Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Sprawozdania finansowe - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Bilans jednostki budżetowej - KWP w Szczecinie

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej - KWP w Szczecinie

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej - KWP w Szczecinie

Informacja dodatkowa

Metryczka

Data publikacji 29.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Andrzej Urant
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry