Środki trwałe stanowiące majątek - Majątek - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Środki trwałe stanowiące majątek

 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

wg wartości początkowej na dzień 31.12.2013 r.

 

Grupa

Nazwa

Wartość początkowa

Umorzenie

 

Grupa 0

 

Grunty

54.957.351,30

0

 

Grupa I

 

Budynki i lokale 115.081.939,05 53.886.372,74

 

Grupa II

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

18.662.079,92

9.885.578,89

 

Grupa III

 

Kotły i maszyny energetyczne

3.235.729,17

2.533.076,33

 

Grupa IV

 

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

32.104.819,71

31.187.304,37

 

Grupa V

 

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

324.698,74

282.141,06

 

Grupa VI

 

Urządzenia techniczne

70.813.586,53

55.652.594,20

 

Grupa VII

 

Środki transportu

86.084.155,86

70.915.819,04

 

Grupa VIII

 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości

 i wyposażenie

11.668.061,78

8.998.988,89

 

OGÓŁEM

 

392.932.422,06

233.341.875,52

 

Metryczka

Data publikacji : 14.03.2007
Data modyfikacji : 24.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Wróbel KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry