Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

II kwartał 2017 r.

KWARTALNA INFORMACJA

O UDZIELONYCH UMORZENIACH

NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU

O FINANSACH PUBLICZNYCH

za II kwartał 2017 roku

 

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie informuje, że w II kwartale 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nie wydał decyzji o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Metryczka

Data publikacji 27.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Czubski
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry