STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH - Stanowienie aktów prawnych - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH

Projekt zarządzenia i innego aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Komórka wiodąca właściwa merytorycznie przygotowuje projekt aktu normatywnego i uzgadnia go z właściwymi komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji, których on dotyczy.


Opracowany projekt przed przedłożeniem go Komendantowi Wojewódzkiemu Policji do podpisania, podlega również uzgodnieniu z jego Zastępcami, Naczelnikiem Wydziału Prezydialnego, a także zaopiniowaniu przez radcę prawnego.

Jeżeli projekt aktu normatywnego przewiduje obciążenia finansowe dla budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji, należy uzyskać opinię Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów.

Po zakończeniu procedury uzgodnień i zaopiniowaniu przez radcę prawnego, Naczelnik Wydziału Prezydialnego przedkłada projekt Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

Akty normatywne podlegają rejestracji w Wydziale Prezydialnym.

Metryczka

Data publikacji 14.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Szczecin
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Wróbel Wydział Komunikacji Społecznej
do góry