Praca - służby mundurowe

OGÓLNY TRYB I ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA WYBRANE STANOWISKA SŁUŻBOWE W POLICJI

obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Komendant Główny Policji z dniem 1 sierpnia 2014 r. wprowadza Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, który zastąpi dotychczas obowiązujący.

UWAGA!

Od dnia 1 sierpnia 2014 roku procedury postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji odbywać się będą według nowych zasad zawartych w Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, zatwierdzonym i wprowadzonym do stosowania przez Komendanta Głównego Policji.

 

LINK

Metryczka

Data publikacji : 15.02.2010
Data modyfikacji : 27.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Piotr Romaniewicz
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski

Nawigacja

do góry