Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

IV kwartał 2017 r.

KWARTALNA INFORMACJA

O UDZIELONYCH UMORZENIACH

NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU

O FINANSACH PUBLICZNYCH

za IV kwartał 2017 roku

 

            Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie informuje, że w IV kwartale 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wydał 31 (trzydzieści jeden) decyzji w sprawie umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Łączna kwota umorzenia wynosi 10.284,28 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery 28/100).

Metryczka

Data publikacji 30.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Czubski
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry