Opłaty - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Opłaty

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 

            Informujemy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Niemniej jednak, opłata może być pobrana jedynie jeżeli informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.


Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:

-         liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,

-         czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,

-         koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),

-         koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji 04.01.2012
Data modyfikacji 15.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry