Składanie wniosków drogą elektroniczną - Elektroniczne skrzynki podawcze - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczne skrzynki podawcze

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Założenie konta jest bezpłatne.

Składanie wniosku (kliknij na link): wniosek

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Sekretariatu Wydziału Prezydialnego KWP w Szczecinie mieszczącego się w pokoju nr 238 przy ul. Małopolskiej 47 w Szczecinie na następujących nośnikach danych:

    1.Dyskietka 1,44 MB

    2.Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

    3.Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2.Akceptowalne formaty załączników to:

    1. DOC, RTF

    2. XLS

    3. CSV

    4. TXT

    5. GIF, TIF, BMP, JPG

    6. PDF

    7. ZIP

3.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 05.05.2008
Data modyfikacji : 13.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Marek Niedostojny
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry