Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - Wydziały KWP w Szczecinie - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydziały KWP w Szczecinie

Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

W tej części strony Biuletynu Informacji Publicznej Policji umieszczono informacje na temat możliwości kontaktów z określonymi wydziałami, sekcjami i zespołami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

WYDZIAŁ KRYMINALNY

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 725, Fax: 47 78 11 723

naczelnik.kryminalny(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Wojciech Maćkowiak

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  podinsp. Krzysztof Kozakiewicz

 

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 825, Fax: 47 78 11 823

naczelnik.wds(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: nadkom. Sławomir Wasilewski

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Maciej Gajewski 

 

WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 125, Fax: 47 78 11 129

naczelnik.wwk(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Paweł Widoniak

ZASTĘPCY NACZELNIKA: podinsp. Dariusz Saczyński

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

70 - 515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 12 125, Fax: 47 78 12 123

naczelnik.pg(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: nadkom. Robert Bryszewski

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  podinsp. Tomasz Wawrzyniak

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ

72-006 Mierzyn, ul. Welecka  2

Tel.: 47 78 16 625, Fax: 47 78 16 624,
 
e-mail: korupcja(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Małgorzata Jabłonowska-Kozakiewicz

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 12 175, Fax 47 78 12 179

UWAGA!!! Pod numer telefonu 47 78 12 175 mogą podszywać się oszuści.

Ten numer służy wyłącznie do odbierania zgłoszeń (z tego numeru nie są wykonywane połączenia na zewnątrz).

W celu weryfikacji rozmowy przychodzącej rozłącz się, a następnie oddzwoń.

NACZELNIK: mł. insp. Arkadiusz Kozak

 

WYDZIAŁ TECHNIKI OPERACYJNEJ

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 15 625, Fax: 47 78 15 629

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 15

Tel. 47 78 15 525, Fax: 47 78 15 523

naczelnik.lk(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK:  mł. insp. Tomasz Imiela

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Elżbieta Imbra-Hurnowicz 

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 12 055, Fax: 47 78 12 053

naczelnik.prewencja(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: podinsp. Przemysław Kimon

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Monika Mocianko-Pawlak

 

SZTAB POLICJI

70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5

Tel.: 47 78 18 025, Fax: 47 78 18 029

naczelnik.sztab(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK:  mł. insp. Artur Świerbiołek 

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  podinsp. Mariusz Obst 

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

72-006 Mierzyn, ul. Welecka 2

Tel.: 47 78 16 025, Fax: 47 78 16 023

naczelnik.wrd(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Dariusz Mejer 

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  kom. Szymon Szymoniak

 

WYDZIAŁ KONWOJOWY

Tel.: 47 78 13 025, zamiast faxu e-mail: wydzial.konwojowy(at)sc.policja.gov.pl

naczelnik.konwojowy(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: nadkom. Mirosław Dzwonkowski

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Piotr Pawłowski

 

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINSTRACYJNYCH

71-710 Szczecin, ul. Bardzińska 1A

Tel.: 47 78 16 285, Fax: 47 78 15 739

naczelnik.wpa(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Sławomir Podgórski 

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Tomasz Lew

 

WYDZIAŁ KONTROLI

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 12 925, Fax: 47 78 12 923

naczelnik.wkontroli(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Piotr Romaniewicz

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  mł. insp. Andrzej Zamęcki 

 

WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 225, Fax: 47 78 11 223

naczelnik.kadry(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Magdalena Miszczak

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Piotr Lubkowski

 

WYDZIAŁ FINANSÓW

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 325, Fax: 47 78 11 323

naczelnik.finanse(at)sc.policja.gov.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY - NACZELNIK: mł. insp. Sławomir Zgiet

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 575, Fax.: 47 78 11 571

naczelnik.oin(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Tomasz Kopka 

 

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI

70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5

Tel.: 47 78 11 425, Fax: 47 78 11 423

naczelnik.zaopatrzenie(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: Renata Gadomska

ZASTĘPCA NACZELNIKA: Anna Pimpicka

ZASTĘPCA NACZELNIKA: Jan Belkowski

 

WYDZIAŁ TRANSPORTU

71-240 Szczecin, ul. Wernyhory 5

Tel.: 47 78 16 112, Fax: 47 78 16 130

naczelnik.transport(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: Robert Makowski

ZASTĘPCA NACZELNIKA: Radosław Walczak

 

WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 625, Fax: 47 78 11 613

naczelnik.wlii(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Andrzej Czapla 

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Paweł Maćkowiak

 

SEKCJA PSYCHOLOGÓW

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 335, Fax: 47 78 11 379

edyta.haszczak(at)sc.policja.gov.pl

KIEROWNIK: podinsp. Edyta Haszczak 

 

ZESPÓŁ PRAWNY

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 318, Fax: 47 78 11 379

krzysztof.gorazdowski(at)sc.policja.gov.pl

KOORDYNATOR: dr Krzysztof Gorazdowski 

 

ZESPÓŁ DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5

Tel.: 47 78 11 474, Fax: 47 78 11 477

kinga.ewa.kordcka(at)sc.policja.gov.pl

KOORDYNATOR: Kinga Ewa Kordecka 

 

ZESPÓŁ FUNDUSZY POMOCOWYCH

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 367, Fax: 47 78 11 412

zfp(at)sc.policja.gov.pl

KOORDYNATOR: Ewa Maślana 

 

ZESPOŁ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel. 47 78 12 930; 47 78 12 931; 47 78 12 933; Fax: 47 78 12 934

piotr.laskarzewski(at)sc.policja.gov.pl

KOORDYNATOR: nadkom. Piotr Łaskarzewski

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Małgorzata Badach 

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 538, Fax: 47 78 15 406

malgorzata.badach(at)sc.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W SZCZECINIE DO SPRAW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 799, Fax: 47 78 11 412

elzbieta.szatanik(at)sc.policja.gov.pl

PEŁNOMOCNIK: podinsp. Elżbieta Szatanik

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 408, Fax: 47 78 11 412

naczelnik.wks(at)sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Grzegorz Sudakow

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Lesław Dura

RZECZNIK PRASOWY KWP W SZCZECINIE: podinsp. Alicja Śledziona - tel.: 47 78 11 407

ZESPÓŁ PRASOWY KWP w SZCZECINIE
tel. dyżurny: 663 997 997
tel.: 47 78 11 410, 47 78 11 409

ZESPÓŁ DS. KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
tel.: 47 78 15 208,  47 78 11 414

tel.: 47 78 11 413, 47 78 15 217 (strona internetowa, BIP)

ZESPÓŁ PREZYDIALNY:

tel.: 47 78 11 531, 47 78 11 542, 47 78 11 512

Metryczka

Data publikacji : 14.03.2007
Data modyfikacji : 31.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Chełstowski
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry