Komunikaty KWP w Szczecinie

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYDYSKRYMINACYJNA DLA POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE, ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W SZCZECINIE ORAZ SAMODZIELNYM PODODDZIALE ANTYTERRORYSTYCZNYM POLICJI W SZCZECINIE

Karta informacyjna

Procedury antydyskryminacyjne

Wniosek

Metryczka

Data publikacji 23.03.2015
Data modyfikacji 26.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
insp. Jan Pytka
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry