Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - Wydziały KWP w Szczecinie - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydziały KWP w Szczecinie

Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

W tej części strony Biuletynu Informacji Publicznej Policji umieszczono informacje na temat możliwości kontaktów z określonymi wydziałami, sekcjami i zespołami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

WYDZIAŁ KRYMINALNY

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 725, Fax: 47 78 11 723

NACZELNIK: nadkom. Jarosław Smyka

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  podinsp. Krzysztof Kozakiewicz

 

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 825, Fax: 47 78 11 823

NACZELNIK: mł. insp. Mirosław Okraska

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Maciej Gajewski

 

WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 125, Fax: 47 78 11 129

NACZELNIK: mł. insp. Paweł Widoniak

P.O. ZASTĘPCY NACZELNIKA: podinsp. Dariusz Soczyński

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

70 - 515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 12 125, Fax: 47 78 12 123

NACZELNIK: kom. Robert Bryszewski

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  podinsp. Tomasz Wawrzyniak

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ

72-006 Mierzyn, ul. Welecka  2

Tel.: 47 78 16 625, Fax: 47 78 16 624,
 
e-mail: korupcja@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: podinsp. Małgorzata Jabłonowska-Kozakiewicz

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 12 175, Fax 47 78 12 179

e-mail: cyber@szczecin.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Arkadiusz Kozak

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ SAMOCHODOWĄ

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 12 190, Fax: 47 78 12 193

NACZELNIK: mł. insp. Wojciech Maćkowiak

 

WYDZIAŁ TECHNIKI OPERACYJNEJ

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 15 625, Fax: 47 78 15 629

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 15

Tel. 47 78 15 525, Fax: 47 78 15 523

NACZELNIK:  mł. insp. Tomasz Imiela

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Elżbieta Imbra-Hurnowicz 

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 12 055, Fax: 47 78 12 053

NACZELNIK: mł. insp. Katarzyna Rachuba

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Przemysław Kimon

 

SZTAB POLICJI

70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5

Tel.: 47 78 18 025, Fax: 47 78 18 029

NACZELNIK:  podinsp. Artur Świerbiołek

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  podinsp. Mariusz Obst

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

72-006 Mierzyn, ul. Welecka 2

Tel.: 47 78 16 025, Fax: 47 78 16 023

NACZELNIK: podinsp. Dariusz Mejer

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Artur Ostrowski

 

WYDZIAŁ KONWOJOWY

Tel.: 47 78 13 025, Fax: 47 78 15 789

NACZELNIK: podinsp. Adam Miszczak

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Mirosław Dzwonkowski

 

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINSTRACYJNYCH

71-710 Szczecin, ul. Bardzińska 1A

Tel.: 47 78 16 285, Fax: 47 78 15 739

NACZELNIK: mł. insp. Sławomir Podgórski

ZASTĘPCA NACZELNIKA: kom. Tomasz Lew

 

WYDZIAŁ KONTROLI

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 12 925, Fax: 47 78 12 923

NACZELNIK: mł. insp. Piotr Romaniewicz

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  mł. insp. Andrzej Zamęcki 

 

WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 225, Fax: 47 78 11 223

NACZELNIK: mł. insp. Magdalena Miszczak

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Piotr Lubkowski 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Urant

Tel.: 47 78 11 325, Fax: 47 78 11 323

 

WYDZIAŁ FINANSÓW

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 325, Fax: 47 78 11 323

NACZELNIK: mł. insp. Sławomir Zgiet

 

WYDZIAŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 575, Fax.: 47 78 11 571

NACZELNIK: mł. insp. Tomasz Kopka

 

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI

70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5

Tel.: 47 78 11 425, Fax: 47 78 11 423

NACZELNIK: Ryszard Młynarski

ZASTĘPCA NACZELNIKA: Renata Gadomska

ZASTĘPCA NACZELNIKA: Jan Belkowski

 

WYDZIAŁ TRANSPORTU

71-240 Szczecin, ul. Wernyhory 5

Tel.: 47 78 16 112, Fax: 47 78 16 130

NACZELNIK: Lech Starosta

ZASTĘPCA NACZELNIKA: Robert Makowski

 

WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 625, Fax: 47 78 11 613

NACZELNIK: mł. insp. Andrzej Czapla

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Paweł Maćkowiak

 

SEKCJA PSYCHOLOGÓW

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 335, Fax: 47 78 11 379

KIEROWNIK: podinsp. Edyta Haszczak 

 

ZESPÓŁ PRAWNY

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 318, Fax: 47 78 11 379

KOORDYNATOR: dr Krzysztof Gorazdowski

 

ZESPÓŁ DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5

Tel.: 47 78 11 474, Fax: 47 78 11 477

KOORDYNATOR: Kinga Ewa Kordecka

 

ZESPÓŁ FUNDUSZY POMOCOWYCH

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 367, Fax: 47 78 11 412

KOORDYNATOR: Ewa Maślana

 

ZESPOŁ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel. 47 78 12 930; 47 78 12 931; 47 78 12 933; Fax: 47 78 12 934

KOORDYNATOR: nadkom. Piotr Łaskarzewski

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Małgorzata Badach

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 538, Fax: 47 78 15 406

 

ZESPÓŁ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W SZCZECINIE DO SPRAW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 799, Fax: 47 78 11 412

PEŁNOMOCNIK: podinsp. Elżbieta Szatanik

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 408, Fax: 47 78 11 412

NACZELNIK: mł. insp. Grzegorz Sudakow

RZECZNIK PRASOWY KWP W SZCZECINIE: podinsp. Alicja Śledziona - tel.: 47 78 11 407

ZESPÓŁ PRASOWY KWP w SZCZECINIE
tel. dyżurny: 663 997 997
tel.: 47 78 11 410, 47 78 11 409

ZESPÓŁ DS. KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
tel.: 47 78 15 208,  47 78 11 414

tel.: 47 78 11 413, 47 78 15 217 (strona internetowa, BIP)

ZESPÓŁ PREZYDIALNY:

tel.: 47 78 11 531, 47 78 11 542, 47 78 11 512

Metryczka

Data publikacji 14.03.2007
Data modyfikacji 03.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Iwaniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Iwaniewicz Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry