Praca - służby mundurowe

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI NA STANOWISKO PILOTA/STARSZEGO PILOTA SEKCJI LOTNICTWA POLICJI W SZTABIE POLICJI KWP w SZCZECINIE

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

ogłasza

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI NA STANOWISKO

PILOTA/STARSZEGO PILOTA

SEKCJI LOTNICTWA POLICJI

W SZTABIE POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE

 

 

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjecie do służby w Policji w charakterze członka personelu lotniczego składa się z etapów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 5-8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. Z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.):

 

- złożenie podania o przyjęciu do służby, kwestionariusza osobowego kandydata, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

-przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

-ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

-sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,

-przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Kandydatów typuje się spośród osób spełniających następujące kryteria :

- posiadać minimum średnie wykształcenie;

- posiadać nalot ogólny na śmigłowcach nie mniejszy niż 200 godzin oraz uprawnienia do wykonywania lotów w dzień i w nocy w charakterze pilota dowódcy śmigłowca;

-odpowiadać wymaganiom w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej potwierdzonym orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji pilota śmigłowcowego, wydanym przez centrum medycyny lotniczej lub orzecznika.

 

Ewentualne pytania odnośnie warunków oraz charakteru służby proszę kierować do Kierownika Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP w Szczecinie pod nr tel.: 47 78 36 317, kom 605 686 032.

Metryczka

Data publikacji : 11.04.2019
Data modyfikacji : 30.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski

Nawigacja

do góry