Pozbawienie broni palnej cech użytkowych - Ważne informacje - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ważne informacje

Pozbawienie broni palnej cech użytkowych

W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych (Dz. U. Nr 94 poz. 924 ze zm.) według stanu na dzień 17.02.2017 r. brak jest aktu wykonawczego umożliwiającego procedurę pozbawienia broni cech użytkowych.

Metryczka

Data publikacji 17.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry