Komunikaty KWP w Szczecinie

Poszukujemy policjanta/policjantki do służby w Zespole Operacyjno-Rozpoznawczym Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Szczecinie

Poszukujemy policjanta/policjantki do służby

na stanowisku asystenta

Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego

Wydziału dw. z Cyberprzestępczością

KWP w Szczecinie.

 

 

Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Szczecinie poszukuje kandydatów do służby w Zespole Operacyjno-Rozpoznawczym.

 

Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych pozostających we właściwości Wydziału.
 • Udzielanie merytorycznej pomocy jednostkom terenowym w zakresie poważnych zdarzeń w cyberprzestrzeni.
 • Inicjowanie i prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej, sądami, prokuraturami, instytucjami państwowymi, a także podmiotami prywatnymi w zakresie zadań pozostających we właściwości Wydziału,

Wymagania niezbędne:

 • funkcjonariusz Policji,
 • swoboda w tworzeniu pisemnych opracowań oraz pracy kancelaryjnej,
 • zdolności analityczne w zakresie danych teleinformatycznych,
 • umiejętności praktyczne wykorzystania podstawowych narzędzi sieciowych,
 • podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie sieci i ruchu sieciowego,
 • brak przeciwskazań do uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa ściśle tajne,
 • umiejętność samodzielnego planowania procesu swojego kształcenia.
 • swobodna i merytoryczna komunikacja z ABI,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • umiejętność współpracy w zespole,

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne informatyka/łączność),
 • umiejętność rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach,
 • znajomość języka np.: angielskiego;
 • prawo jazdy kategorii B,
 • miejsce zamieszkania w Szczecinie lub powiatach sąsiadujących.

Oferty kandydatów winny zawierać:

 • list motywacyjny,
 • cv (wraz z przebiegiem służby w Policji),
 • kopię ostatniej opinii służbowej.

Oferty z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych należy składać na adres poczty elektronicznej:

arkadiusz.kozak@sc.policja.gov.pl

 
temat: „Kandydat do Cyber-ZOR"

Oferta ważna do czasu usunięcia ogłoszenia ze strony internetowej.

Bliższe informacje można uzyskać (kontakt wyłącznie ze służbowego numeru) pod telefonem resortowym (78) 12 162 lub 12 163.

Metryczka

Data publikacji 12.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
do góry