZELNIK: mł. insp. Wojciech Maćkowiak - tel.: 91 82 12 190

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel. 91 82 11 125, fax: 91 82 11 129; 91 82 12 193

 

Wydział Techniki Operacyjnej

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 15 625, fax: 91 82 15 629

 

Laboratorium Kryminalistyczne

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47  

NACZELNIK:  mł. insp. Tomasz Imiela  - tel.: 91 82 15 520       

Z-ca NACZELNIKA: podinsp. Elżbieta Imbra-Hurnowicz  - tel.: 91 82 15 521

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel. 91 82 15 525, fax: 91 82 15 523

 

Wydział Prewencji

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

NACZELNIK: podinsp.  Katarzyna Rachuba - tel.: 91 82 12 050

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom.  Przemysław Kimon - tel.: 91 82 12 051

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 12 055, fax: 91 82 12 053

 

Sztab Policji

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 15

NACZELNIK: p.o. podinsp. Artur Świerbiołek - tel.: 91 82 18 020

ZASTĘPCA NACZELNIKA: p.o. podinsp. Mejer Dariusz   - tel.: 91 82 18 022

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 18 025, fax: 91 82 18 029

 

Wydział Ruchu Drogowego

72-006 Mierzyn, ul. Welecka 2

NACZELNIK: nadkom. Arkadiusz Górecki - tel.: 91 82 16 020

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Artur Ostrowski - tel.: 91 82 16 022

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 16 025, fax: 91 82 16 023

 

Wydział Konwojowy

NACZELNIK: podinsp. Adam Miszczak  - tel.: 91 82 13 020

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Mirosław Dzwonkowski - tel.: 91 82 13 022

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 13 025, fax: 91 82 15 789

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

71-710 Szczecin, ul. Bardzińska 1A

NACZELNIK: mł. insp. Sławomir Podgórski - tel.: 91 82 16 280

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  kom. Tomasz Lew - tel.: 91 82 16 282

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 16 285, fax: 91 82 15 739

 

Wydział Kontroli

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

NACZELNIK: mł. insp. Piotr Romaniewicz - tel.: 91 82 12 920

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  mł. insp. Andrzej Zamęcki  - tel.: 91 82 12 922

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 12 925, fax: 91 82 12 923

 

Zespół Prawny

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

KOORDYNATOR: dr Krzysztof Gorazdowski - tel.: 91 82 11 313

SEKRETARIAT ZESPOŁU: tel.: 91 82 11 318, fax: 91 82 11 379

 

Wydział Kadr i Szkolenia

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

NACZELNIK: mł. insp. Magdalena Miszczak

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Piotr Lubkowski 

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 11 225, fax: 91 82 11 223

 

Wydział Finansów

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

NACZELNIK: mł.insp. Andrzej Urant  - tel.: 91 82 11 320

ZASTĘPCA NACZELNIKA: mł. insp. Sławomir Zgiet  - tel.: 91 82 11 322

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 11 325, fax: 91 82 11 323

 

Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji

70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4

NACZELNIK:  Ryszard Młynarski - tel.: 91 82 11 420

ZASTĘPCA NACZELNIKA: Renata Gadomska

ZASTĘPCA NACZELNIKA: Jan Belkowski

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 11 425, fax: 91 82 11 423

 

Wydział Transportu

Szczecin, ul. Wernyhory 5

NACZELNIK: Lech Starosta -  tel.: 91 82 16 110

ZASTĘPCA NACZELNIKA: Robert Makowski - tel.: 91 82 16 111

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 16 112, fax: 91 82 16 130

 

Wydział Łączności i Informatyki

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

NACZELNIK: mł. insp. Andrzej Czapla -  tel.: 91 82 11 620

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Paweł Maćkowiak - tel.: 91 82 11 622

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 11 625 - fax: 91 82 11 613

 

Sekcja Psychologów

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

KIEROWNIK: podinsp. Edyta Haszczak  

SEKRETARIAT: tel.: 91 82 11 335, fax: 91 82 11 379

 

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

NACZELNIK: mł.insp. Tomasz Kopka - tel.: 91 82 11 570

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 11 575, fax: 91 82 11 571

 

Audytor Wewnętrzny Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Małgorzata Badach

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

 tel.: 91 82 11 538

 

Wydział dw. z Cyberprzestępczością

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Naczelnik: mł. insp. Arkadiusz Kozak

Sekretariat: 91 82 12 175, fax 91 82 179

e-mail: cyber@szczecin.policja.gov.pl

 

Zespół Międzynarodowej Współpracy Policji

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Koordynator: nadkom. Marzena Lenard-Ineksiak - tel.: 91 82 12 771

fax: 91 82 12 773

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

KOORDYNATOR: Kinga Ewa Kordecka - tel.: 91 82 11 479

 91 82 11 478, fax: 91 82 15 406

 

Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KWP w Szczecinie

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

KOORDYNATOR: nadkom. Piotr Łaskarzewski

tel. 918212930, 918212931, 918212933

faks: 918212934

 

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. ochrony Praw Człowieka

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47 pok. 215

podinsp. Elżbieta Szatanik

tel.: 91 82 11 799

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

NACZELNIK: mł. insp. Grzegorz Sudakow

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 91 82 11 408, fax: 91 82 11 412

RZECZNIK PRASOWY KWP W SZCZECINIE: podinsp. Alicja Śledziona - tel.: 91 82 11 407

ZESPÓŁ PRASOWY KWP w SZCZECINIE:
tel. dyżurny: 0
663 997 997
tel.: 91 82 11 410, 91 82 11 409

ZESPÓŁ DS. KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ:
tel.: 91 82 15 208,  91 82 11 414

tel.: 91 82 11 413, 91 82 15 217 (strona internetowa, BIP)

ZESPÓŁ PREZYDIALNY:

tel.: 91 82 11 531, 91 82 11 542

Metryczka

Data publikacji 14.03.2007
Data modyfikacji 13.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry