KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

I kwartał 2018 roku

KWARTALNA INFORMACJA

O UDZIELONYCH UMORZENIACH

NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU

O FINANSACH PUBLICZNYCH

za I kwartał 2018 roku

 

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie informuje, że w I kwartale 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wydał 22 decyzje w sprawie umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Łączna kwota umorzenia wynosi 33.182,30 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa 30/100).

Metryczka

Data publikacji 13.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Czubski
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry