Dostęp do informacji publicznej - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została opublikowana na stronie podmiotowej BIP KWP w Szczecinie, prosimy o przekazywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej listem tradycyjnym lub elektronicznym na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin
e-mail: wks@sc.policja.gov.pl

(rozmiar załącznika nie może przekraczać 5 MB)

tel. 47 78 11 408

 

Mając na celu usprawnienie procedury udostępniania informacji publicznej zachęcamy Państwa do zapoznania się z przepisami ustaw:

  • o dostępie do informacji publicznej,

  • o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

oraz do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej, przygotowanego przez KWP w Szczecinie:

      wniosek
 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że:

  • obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie (zob. uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II SAB 372/03 z dnia 20 listopada 2003 r.);

  • przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie znajdują zastosowania w przypadku ubiegania się o udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz stosowaniu prawa w konkretnych sprawach indywidualnych (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II SA 3301/02 z dnia 19 grudnia 2002 r.).

Metryczka

Data publikacji : 26.02.2010
Data modyfikacji : 18.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry