Komunikat - dotyczy art. 225 par. 1 KPA - Kontrole, Skargi i wnioski - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole, Skargi i wnioski

Komunikat - dotyczy art. 225 par. 1 KPA

Art. 225 par. 1 KPA

" Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji

o znaionach skargi lub wniosku,

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez

wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,

dopuszczająć się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,

albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

 

J. Borkowski, W. Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813
 

Metryczka

Data publikacji 10.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry