Informacja o zmianie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia - Komunikaty - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zmianie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia

Od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 ze zmianami).

Dane osób, które w dniu 31 grudnia 2013 r. posiadały ważne licencje pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, właściwy komendant wojewódzki Policji z urzędu wpisuje na listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, wydając w tym przedmiocie zaświadczenie.

Do dnia 31 marca 2014 r. dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu na listy jest także ważna w dniu 31 grudnia 2013 r, licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego (art. 39 ust.1).

Osoby które w dniu 1 stycznia 2014 r. posiadają ważne licencje pracownika ochrony fizycznej, zachowują prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia o ile spełniają warunki wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego jest obowiązany do zawiadomienia właściwego komendanta wojewódzkiego (komendanta stołecznego) Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania (art. 30).

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.11.2013
Data modyfikacji 14.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
WPA KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry