Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

informacje ogólne

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

            Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

            Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

  1.  nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium
  2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt. 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzytywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat.
  3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Kontroli
ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

tel.: 91-82-12-942, 91-82-12-943 lub 91-12-944
e-mail: skargi.kwpszczecin@sc.policja.gov.pl
(rozmiar załącznika nie może przekraczać 5 MB)

Metryczka

Data publikacji 04.01.2012
Data modyfikacji 15.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry