Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Komunikacji Społecznej, Rzecznik i Zespół Prasowy

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji Społecznej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym głównie w oparciu o ogólnodostępne przepisy dotyczące funkcjonowania Policji, a także ustawę prawo prasowe i ustawę o dostępie do informacji publicznej. Wydział Komunikacji Społecznej niezwłocznie przekazuje informacje, najczęściej w formie ustnej, dziennikarzom i przedstawicielom mediów. ....

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji Społecznej odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r., Nr 98, poz. 1071) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 161, poz. 1109) oraz w oparciu o ogólnodostępne przepisy dotyczące funkcjonowania Policji, a także ustawę prawo prasowe i ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Jednym z wielu zadań Wydziału Komunikacji Społecznej jest. obsługa kancelaryjna Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i jego zastępców. Sprawy wymagające odpowiedzi, przekazywane są do realizacji, zgodnie z dekretacją Kierownictwa KWP, do właściwych komórek organizacyjnych i jednostek.

Rzecznik Prasowy KWP w Szczecinie niezwłocznie przekazuje informacje, najczęściej w formie ustnej, dziennikarzom i przedstawicielom mediów.
 

Rzecznik Prasowy KWP w Szczecinie

nadkom. Alicja Śledziona

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie

70-515 Szczecin, Ul. Małopolska 47

tel.:(091) 821-14-07

tel.: (091) 821-14-10

fax: (091) 821-14-12

biuroprasowe@szczecin.kwp.gov.pl

 

 

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie

mł. asp. Mirosława Rudzińska

 

asp. Irena Kornicz

 

st. asp. Anna Gembala

 

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie

70-515 Szczecin, Ul. Małopolska 47

tel.: (091) 821-14-10

tel.: (091) 821-14-09

fax: (091) 821-14-12

biuroprasowe@szczecin.kwp.gov.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 14.03.2007
Data modyfikacji 20.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Wróbel KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski

Nawigacja

do góry