Deklaracja dostępności

Koordynator ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP w Szczecinie

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka

podinsp. Elżbieta Szatanik

telefon: 47 78 11 799

e-mail: elzbieta.szatanik@sc.policja.gov.pl

Plan działania  K W P w Szczecinie i jednostek podległych K W P w Szczecinie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Metryczka

Data publikacji : 29.09.2020
Data modyfikacji : 30.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry