tabela ogłoszeń - Ogłoszenia przetargów - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia przetargów

tabela ogłoszeń

..bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

 

 


 

 

 

LP

NR SPRAWY

WARTOŚĆ ZAMOWIENIA

CPV

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

TERMIN SKŁADANIA OFERT

TERMIN REALIZACJI

SZCZEGÓLY

  ZZ-2380-97/20 poniżej 5.350.000 euro 45111200-0
45223800-4
45330000-9
45233220-7
45312100-8
45315100-9
77211400-6
77211600-8
Budowa wieży łączności Policji wraz z drogą dojazdową przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie

19.01.2021 r.
zmiana terminu
26.01.2021 r.

6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego dotyczy części I i II szczegóły>>
  ZZ-2380-95/20 poniżej 139.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 110 ze zm.) na terenie KPP Choszczno na parkingu strzeżonym

12.01.2021r.

zmiana terminu
08.03.2021 r.

24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-94/20 poniżej 139.000 euro 50118110-9

Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 110 ze zmianami):część I - KPP Szczecinek, częśćII - KPP Wałcz, część III - KPP Choszczno, część IV - KPP Łobez

12.01.2021r.

dla części I, II i IV zmiana terminu
25.01.2021 r

.dla części III zmiana terminu
08.03.2021 r

24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-96/20 poniżej 139.000 euro 71247000-1
71248000-8
71520000-9
71631300-3
71310000-4
Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" "KWP Szczecin - budowa budynku szkoleniowego przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie" 11.01.2021 r.

etap I do 30.04.2021 r.
etap II do 15.11.2021 r.
etap III do 60 miesięcy 

szczegóły>>
  ZZ-2380-92/20 poniżej 139.000 euro 33760000-5 Sukcesywne dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych do magazynu KWP w Szczecinie

11.01.2021 r.

zmiana terminu
13.01.2021 r.

24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-91/20 poniżej 139.000 euro 71247000-1
71248000-8
71520000-9
71631300-3
71310000-4
Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu: "PP Trzcińsko Zdrój - budowa nowej siedziby przy ul. Ceglanej" 05.01.2021 r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-90/20 poniżej 139.000 euro 71247000-1
71248000-8
71520000-9
71631300-3
71310000-4
Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu: "Posterunek Policji w Moryniu wraz z urządzeniami budowlanymi" 05.01.2021 r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-89/20 poniżej 139.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 110 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

08.01.2021r.

zmiana terminu dla części I
na 05.02.2021 r.

zmiana terminu dla części II i III
na 05.03.2021 r.

zmiana terminu dla części IV
na 29.01.2021 r

24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-88/20 poniżej 139.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 110 ze zmianami): część I - KPP Police, część II - KPP Gryfice, część III - KPP Goleniów, część IV - KPP Pyrzyce

08.01.2021r.

zmiana terminu
na 15.01.2021 r.

24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-238-87/20 poniżej 5.350.000 euro 71240000-2
71242000-6
45000000-7
45100000-8
45200000-9
45330000-9
45310000-3
45400000-1
35700000-1
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "KWP SZCZECIN - budowa budynku szkoleniowego przy ul. Wernyhory 5 12.01.2021 r.
zmiana terminu
14.01.2021 r.
do 30.11.2021 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-84/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 55130000-0
55320000-9
71550000-8
Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych Sekcji Konnej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z podstawową opieką weterynaryjną oraz zootechniczną i usługą podkuwniczą oraz wynajmem pomieszczeń dla policjantów jeźdźców 29.12.2020r. 24 miesiące od 01.03.2021r. szczegóły>>
  ZZ-2380-86/20 poniżej 5.350.000 euro 45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45321000-3
45331100-7
45400000-1
PP Trzcińsko Zdrój - budowa nowej siedziby przy ul. Ceglanej 05.01.2021 r.
zmiana terminu
12.01.2021 r.

 
od podpisania umowy do 21.12.2021 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-83/20 poniżej 5.350.000 euro 45332000-3
45331200-8
45321000-3
45331100-7
45400000-1
Posterunek Policji w Moryniu wraz z urządzeniami budowlanymi 31.12.2020 r. od dnia podpisania umowy do 16.11.2021 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-80/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 55130000-0
55320000-9
71550000-8
Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych Sekcji Konnej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z podstawową opieką weterynaryjną oraz zoohigieniczną i usługą podkuwniczą oraz wynajmem pomieszczeń dla policjantów jeźdźców 14.12.2020r. 24 miesiące od 01.03.2021r. szczegóły>>

 

 

 

ZZ-2380-81/20 poniżej 5.350.000 euro 45111200-0
45223800-4
45330000-9
45233220-7
45312100-8
45315100-9
Budowa wieży łączności Policji wraz z drogą dojazdową przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie 22.12.2020r.
zmiana terminu
23.12.2020r.
6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego szczegóły>>
  ZZ-2380-79/20 poniżej 139.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 110 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym 08.12.2020r. 24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-77/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85121000-3

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń w zakresie medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji

07.12.2020r. od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. szczegóły>>
  ZZ-2380-78/20 poniżej 139.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 110 ze zmianami)

04.12.2020r.

zmiana terminu 07.12.2020r.

24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-76/20 poniżej 139.000 euro 37400000-2 Dostawa oraz montaż fabrycznie nowego wyposażenia sportowego do nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie 03.12.2020 r. 3 tygodnie (21 dni kalendarzowych)
szczegóły>>
  ZZ-2380-74/20 poniżej 139.000 euro 71247000-1
71248000-8
71520000-9
71631300-3
71310000-4
Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu: "KPP w Pyrzycach - budowa nowej siedziby przy ul. Młodych Techników" 26.11.2020 r. 26 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-72/20 poniżej 5.350.000 euro 45332000-3
45331200-8
45321000-3
45331100-7
45400000-1
Posterunek Policji w Moryniu wraz z urządzeniami budowlanymi 01.12.2020r.
zmiana terminu 03.12.2020r.
od dnia podpisania umowy do 16.11.2021 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-73/20 poniżej 5.350.000 euro 45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45400000-1
KPP w Pyrzycach - budowa nowej siedziby przy ul. Młodych Techników

02.12.2020r

.zmiana terminu 07.12.2020r.

25 miesięcy od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego szczegóły>>
  ZZ-2380-71/20 poniżej 139.000 euro

34110000-1

34114200-1

Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu dla KWP w Szczecinie

20.11.2020r.

zmiana terminu 23.11.2020r.

21.12.2020r. szczegóły>>
  ZZ-2380-70/20 poniżej 139.000 euro

34110000-1

34130000-7

Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie 16.11.2020r.

dla części I - 11.12.2020r.

dla części II - 11.12.2020r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-65/20 poniżej 139.000 euro 50116000-1 Świadczenie usług w zakresie regeneracji i/lub napraw, wymiany podzespołów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 10.11.2020r. 24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-63/20 poniżej 139.000 euro 32250000-0 
64212000-5 
31712112-8 
72400000-4 
64216000–3 
Zakup i dostawa telefonów komórkowych wraz z kartami SIM, zakup kart SIM i świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do internetu, dostawa kart telemetrycznych SIM i świadczenie usług wymiany danych informatycznych z zastosowaniem transmisji pakietowej GPRS (telemetria) 26.10.2020 r.
zmiana terminu 03.11.2020r.
24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-62/20 poniżej 139.000 euro

34114200-1

34144900-7

Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów elektrycznych dla KWP w Szczecinie

21.10.2020r.

zmiana terminu 26.10.2020r.

dla części I - 04.12.2020r.

dla części II - 04.12.2020r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-61/20 poniżej 139.000 euro 30213300-8
30231300-0
30213100-6
Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych: Stacjonarnego Zestawu Badawczego i Mobilnego Zestawu Badawczego oraz komputerów przenośnych opartych na platformie Apple 16.10.2020 r.  30 dni od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-58/20 poniżej 139.000 euro 50116000-1

Świadczenie usług w zakresie regeneracji i/lub napraw, wymiany podzespołów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

02.10.2020r. 24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-56/20 poniżej 139.000 euro 98351100-9

 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 110 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym 

28.09.2020r. 24 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-55/20 poniżej 139.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. 2018 , poz. 1990 ze zmianami)
 
24.09.2020r. 24 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>  
  ZZ-2380-54/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 08.09.2020r. 12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-52/20 poniżej 139.000 euro

09123000-7

65200000-5

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu wysokometanowego typu E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021

25.08.2020r. od dnia 01.10.2020r. do 30.09.2021r. szczegóły>>
  ZZ-2380-51/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85121000-3

Świadczenia usług medycznych polegające na organizacji i przeprowadzeniu szczepień ochronnych dla policjantów i pracowników policji garnizonu zachodniopomorskiego

25.08.2020r. 24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-50/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 11.08.2020r. 12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-48/20 poniżej 5.350.000 euro 45216111-5
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45400000-1
Komisariat Policji w Bornem Sulinowie - termomodernizacja obiektu przy ul. Bolesława Chrobrego 2 17.08.2020 r.
zmiana terminu
18.08.2020 r.

zmiana terminu
20.08.2020 r.

zmiana terminu
21.08.2020 r.
od dnia podpisania umowy do 30.04.2021 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-47/202 poniżej 139.000 euro

30213300-8
30231300-0
30213100-6

Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z monitorami oraz komputerów przenośnych

10.08.2020 r.

zam. podstawowe (gwarantowane) nie później niż do 30.10.2020 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-46/20 poniżej 139.000 euro

30232110-8

Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca drukarek monochromatycznych A4 oraz zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca wraz z instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3

10.08.2020 r.

- dla zamówienia gwarantowanego: dla zadania nr 1 w terminie nie później niż do dnia 06.11.2020 r., dla zadania nr 2 w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy; - dla zamówienia opcjonalnego w terminie do dnia 30.09.2020 r. dla zadania nr 1 i nr 2.

szczegóły>>
  ZZ-2380-44/20 poniżej 5.350.000 euro 45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45400000-1
KP w Mielnie modernizacja budynku przy ul. 6 marca 6 - adaptacja budynku na siedzibę Komisariatu Policji w Mielnie - etap II 10.08.2020 r. 15 miesięcy od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego szczegóły>>
  ZZ-2380-43/20 poniżej 139.000 euro

09123000-7

65200000-5

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu wysokometanowego typu E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021

23.07.2020r. zmiana terminu
27.07.2020 r.

od dnia 01.10.2020r. - do dnia 30.09.2021r. szczegóły>>
  ZZ-2380-41/20 poniżej 139.000 euro 32420000-3
66421000-1
Rozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie, Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie i Komisariacie Policji w Mielnie 14.07.2020 r.
zmiana terminu
17.07.2020 r.
dla części (zadania) 1-3
do 55 dni kalendarzowych
szczegóły>>
  ZZ-2380-40/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

55321000-6

55520000-1

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób
zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ)
w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w policyjnej
Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
10.07.2020r.

dla części I-XIV -15 miesięcy od podpisania umowy

dla części XV - 15 miesięcy od dnia 22.12.2020r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-38/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 07.07.2020r. 12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZZ-2380-36/20 poniżej 5.350.000 euro 45216111-5
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45400000-1
Remont kompleksowy KP w Darłowie - pomieszczenia na I piętrze i wewnętrzna klatka schodowa 01.07.2020 r. od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-33/20 poniżej 139.000 euro 90513200-8

Świadczenie usług wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z jednostek Policji garnizonu woj. zachodniopomorskiego

10.06.2020r.

do dnia 30 czerwca 2021r od momentu podpisania umowy dla części od 1, 2, 26, 28;

od dnia 01 lipca 2020r do 30 czerwca 2021r . dla części 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30,31,32,33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46.

szczegóły>>
  ZZ-2380-32/20 poniżej 139.000 euro

39130000-2

39141300-5

39110000-6

39141100-3

Dostawa wyposażenia kwaterunkowego do nowej siedziby Komisariatu Policji w Mielnie 09.06.2020 r. max 4 tygodnie 28 dni kalendarzowych) od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-31/20 poniżej 139.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. 2018 , poz. 1990 ze zmianami) 05.06.2020r. 24 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-30/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 29.05.2020r. 12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-26/20 poniżej 139.000 euro 30125110-5
30124300-7
30124000-4
30192113-6
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesoria (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego 05.05.2020r. 
zmiana terminu
na 07.05.2020 r.
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej szczegóły>>
  ZZ-2380-25/20 poniżej 139.000 euro

504130000-3

50433000-9

Naprawa, kalibracja(adiustacja), wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu bedących w użytkowaniu jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego

29.04.2020 r.

zmiana terminu na 05.05.2020 r.

24 miesiące od dnia obowiązywania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-23/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

85140000-2
85121000-3
85121270-6

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 15.04.2020r. 12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-22/20 poniżej 139.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. 2018 , poz. 1990 ze zmianami)
 
15.04.2020r. 24 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-21/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

55321000-6

55520000-1

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie :
  •  całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych ;
  •  usługi cateringowej zapewniającej wyżywienie funkcjonariuszy
10.04.2020r. 15 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-19/20 poniżej 139.000 euro 50112100-4 Wykonywanie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie 23.03.2020r. 12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-16/20 poniżej 139.000 euro 50118110-9

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem służbowych pojazdów
Policji i/lub ich części o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, które
uległy uszkodzeniu lub awarii w ruchu drogowym na terenie miasta Szczecina,
gm. Kołbaskowo i Dobra zlecanych przez KMP w Szczecinie oraz KPP Police – Komisariat Policji w Mierzynie

09.03.2020r. 12 miesięcy od podpisania umow szczegóły>>
  ZZ-2380-15/20 poniżej 139.000 euro

33954000-2

33124130-5

Sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału genetycznego -wymazów z jamy ustnej z kartą FTA oraz wymazówek dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego

09.03.2020r. do 31.12.2021r. szczegóły>>
  ZZ-2380-14/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 24.02.2020r. 12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-12/20 poniżej 139.000 euro 50112100-4

Wykonywanie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie

13.02.2020 r.

zmiana terminu na 14.02.2020r. r.

12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-13/20 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

55321000-6

55300000-3

świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do:
• wsparcia sezonu letniego
• w ramach stażu adaptacyjnego
do jednostek terenowych woj. zachodniopomorskiego (KMP Świnoujście, KPP Kołobrzeg)
13.02.2020 r. 12 miesięcy od dnia 01.04.2020r. szczegóły>>
  ZZ-2380-11/20 poniżej 139.000 euro 50110000-9

Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz napraw bieżących w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w KWP na rzecz Komend Powiatowych Policji

12.02.2020 r. 24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-06/20 poniżej 139.000 euro 98351100-9

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 , poz. 1990 ze zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

30.01.2020 r. 24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-05/20 poniżej 139.000 euro

50118110-9

Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2018 , poz. 1990 ze zmianami) 28.01.2020 r. 24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-127/19 poniżej 144.000 euro 50116000-1

Świadczenie usług w zakresie regeneracji i/lub napraw, wymiany podzespołów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

20.12.2019 r. 24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-126/19 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 19.12.2019 r. 12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-125/19 poniżej 144.000 euro 34110000-1

Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu dla KWP w Szczecinie

18.12.2019 r. 30.12.2019r. szczegóły>>
  ZZ-2380-124/19 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85121000-3

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń w zakresie medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji KPP w Wałczu

13.12.2019 r. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. szczegóły>>
  ZZ-2380-123/19 poniżej 144.000 euro 50118110-9

Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami)

 

12.12.2019 r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-122/19 poniżej 144.000 euro 50310000-1

Naprawa, przegląd i konserwacja kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu
jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

 

11.12.2019 r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-121/19 poniżej 144.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych
zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków
określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji
na parkingu strzeżonym
05.12.2019 r.

cz.I, II, III i IV od 01.01.2020 r. do 31.12.20121 r.

cz. V - 24 miesiące od dnia podpisania umowy

szczegóły>>
  ZZ-2380-120/19 poniżej 144.000 euro

34114400-3

34113300-5

34114200-1

Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów do przewozu osób dla KWP w Szczecinie

03.12.2019 r.

cz. I do dnia 13.12.2019 r.

cz. II do dnia 23.12.2019 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-118/19 poniżej 144.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) 28.11.2019 r. od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. (24 miesiące) szczegóły>>
  ZZ-2380-116/19 poniżej 144.000 euro

39000000-2

39800000-0

33000000-0

33760000-5

33631600-8

Sukcesywne dostawy środków czystości, papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni do magazynu KWP w Szczecinie

26.11.2019 r.

zmiana terminu na 28.11.2019 r.

24 miesięce od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-117/19 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85121000-3

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń w zakresie medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji

22.11.2019 r. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. szczegóły>>
  ZZ-2380-115/19 poniżej 144.000 euro 34410000-4

Dostawa fabrycznie nowych oznakowanych motocykli RD (2 szt.) dla KWP w Szczecinie

20.11.2019 r. 16.12.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-114/19 poniżej 144.000 euro 30125110-5
30124300-7
30124000-4
30192113-6
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesoria (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego 18.11.2019 r.
zmiana terminu dla zadań 1-10 na
21.11.2019 r.

zmiana terminu dla zadań 1-10 na
25.11.2019 r.
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej dla zadań 1-10 szczegóły>>
 
ZZ-2380-113/19
poniżej 144.000 euro 98351108-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych
zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków
określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji
na parkingu strzeżonym zlecane przez KPP Stargard
 
14.11.2019 r. 24 miesięce od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-112/19 poniżej 144.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) zlecanych przez KPP w Stargardzie na obszarze całego powiatu stargardzkiego 14.11.2019 r. 24 miesięce od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-111/19 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

55321000-6

55300000-3

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dostarczenie posiłków. 12.11.2019 r. 15 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-110/19 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez KPP Pyrzyce 08.11.2019 r. 12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-109/19 poniżej 144.000 euro

39130000-2

39110000-6

39141300-5

Dostawa wyposażenia kwaterunkowego do obiektu służbowego położonego w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej 35 08.11.2019 r. maksymalnie 42 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-108/19 poniżej 144.000 euro

50413000-3

50433000-9

Naprawa, kalibracja ( adiustacja), legalizacja radarowych/laserowych mierników prędkości będących w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

31.10.2019r.

zmiana terminu
04.11.2019 r.

od 05.01.2020r. przez 24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-106/19 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85121000-3

świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń w zakresie medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji

28.10.2019 r. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. szczegóły>>
  ZZ-2380-107/19 poniżej 144.000 euro

34114200-1

344113300-5

34521300-8

34223300-9

Dostawa fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu terenowego oraz łodzi patrolowych kategorii R - 2 z przyczepą podłodziową dla KWP w Szczecinie

28.10.2019 r.

cz. I do dnia 02.12.2019 r.

cz. II do dnia 19.12.2019 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-105/19 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5
45110000-1
45310000-3
45321000-3
45400000-1
Termomodernizacja Posterunku Policji w Świnoujściu Warszowie 31.10.2019 r. nie dłużej niż 150 dni kalendarzowych szczegóły>>
  ZZ-2380-104/19 poniżej 144.000 euro 34410000-4

Dostawa fabrycznie nowych oznakowanych motocykli RD (2 szt.) dla KWP w Szczecinie

23.10.2019 r. 16.12.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-103/19 poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 24.10.2019 12 miesięcy od podpisania umow szczegóły>>
  ZZ-2380-101/19 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45400000-1
KP w Mielnie modernizacja budynku przy ul. 6 marca 6 - adaptacja budynku na siedzibę Komisariatu Policji w Mielnie 08.10.2019 r.
zmiana terminu
09.10.2019 r.
 
15 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego szczegóły>>
  ZZ-2380-96/19 poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych
zlecanych przez jednostki Policji
23.09.2019 r. 12 miesięcy od podpisania umow szczegóły>>
  ZZ-2380-95/19 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5
45110000-1
45310000-3
45321000-3
45400000-1
Termomodernizacja Posterunku Policji w Świnoujściu Warszowie 27.09.2019 r. od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-93/19 poniżej 144.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) zlecanych przez KPP w Drawsku Pomorskim 17.09.2019r. 24 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-91/19 poniżej 144.000 euro 09123000-7
65200000-5
Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu wysokometanowego typu E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2019 r.do 30.09.2020 r 04.09.2019r. 01.10.2019r. - 30.09.2020r. szczegóły>>    
  ZZ-2380-89/19 poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

55120000-7

5530000-3

Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne dla uczestników międzynarodowej konferencji uzgodnieniowej, dofinansowanej ze środków Interreg VA do projektu pn. „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych” w terminie 16-17.10.2019 r. dla ok. 100 osób - funkcjonariusze Policji polskiej, niemieckiej

19.08.2019 r. 16-17.10.2019r. szczegóły>>
  ZZ-2380-88/19 poniżej 144.000 euro

39130000-2

39110000-6

39141300-5

39141100-3

Dostawa wyposażenia kwaterunkowego do jednostek terenowych Policji województwa zachodniopomorskiego - KMP Szczecin, KPP Białogard oraz KMP Koszalin

14.08.2019 r. maksymalnie do 6 tygodni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-87/19 poniżej 5.548.000 euro 45110000-1
45100000-8
45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45400000-1
45443000-4
KMP w Szczecinie - budowa i modernizacja obiektów przy ul. Kaszubskiej 35 - przebudowa budynku D z adaptacją poddasza na cele użytkowe 21.08.2019 r. 36 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego szczegóły>>
  ZZ-2380-86/19 poniżej 144.000 euro

34114200-1

34144900-7

34521300-8

34522000-2

34223300-9

Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu elektrycznego oraz skuterów wodnych dla KWP w Szczecinie

09.08.2019r.

zmiana terminu dla części I 12.08.2019 r.

cz. I do dnia 25.09.2019r.

cz. II do dnia 10.09.2019r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-85/19 poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenie usług medycznych obejmujących badania osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 07.08.2019r. 12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-78/19 poniżej 144.000 euro

71320000-7
71242000-6

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Audyty – termomodernizacja komisariatów Policji” 18.07.2019 r. do 30.09.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-79/19 poniżej 144.000 euro 32236000-6
32200000-5
32000000-3
Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Białogardzie 18.07.2019 r.
zmiana terminu
25.07.2019 r.
zam. gwarantowane
dostawa do dnia 30.08.2019 r.
zam. w ramach prawa opcji dostawa do dnia 11.10.2019 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-76/19 poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85121000-3 Świadczenie usług medycznych polegających na organizacji i przeprowadzeniu szczepień ochronnych dla policjantów i pracowników policji garnizonu zachodniopomorskiego 16.07.2019 r. do 31.12.2021 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-77/19 poniżej 144.000 euro 664210000-1
32420000-3
Rozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 43

11.07.2019 r.
zmiana terminu

12.07.2019 r.
zmiana terminu
15.07.2019 r.

zmiana terminu
16.07.2019 r

do 55 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-75/19 poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenie usług medycznych obejmujących badania osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 10.07.2019r. 12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-70/19 poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

55120000-7

5530000-3

Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne dla uczestników międzynarodowej konferencji uzgodnieniowej, dofinansowanej ze środków Interreg VA do projektu pn. „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych” w terminie 16-17.10.2019 r. dla ok. 100 osób - funkcjonariusze Policji polskiej, niemieckiej

05.07.2019r. 16-17.10.2019r. szczegóły>>
  ZZ-2380-67/19 poniżej 144.000 euro 09123000-7
65200000-5
Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu wysokometanowego typu E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2019 r.do 30.09.2020 r.
 

03.07.2019r.

zmiana terminu
08.07.2019 r.

zmiana terminu
09.07.2019 r.

01.10.2019r. - 30.09.2020r. szczegóły>>
  ZZ-2380-66/19 poniżej 144.000 euro

34114200-1

34113300-5 

34521300-8

34522000-2

34223300-9

Dostawa fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu terenowego oraz skuterów wodnych dla KWP w Szczecinie

25.06.2019r.

zmiana terminu dla części I 26.06.2019 r.

zmiana terminu dla części II 27.06.2019 r.

cz. I do dnia 15.10.2019r.

cz. II do dnia 17.07.2019r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-65/19 poniżej 5.548.000 euro

45110000-1
45216111-5

45310000-3
45332000-3
45331000-6                                        45400000-1

KPP Kamień Pomorski – remont kompleksowy - etap 2019 03.07.2019r. od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-63/19 poniżej 5.548.000 euro 45110000-1
45216111-5

45310000-3
45332000-3
45400000-1
II KP Koszalin - remont kompleksowy - garaże, zagospodarowanie terenu 24.06.2019 r. od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-62/19
poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp  

55321000-6

55300000-3

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dostarczenie posiłków. 10.06.2019 r.

15 miesięcy od podpisania umowy dla części 1,2,3,4,6,7,8

15 miesięcy od dnia 23.12.2019r.dla częściu 5,9,10

szczegóły>>
  ZZ-2380-60/19 poniżej 144.000 euro 34300000-0 Sukcesywne dostawy wraz z wyładunkiem fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 05.06.2019 r. 12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-57/19 poniżej 144.000 euro 31120000-3 Zakup i dostawa nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwiema bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem 22.05.2019 r.
zmiana terminu
24.05.2019 r.

zmiana terminu 
27.05.2019 r.
70 dni od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-56/19 poniżej 144.000 euro 30232110-8 Zakup i dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca fabrycznie nowych drukarek monochromatycznych 20.05.2019 r. zam. gwarantowane
do 30 dni od podpisania umowy 
zam. w ramach prawa opcji do 30 dni od złożenia oświadczenia przez Zamawiającego
szczegóły>>
  ZZ-2380-55/19 poniżej 144.000 euro 38000000-5

Zakup i dostawa sprzętu badawczego na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

15.05.2019r. 40 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-51/19 poniżej 144.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) zlecanych przez KPP w Choszcznie na obszarze całego powiatu choszczeńskiego 09.05.2019r. 24 miesiące od dnia podpisania umow szczegóły>>  
  ZZ-2380-49/19 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45400000-1
Remont kompleksowy KP w Darłowie - szatnia w piwnicy, pokoje na parterze 10.05.2019 r. od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-46/19 poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenie usług medycznych obejmujących badania osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 30.04.2019r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-44/19 poniżej 144.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) 24.04.2019r. 24 miesiące od dnia podpisania umow szczegóły>>
  ZZ-2380-42/19
poniżej 144.000 euro    
98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych
zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków
określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji
na parkingu strzeżonym zlecanych przez KPP Wałcz
17.04.2019r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegoły>>
  ZZ-2380-38/19 poniżej 144.000 euro 32236000-6
32200000-5
32000000-3
Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Wałczu 04.04.2019 r. zam. gwarantowane
dostawa do dnia 24.05.2019 r.
zam. w ramach prawa opcji dostawa do dnia 28.06.2019 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-37/19 poniżej 144.000 euro 664210000-1
32420000-3
Rozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90A

02.04.2019 r.
zmiana terminu
10.04.2019 r.

do 55 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-35/19 poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenie usług medycznych obejmujących badania osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 29.03.2019 r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-34/19 poniżej 144.000 euro 34300000-0 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do sprzętu transpotowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

29,03,2019 r.

zmiana terminu na 02.04.2019
zmiana terminu na 03.04.2019

do 31.12.2020 r. od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-33/19 poniżej 144.000 euro 30213300-8
30231300-0
30213100-6
30232110-8
Zakup i dostawa do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz monitorów dla części 1,2,3 -
28.03.2019 r.
zmiana terminu
29.03.2019 r.

 
część 1,2,3:
zam. gwarantowane
do dnia 31.05.2019 r.
zam. w ramach prawa opcji do dnia 07.06.2019 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-32/19 poniżej 144.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych
zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków
określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji
na parkingu strzeżonym
25.03.2019r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-31/19 poniżej 144.000 euro

34110000-1

34130000-7

Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie

20.03.2019r.

cz. I do dnia 28.03.2019r.

cz. II do dnia 28.03.2019r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-30/19 poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

55321000-6

55300000-3

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia:
- funkcjonariuszy skierowanych do wsparcia sezonu letniego,
- funkcjonariuszy skierowanych w ramach stażu adaptacyjnego
do jednostek terenowych woj. zachodniopomorskiego (KMP Świnoujście, KPP Kołobrzeg)
20.03.2019r. 12' miesiący od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-29/19 poniżej 144.000 euro 32236000-6
32200000-5
32000000-3
Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Wałczu 19.03.2019 r. zam. gwarantowane
dostawa do dnia 24.05.2019 r.
zam. w ramach prawa opcji dostawa do dnia 28.06.2019 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-27/19 poniżej 144.000 euro

31680000-6

39831500-1

24960000-1

34300000-0

Sukcesywne dostawy artykułów elektrycznych, materiałów eksploatacyjnych, części i akcesoriów wyposażenia samochodowego, profesjonalnych środków do mycia i konserwacji samochodów, organicznych związków chemicznych dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

19.03.2019 r.

zmiana terminu na 20.03.2019

24 miesiące szczegóły>>

 

 

ZZ-2380-25/19 poniżej 144.000 euro 31120000-3 Zakup i dostawa nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwoma bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem 13.03.2019 r. 70 dni od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-23/19 poniżej 144.000 euro 34351100-3 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowego ogumienia letniego dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

08.03.2019 r zmiana terminu 11.03.2019 r.

zmiana terminu na 12.03.2019 r.

21 miesiący od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-22/19 poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

55120000-7

5530000-3

Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne dla uczestników międzynarodowej konferencji uzgodnieniowej, dofinansowanej ze środków Interreg VA do projektu pn. „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych” w terminie 20-21.03.2019 r. dla ok. 120 osób - funkcjonariusze Policji polskiej, niemieckiej.

07.03.2019 r. 20 - 21 marca 2019r. szczegóły>>
  ZZ-2380-19/19 poniżej 144.000 euro 50110000-9

Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

06.03.2019 r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-17/19 poniżej kwoty 750.000 euro  usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

55120000-7

5530000-3

Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne dla uczestników międzynarodowej konferencji uzgodnieniowej, dofinansowanej ze środków Interreg VA do projektu pn. „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych” w terminie 20-21.03.2019 r. dla ok. 120 osób - funkcjonariusze Policji polskiej, niemieckiej.

25.02.2019 r. zmiana terminu 26.02.2019 r.

20 - 21 marca 2019r. szczegóły>>
  ZZ-2380-16/19 poniżej 144.000 euro

50413000-3

50433000-9

Naprawa, kalibracja (adiustacja), wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 19.02.2019r. 24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-12/19 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 55321000-6
55520000-1
Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie :
  - Całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oddział w Koszalinie;
  - Usługi cateringowej zapewniającej wyżywienie funkcjonariuszy uczestniczących w szkoleniach, naradach i odprawach służbowych na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47. Usługa obejmuje przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków wraz z serwisem kawowym dla ok 80 osób, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach dowóz posiłków do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego na terenie miasta Szczecina;
 - Usługi cateringowej zapewniającej wyżywienie funkcjonariuszy biorących udział w akcjach policyjnych, mających na celu ochronę porządku publicznego (mecze, imprezy masowe na terenie miasta Szczecina). Usługa obejmuje
przygotowanie, dostarczenie i wydanie ciepłego posiłku lub suchego prowiantu dla ok 300 osób, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Usługa obejmuje przygotowanie oraz dostarczenie posiłków.
06.02.2019 r. 15 miesiący od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-15/19 poniżej 144.000 euro

34134000-5

34110000-3

34121000-1

Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie 06.02.2019 r.
zmiana terminu
08.02.2019 r.

cz. I do dnia 25.03.2019r.

cz. II do dnia 15.03.2019r.

cz. III do dnia 15.03.2019r.

cz. IV do dnia 15.03.2019r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-11/19 poniżej 144.000 euro 31400000-0 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 01.02.2019 r. 24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-8/19 poniżej 144.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem służbowych pojazdów
Policji i/lub ich części o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, które
uległy uszkodzeniu lub awarii w ruchu drogowym na terenie miasta Szczecina,
gm. Kołbaskowo i Dobra zlecanych przez KMP w Szczecinie
24.01.2019 r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-6/19 poniżej 144.000 euro

32250000-0
64212000-5
31712112-8
72400000-4
64216000-3
32552410-4

Zakup i dostawa telefonów komórkowych oraz kart SIM wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu wraz z modemami USB LTE 22.01.2019 r.
zmiana terminu na
23.01.2019 r.

zmiana terminu na
24.01.2019 r.
24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-2/19 poniżej 144.000 euro

50413000-3

50433000-9

Naprawa, kalibracja (adiustacja), wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 21.01.2019 r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-1/19 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 55130000-0
55320000-9
71550000-8

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych Sekcji Konnej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z podstawową opieką weterynaryjną oraz zoohigieniczną i usługą podkuwniczą oraz wynajmem pomieszczeń dla policjantów jeźdźców.

18.01.2019 r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-147/18 poniżej 144.000 euro 34134000-5
34142000-4

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego z wielozadaniową zabudową i zamontowanym dźwigiem(1szt.) dla KWP w Szczecinie.

10.01.2019 r. do 25.03.2019r. szczegóły>>
  ZZ-2380-146/18 poniżej 144.000 euro

44800000-8

24000000-4

39800000-0

Sukcesywne dostawy materiałów lakierniczych, produktów chemicznych oraz środków czyszczących dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

09.01.2019 r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-145/18
poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp
55130000-0
55320000-9
71550000-8

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu
i wyżywieniu koni służbowych Sekcji Konnej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z podstawową opieką weterynaryjną oraz zoohigieniczną i usługą podkuwniczą oraz wynajmem pomieszczeń dla policjantów jeźdźców.

19.12.2018r

zmiana terminu na 03.01.2019r.   

24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-144/18 poniżej 144.000 euro

48820000-2

48710000-8

48518000-2

Zakup i dostawa serwerów do platformy wirtualizacyjnej 17.12.2018 do 28.02.2019r. szczegóły>>
  ZZ-2380-142/18 poniżej 144.000 euro 32420000-3 Zakup i dostawa przełączników sieciowych z funkcją PoE 14.12.2018r. do 28.02.2019r. szczegóły>>
  ZZ-2380-140/18 poniżej 144.000 euro 31400000-0

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

 

14.12.2018r. zmiana terminu 18.12.2018 r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-143/18 poniżej 144.000 euro 30213300-8
30231300-0
Zakup i dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z monitorami 14.12.2018 r.
zmiana terminu
17.12.2018 r.
zam. gwarantowane
do dnia 22.02.2019 r.
zam. w ramach prawa opcji do dnia 28.02.2019 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-141/18 poniżej 144.000 euro 34351100-3

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowego ogumienia dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

14.12.2018 r. zmiana terminu 18.12.2018 r.

24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-138/18 poniżej 144.000 euro 32236000-6
32200000-5
32000000-3
Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu łączności, tj. radiotelefony, stacje retransmisyjne, aplikacje do administracji i zarządzania radiostacjami oraz system do zdalnego sterowania radiostacjami 03.12.2018 r.
zmiana terminu
05.12.2018 r.

 
zam. gwarantowane
do dnia 28.02.2019 r.
zam. w ramach prawa opcji do dnia 10.03.2019 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-137/18 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6

Świadczenie usług medycznych obejmujących badania osób zatrzymanych zlecanych przez KPP Wałcz

30.11.2018r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-136/18 poniżej 144.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych
zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków
określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji
na parkingu strzeżonym
28.11.2018r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-133/18 poniżej 144.000 euro 30232110-8 Zakup i dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, wraz z instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3 oraz zakup i dostawa do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A4 26.11.2018 r.

zadanie nr 1 i 2:
zam. gwarantowane
do dnia 22.02.2019 r.
zam. w ramach prawa opcji do dnia 28.02.2019 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-134/18 poniżej 144.000 euro

34114400-3

34121000-1

Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów do przewozu osób dla KWP w Szczecinie

26.11.2018 r.

cz. I do dnia 21.12.2018 r.

cz. II do dnia 21.12.2018 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-132/18 poniżej 144.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) 23.11.2018 r.

od dnia 01.01.2019r.

do dnia 31.12.2020

szczegóły>>
  ZZ-2380-131/18 poniżej 144.000 euro

34114200-1

34113300-5

34410000-4

Dostawa fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu terenowego oraz motocykli RD dla KWP w Szczecinie.

22.11.2018 r.

zmiana terminu dla części II 28.11.2018 r.

zmiana terminu dla części II 30.11.2018 r.

cz. I do dnia 21.12.2018 r.

cz. II do dnia 21.12.2018 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-127/18 poniżej 144.000 euro 30125110-5
30124300-7
30124000-4
30192113-6
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesoria (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego 19.11.2018 r.
zmiana terminu
22.11.2018 r.

zmiana terminu
26.11.2018 r.
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej dla zadań 1-8 szczegóły>>
  ZZ-2380-129/18 poniżej 144.000 euro 39110000-6 Zakup krzeseł obrotowych dla Wydziałów KWP oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 16.11.2018 r. od dnia podpisania umowy - maksymalnie 4 tygodnie szczegóły>>
  ZZ-2380-126/18 poniżej 144.000 euro

33000000-5

33120000-7

Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

08.11.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-125/18 poniżej 144.000 euro 33000000-5

Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego (sekwenator genetyczny) na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

08.11.2018 r.

zmiana terminu 13.11.2018r.

od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-124/18 poniżej 144.000 euro 98351100-9

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez KMP Świnoujście

07.11.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-122/18 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

55120000-7

5530000-3

Kompleksowa organizacja (usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne) dla uczestników międzynarodowej konferencji w ramach projektu pn. „Transgraniczne procedury współdziałania jednostek policji na terenie Euroregionu Pomerania” w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja – Integracja – Współpraca Interreg VA Maklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska

02.11.2018 r. 07 - 09.11.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-119/18 poniżej 144.000 euro 39110000-6 Zakup krzeseł oraz foteli dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu 30.10.2018 r. 6 tygodni od daty zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-118/18 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenie usług medycznych obejmujących badania osób zatrzymanych zlecanych przez KPP Goleniów i KPP Stargard 25.10.2018 r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-117/18 poniżej kwoty 750.000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

55120000-7

5530000-3

Kompleksowa organizacja (usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne) dla uczestników międzynarodowej konferencji w ramach projektu pn. „Transgraniczne procedury współdziałania jednostek policji na terenie Euroregionu Pomerania” w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja – Integracja – Współpraca Interreg VA Maklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska

23.10.2018 r. 07 - 09.11.2018 r. szczegóły>>
  ZZZ-2380-116/18 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5
45110000-1
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45400000-1
KPP Kamień Pomorski, remont kompleksowy, ul. Żwirki i Wigury 2 – etap 2018 24.10.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-115/18 powyżej kwoty 144.000 euro 3430000-0 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów dodatkowych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

12.11.2018 r. zmiana terminu 14.11.2018 r.

zmiana terminu 16.11.2018 r.

24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-114/18 poniżej 5.548.000 euro 4510000-1
45100000-8
45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45321000-3
45331100-7
45400000-1
KPP Sławno - budowa nowej siedziby przy ul. Polanowskiej w Sławnie 22.10.2018 r.
zmiana terminu
25.10.2018 r.
32 miesiące od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego szczegóły>>>>
  ZZ-2380-111/18 poniżej 144.000 euro 71247000-1
71248000-8
71520000-9
71631300-3
71310000-4
Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu: "KPP Świdwin - budowa nowej siedziby przy ul. Armii Krajowej w Świdwinie" 21.09.2018 r. 33 miesiące  szczegóły>>
  ZZ-2380-109/18 poniżej 5.548.000 euro 45110000-1
45100000-8
45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45321000-3
45331100-7
45400000-1
KPP Świdwin - budowa nowej siedziby przy ul. Armii Krajowej w Świdwinie 24.09.2018 r.
zmiana terminu
26.09.2018 r.

zmiana terminu
28.09.2018 r.
32 miesiące od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego szczegóły>>
  ZZ-2380-106/18 poniżej 144.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych , z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez KMP Świnoujście 07.09.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-105/18 poniżej kwoty  750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp 85140000-2
85121000-3
85121270-6
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych
zlecanych przez jednostki Policji
05.09.2018 r. 12 miesiący od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-103/18 powyżej kwoty 144.000 euro 34114200-1 Dostawa fabrycznie nowych oznakowanych pojazdów elektrycznych dla KWP w Szczecinie 04.10.2018 r.

cz. I do dnia 17.12.2018 r.

cz. II do dnia 17.12.2018 r.

cz. III do dnia 17.12.2018 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-102/18 powyżej kwoty 144.000 euro 34114200-1 Dostawa fabrycznie nowych pojazdów RD dla KWP w Szczecinie

24.09.2018 r.

zmiana terminu dla części III - 03.10.2018r.

cz. I do dnia 19.11.2018 r.

cz. II do dnia 19.11.2018 r.

cz. III do dnia 10.12.2018 r.

cz. III do dnia 20.12.2018r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-101/18 poniżej kwoty 750 000 euro usługi społeczne na podst. art. 138o ustawy Pzp

55321000-6

55520000-1

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dostarczenie posiłków.

17.08.2018 r. 15 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-100/18 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7
45100000-8
45200000-9
45320000-6
45400000-1
Remont płyty stropowej pod dziedzińcem wewnętrznym nieruchomości Małopolska 15
w Szczecinie oraz wymiana nawierzchni dziedzińca
29.08.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2018 r szczegóły>>
  ZZ-2380-99/18 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5
45110000-1
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45400000-1
KPP Kamień Pomorski, remont kompleksowy, ul. Żwirki i Wigury 2 – etap 2018 27.08.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-98/18 poniżej 5.548.000 euro 45110000-1 
45216111-5 
45310000-3 
45331000-6 
45332000-3 
45400000-1 
Termomodernizacja Posterunku Policji w Tucznie 23.08.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2018 r szczegóły>>
  ZZ-2380-96/18 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5
45110000-1
45310000-3
45332000-3
45400000-1
Remont kompleksowy II KP w Koszalinie - klatki schodowe boczne, garaż, zagospodarowanie terenu 21.08.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-95/18 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5
45110000-1
45310000-3
45321000-3
45331000-6
45332000-3
45400000-1
Remont kompleksowy KP w Darłowie 17.08.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-94/18 poniżej 144.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych , z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez KMP Świnoujście 08.08.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-93/18 poniżej 5.548.000 euro 45110000-1 
45216111-5 
45310000-3 
45331000-6 
45332000-3 
45400000-1 

Termomodernizacja Posterunku Policji w Tucznie

03.08.2018r. od dnia podpisania umowy do 15.11.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-92/18 powyżej 144.000 euro 3411000-1 Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów segmentu A i B dla KWP w Szczecinie (72 szt.) 29.08.2018r.
zmiana terminu
07.09.2018 r.

zam. gwarantowane do dnia 03.12.2018r.       11.12.2018r.

zam. w ramach prawa opcji do dnia 14.12.2018r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-90/18 poniżej kwoty  750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp

85140000-2
85121000-3
85121270-6

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych
zlecanych przez jednostki Policji
26.07.2018r. 12 miesiący od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-89/18 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5
45110000-1
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45400000-1
KPP Kamień Pomorski, remont kompleksowy, ul. Żwirki i Wigury 2 – etap 2018 06.08.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-88/18 poniżej 144.000 euro 98351100-9

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych , z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

 

23.07.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-85/18 poniżej 144.000 euro

34521300-8

Dostawa fabrycznie nowych policyjnych łodzi hybrydowych kategorii R - 2 (2 szt.)

20.07.2018r. do 19.11.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-86/18 poniżej 144.000 euro 71248000-8
71247000-1
71520000-9
71631300-3
71310000-4
Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie
kontraktem realizowanym w ramach projektu: „KPP Sławno - budowa nowej siedziby
przy ul. Polanowskiej w Sławnie”
19.07.2018 r. 33 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-82/18 poniżej 144.000 euro

39130000-2
39110000-6
39141000-5

Zakup wyposażenia kwaterunkowego dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego

16.07.2018r. 9 tygodni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-81/18 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5
45110000-1
45100000-8
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45321000-3
45331100-7
45400000-1
KPP Sławno - budowa nowej siedziby przy ul. Polanowskiej w Sławnie

16.07.2018 r.
zmiana terminu 19.07.2018 r.
zmiana terminu 23.07.2018 r.

zmiana terminu 27.07.2018 r.
zmiana terminu 31.07.2018 r.

32 miesiące od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego szczegóły>>
  ZZ-2380-79/18 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7
45100000-8
45200000-9
45320000-6
45400000-1
Remont płyty stropowej pod dziedzińcem wewnętrznym nieruchomości Małopolska 15
w Szczecinie oraz wymiana nawierzchni dziedzińca
17.07.2018 r. od dnia podpisania umowy do 30.10.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-76/18 poniżej 5.548.000 euro 45110000-1 
45216111-5 
45310000-3 
45331000-6 
45332000-3 
45400000-1 
Adaptacja części pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy w Ostrowicach
z przeznaczeniem na Posterunek Policji
29.06.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-75/18 poniżej 144.000 euro

30125110-5

30124300-7

30124000-4

301192113-6

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego

21.06.2018r.

zmiana terminu 22.06.2018 r. 

od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-73/18 poniżej 144.000 euro 90513200-8 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 19.06.2018 r.

dla części od 1 do 16:
od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020

dla części 17:
od 01.08.2018 r. do 30.07.2020

szczegóły>>
  ZZ-2380-72/18 poniżej kwoty  750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp

55120000-7                               5530000-3

Kompleksowa organizacja (usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne) dla uczestników międzynarodowej konferencji dofinansowanej ze środków Interreg VA w ramach projektu pn. „Polsko – niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunku Policji - intensyfikacja współpracy jednostek policji w zakresie komunikacji społecznej”.

14.06.2018 r. 26-27.06.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-70/18 poniżej 144.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t włącznie i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2017, poz. 1260 ze zmianami) 18.06.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-69/18 powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa fabrycznie nowych oznakowanych pojazdów elektrycznych dla KWP w Szczecinie 18.07.2018 r.

cz. I do dnia 03.12.2018 r.

cz. II do dnia 03.12.2018 r.

cz. III do dnia 03.12.2018 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-68/18 poniżej 144.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych , z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym 11.06.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-67/18 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7
45100000-8
45200000-9
45320000-6
45400000-1
Remont płyty stropowej pod dziedzińcem wewnętrznym nieruchomości Małopolska 15
w Szczecinie oraz wymiana nawierzchni dziedzińca
18.06.2018 r. od dnia podpisania umowy do 30.10.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-66/18 powyżej 144.000 euro 09300000-2 Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie

04.07.2018 r. zmiana terminu 05.07.2018 r.

od 01.09.2018 r.

do 31.12.2020 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-65/18 poniżej 5.548.000 euro 45110000-1 
45216111-5 
45310000-3 
45331000-6 
45332000-3 
45400000-1 
Przebudowa budynku Straży Granicznej na potrzeby nowej siedziby
Komisariatu Policji w Międzyzdrojach przy ul. Kopernika 2
07.06.2018 r.
zmiana terminu 12.06.2018 r. 
od dnia podpisania umowy do 21.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-64/18 poniżej 144.000 euro 33696500-0 Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP  w Szczecinie
 

30.05.2018r.

zmiana terminu na 01.06.2018r.

zmiana terminu na 04.06.2018r.

12 miesiący od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-63/18 poniżej 5 548 000 euro 45.11.00.00-1
45.10.00.00-8
45.21.61.11-5
45.31.00.00-3
45.33.20.00-3
45.33.12.00-8
45.40.00.00-1
45.23.31.42-6
45.44.30.00-4

KMP Szczecin - budowa i modernizacja obiektów przy ul. Kaszubskiej 35 - przebudowa i modernizacja budynku A z adaptacją poddasza na cele użytkowe wraz z zagospodarowaniem terenu - cz.2

11.06.2018 r.
zmiana terminu 13.06.2018 r. 
od podpisania umowy do 15.12.2020 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-62/18 poniżej kwoty  750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp

85140000-2

85121000-3

85121270-6

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych
zlecanych przez jednostki Policji
28.05.2018r. 12 miesiący od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-56/18 poniżej kwoty  750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp 55321000-6                              55520000-1 Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób
zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ)
w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego. Usługa obejmuje
przygotowanie oraz dowiezienie posiłków
22.05.2018 r.

 

15 miesiący od dnia podpisania umowy

szczegóły>>
  ZZ-2380-59/18 poniżej 144.000 euro 90513200-8 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 16.05.2018 r.

dla części od 1 do 26:
od 01.07.2018 r. do 30.06.2020

dla części 27:
od 01.08.2018 r. do 30.07.2020

szczegóły>>
  ZZ-2380-58/18 poniżej 5.548.000 euro 45110000-1 
45216111-5 
45310000-3 
45331000-6 
45332000-3 
45400000-1 

Przebudowa budynku Straży Granicznej na potrzeby nowej siedziby
Komisariatu Policji w Międzyzdrojach przy ul. Kopernika 2

21.05.2018 r. od dnia podpisania umowy do 21.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-53/18 powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa fabrycznie nowych pojazdów RD dla KWP w Szczecinie

04.06.2018r.

zmiana terminu 14.06.2018r. dla części III

cz. I do dnia 20.07.2018r.

cz. II do dnia 20.07.2018r.

cz. III do dnia 14.09.2018r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-51/18 poniżej 144.000 euro 50413000-3                             50433000-9

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie lub zlecanie wzorcowania uprawnionym podmiotom urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego typu:

Alkomat A2.0, Alkomat Siemens, Alcoquant 6020, Alcoquant 3020, Alkosensor IV, Alkostop P, Alcoblow, Drager 6810

26.04.2018r.

24 miesiące:

cz.I i IV - od dnia 27.09.2018r.,

cz.II i V od dnia 17.05.2018r.,

cz.III - od dnia 20.09.2018r.,

cz.VI - od dnia 05.07.2018r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-52/18 poniżej 144.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych , z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym 25.04.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-46/18 poniżej 144.000 euro

33696500-0

33954000-2

33141300-3

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz  jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

12.04.2018r.
zmiana terminu 13.04.2018 r.
zmiana terminu 17.04.2018 r.
12 miesiący od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-44/18 poniżej 144.000 euro 50110000-9 Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części 04.04.2018
zmiana terminu 05.04.2018 r.
24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-41/18 poniżej kwoty 750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp

85140000-2

85121000-3

85121270-6

 

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych
zlecanych przez jednostki Policji
29.03.2018r. 12 miesiący od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-42/18 powyżej 144.000 euro 64214400-3

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ethernetowych i analogowych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

04.05.2018r.
zmiana terminu 18.05.2018r.
zmiana terminu 25.05.2018 r. 
zmiana terminu 04.06.2018 r. 

36 miesiący od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-39/18 poniżej 144.000 euro

39000000-2

39800000-0

33000000-0

Sukcesywne dostawy środków czystości oraz produktów do pielęgnacji na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego oraz BSWP, CBŚP w Szczecinie

22.03.2018r.

zmiana terminu 23.03.2018r.

24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-37/18 poniżej 144.000 euro 50116000-1 Świadczenie usług w zakresie regeneracji i naprawy poszczególnych podzespołów pojazdów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 19.03.2018r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-31/18 powyżej 144.000 euro 30192000-1
30193000-8
30195000-2
30199000-0
30199230-1
30197644-2
sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby
wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego
oraz BSWP, CBŚP w Szczecinie

05.04.2018 r.
zmiana terminu 06.04.2018 r. dla części II, IV i VI;
zmiana terminu na 07.05.2018 r. dla części I, III i V

24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-30/18 poniżej 144.000 euro 34110000-1 Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu dla KWP w Szczecinie (1 szt.) 05.03.2018r. do dnia 28.03.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-28/18 poniżej 144.000 euro 98351100-9

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych , z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

23.02.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-26/18

poniżej kwoty 750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp

55120000-7                               5530000-3

Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników międzynarodowej konferencji uzgodnieniowej, dofinansowanej ze środków Interreg VA, w ramach projektu pn., Poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgi Pomorza Przedniego"

14.02.2018r.

zmiana terminu 19.02.2018r.

14 - 15.03.2018r szczegóły>>
  ZZ-2380-24/18 poniżej 144.000 euro 50116000-1 Świadczenie usług w zakresie regeneracji i naprawy poszczególnych podzespołów pojazdów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 16.02.2018r. 24 miesiące od momentu podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-25/18 poniżej 144.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) zlecanych przez KPP w Pyrzycach na obszarze całego powiatu pyrzyckiego. 16.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-22/18 poniżej 144.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie,
pojazdów o DMC powyżej 3,5 t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów
procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a
ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami)
zlecanych przez KMP w Koszalinie na obszarze całego powiatu koszalińskiego.
14.02.2018 r. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-21/18 poniżej 144.000 euro 50110000-9

 

Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części

13.02.2018r. 24 miesiące od momentu podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-20/18 poniżej kwoty    750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp 55321000-6                      55520000-1 Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób
zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ)
w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego. Usługa obejmuje
przygotowanie oraz dowiezienie posiłków
09.02.2018r.

 

15 miesiący od dnia podpisania umowy

szczegóły>>
  ZZ-2380-16/18 poniżej 144.000 euro

64211000-8

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

30.01.2018 r.
zmiana terminu 02.02.2018 r.
zmiana terminu 05.02.2018 r.

 

24 miesiące (licząc od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych umową usług, przy czym uruchomienie ich musi nastąpić w dniu 01.04.2018 r.)

szczegóły>>
  ZZ-2380-11/18 poniżej 144.000 euro 34110000-1 Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie (6szt.)

25.01.2018r.

zmiana terminu 29.01.2018 r.
 

do dnia 19.03.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-6/18 poniżej 144.000 euro 50118110-9

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem służbowych pojazdów Policji i/lub ich części o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., które uległy uszkodzeniu lub awarii w ruchu drogowym na terenie miasta Szczecina, gm. Kołbaskowo i Dobra zlecanych przez KMP w Szczecinie

22.01.2018

zmiana terminu 23.01.2018 r.

 
od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 31.01.2018 r. przez okres 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-154/17 poniżej 135.000 euro 50116000-1
Świadczenie usług w zakresie regeneracji i naprawy poszczególnych podzespołów pojazdów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
28.12.2017r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-153/17 poniżej 135.000 euro 34110000-1 Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie (6szt.) 21.12.2017r. do dnia 19.03.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-151/17 poniżej 135.000 euro 34110000-1 Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie 18.12.2017 r.

dla części I: 28.12.2017r.

dla części II: 28.12.2017r.

dla części III: 28.12.2017r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-150/17 poniżej kwoty    750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp  55321000-6
 55520000-1
świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji Oddział w Koszalinie. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie posiłków. 15.12.2017 r. 15 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>    
  ZZ-2380-149/17 poniżej 135.000
euro
30213300-8
30231300-0
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego 08.12.2017 r. zam. gwarantowane do 20.12.2017r.;
zam. w ramach opcji do 22.12.2017 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-148/17
 
poniżej kwoty 750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp
85140000-2                       85121000-3                      85121270-6 Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 05.12.20174r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-142/17 poniżej 135.000
euro

30125110-5                  30124300-7                  30124000-4                     30192113-6                    30125100-2

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny, tusze) oraz części i akcesoriów (zespoły grzewcze fusery, pasy transmisyjne, pojemniki na zużyte tonery, grzałki utrwalające) do sprzętu biurowego i informatycznego

24.11.2017r.

zmiana terminu  28.11.2017r.

zmiana terminu  29.11.2017r.

zmiana terminu  30.11.2017r.

od dnia podpisanai do dnia 31.03.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-144/17 poniżej 135.000
euro
50112100-4 Wykonywanie kompleksowych napraw pojazdów uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych w pojazdach służbowych Policji będących w użytkowaniu
KWP w Szczecinie.                       
24.11.2017r. od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-141/17 poniżej 135.000
euro
98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych
przez Policję do celów procesowych , z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art.
130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze
zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym
23.11.2017 r.
zmiana terminu 24.11.2017r.

 
dla części 1-4 nie wcześniej niż od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
dla części 5 od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-143/17 poniżej 135.000
euro
30213300-8
30231300-0
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego 23.11.2017 r. zam. gwarantowane do 20.12.2017r.;
zam. w ramach opcji do 22.12.2017 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-140/17 poniżej
5.225.000 euro
45216111-5
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45400000-1
Posterunek Policji w Dobrej – Przebudowa i modernizacja budynku oraz infrastruktury 29.11.2017 r.
zmiana terminu 01.12.2017r.
od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-139/17 poniżej 135.000
euro
50116000-1 Świadczenie usług w zakresie regeneracji i naprawy poszczególnych
podzespołów pojazdów w służbowym sprzęcie transportowym
użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
22.11.2017r. 24 miesięce od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-138/17 poniżej 135.000
euro
50118110-9 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem/przewozem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50 i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017,poz. 1260 ze zmianami) 20.11.2017 r. od dnia zawarcia, nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-137/17 poniżej 135.000 euro 34136100-0

Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu typu furgon (1 szt.) dla KWP w Szczecinie

17.11.2017r. zmiana terminu 22.11.2017r.

zam.gwarantowane do dnia 04.12.2017r.,

zam.w ramach opcji do dnia 15.12.2017r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-136/17 poniżej kwoty    750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp 85121000-3

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń w zakresie medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji

22.11.2017r. od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2019r. szczegóły>>
  ZZ-2380-129/17 poniżej 135.000 euro 33696500-0             33954000-2 Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 31.10.2017r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-127/17 poniżej 135.000 euro 30232110-8 Zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu pn.: "Modernizacja indywidualnej struktury teleinformatycznej, przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych” 25.10.2017r. realizacja dostawy w terminie do dnia 18.12.2017r. szczegóły>>
  ZZ-2380-126/17 poniżej 135.000 euro 30213100-6 Zakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu pn.: "Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – Zakup komputerów przenośnych” 25.10.2017r.
zmiana terminu
26.10.2017r.
realizacja dostawy w terminie do dnia 15.12.2017r. szczegóły>>
  ZZ-2380-125/17 poniżej 135.000 euro

39130000-2                     39110000-6                    39141300-5

Dostawa wyposażenia biurowego dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego z opcją

23.10.2017r. zam.gwarantowane 40 dni od dnia podpisania umowy, zam.w ramach opcji - 40 dni od powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji szczegóły>>
  ZZ-2380-123/17 poniżej 135.000 euro 34300000-0

Dostawa części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

20.10.2017r. od dnia podpisania do dnia 06.06.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-124/17 poniżej
5.225.000 euro
45216111-5
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45400000-1
Posterunek Policji w Dobrej – Przebudowa i modernizacja budynku oraz infrastruktury 31.10.2017r. od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-122/17 poniżej kwoty   750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp 85121000-3

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń w zakresie medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji

23.10.2017r.

zmiana terminu 25.10.2017r.

od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2019r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-120/17 poniżej 135.000 euro 50313100-3 Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 13.10.2017r. 24 miesiące od dnia 04.01.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-121/17 poniżej 135.000 euro 34136100-0             34131000-4            34113300-5             34114200-1

Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu typu furgon (1 szt.) oraz fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu osobowo - terenowego typu pick-up (1 szt.) dla KWP w Szczecinie

12.10.2017r. dla części I do dnia 04.12.2017r dla części II do dnia 15.12.2017r. szczegóły>>
  ZZ-2380-116/17 poniżej 135.000 euro

50411000-9

50433000-9

Naprawa, kalibracja, legalizacja radarowych mierników prędkości i laserowych mierników prędkości znajdujących się w użytkowaniu jednostek policji województwa zachodniopomorskiego

10.10.2017r. 24 miesiące od dnia 04.01.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-117/17 poniżej 135.000 euro 71320000-7
71242000-6
„Audyty – termomodernizacja komisariatów Policji” – budynek biurowosocjalno-
warsztatowy nr 1 KWP w Szczecinie, przy ul Santockiej 36
06.10.2017 r. od podpisania umowy do dnia 15.11.2017 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-113/17 poniżej 135.000 euro 71320000-7
71242000-6
„Audyty – termomodernizacja komisariatów Policji” – Policyjna Izba Dziecka,
Koszalin, ul. Ogrodowa 16B
25.09.2017 r. od podpisania umowy do dnia 15.11.2017 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-112/17 poniżej 135.000 euro

39130000-2

39110000-6                                                                 39141300-5

Dostawa wyposażenia biurowego dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego oraz CBŚP KGP

22.09.2017r.

zmiana terminu
25.09.2017r.

40 dni od dnia podpisania umowy szczegoły>>
  ZZ-2380-109/17 poniżej 135.000 euro 50116000-1 Świadczenie usług w zakresie regeneracji i naprawy poszczególnych podzespołów pojazdów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 19.09.2017r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-107/17 poniżej 135.000 euro 34300000-0 Dostawa części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

19.09.2017r.

zmiana terminu
21.09.2017r.

zmiana terminu
22.09.2017r.

do dnia 06.06.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-111/17 poniżej 135.000 euro

34351100-3

Sukcesywne dostawy ogumienia zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

19.09.2017r.

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

szczegóły>>
  ZZ-2380-104/17 poniżej 135.000 euro 38651600-9
32420000-3
72000000-5
Modernizacja Punktów Kamerowych w Systemie Monitoringu Miasta Szczecin 15.09.2017 r. do 31.10.2017 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-108/17 powyżej 135.000 euro 50110000-9 Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części 16.10.2017r. 24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-103/17 poniżej
5.225.000 euro
45216111-5
45310000-3
45400000-1
45321000-3

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku KP Szczecin-Pogodno przy ul. Mickiewicza 161

25.08.2017r.
zmiana terminu
28.08.2017r.
od podpisania umowy do dnia 31.05.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-101/17 poniżej kwoty   750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp 85140000-2                       85121000-3                      85121270-6 Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

21.08.2017r.

zmiana terminu
23.08.2017r.

12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-102/17 poniżej 135.000 euro

71320000-7
71242000-6

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Audyty – termomodernizacja komisariatów Policji” 17.08.2017r. do 27.10.2017r. szczegóły>>
  ZZ-2380-97/17 poniżej
5.225.000 euro
45110000-1
45100000-8
45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45321000-3
45331100-7
45400000-1
KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej

17.08.2017r.
zmiana terminu
21.08.2017r.
zmiana terminu
25.08.2017r.
zmiana terminu
28.08.2017r.

 

32 miesiące od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego szczegóły>>
  ZZ-2380-96/17 poniżej 135.000 euro 71247000-1
71248000-8
71520000-9
71631300-3
71310000-4
Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie
kontraktem realizowanym w ramach projektu: „KPP Białogard - budowa nowej siedziby
przy ul. Kołobrzeskiej”
31.07.2017r. 32 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-82/17 poniżej
5.225.000 euro
45216111-5
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45400000-1

II KP Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11 – remont kompleksowy

01.08.2017r.
zmiana terminu
04.08.2017r.
zmiana terminu
07.08.2017r.

od podpisania umowy do 11.12.2017r. szczegóły>>
  ZZ-2380-81/17 poniżej 135.000 euro 50118110-9

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez jednostki Policji w podziale na 4 części.

20.07.2017r. od podpisania umowy do dnia 31.12.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-80/17 poniżej 135.000 euro 34521300-8 Dostawa fabrycznie nowej łodzi hybrydowej kategorii R - 2 (1 szt.) z przyczepą podłodziową 05.07.2017r. 90 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
 

ZZ-2380-78-17

poniżej 135.000 euro

98351100-9

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłącz. przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dn. 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym w podziale na części.

05.07.2017r.

do 31.12.2018 r.

szczegóły>>

  ZZ-2380-79/17 poniżej
5.225.000 euro

45216111-5
45310000-3
45331000-6
45331100-7
45400000-1
45321000-3

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego 17.07.2017r.
zmiana terminu
18.07.2017r.
zmiana terminu
19.07.2017r.
zmiana terminu
26.07.2017r.

 
od podpisania umowy do dnia 31.05.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-76/17 poniżej 135.000 euro 50118110-9

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem
przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez jednostki Policji w podziale na 4 części.

28.06.2017r. od podpisania umowy do dnia  31.12.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-77/17 poniżej
5.225.000 euro
45110000-1
45100000-8
45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45331100-7
45400000-1
KPP Kamień Pomorski, remont kompleksowy, ul. Żwirki i Wigury 2 - etap 2017 05.07.2017r. 5 miesięcy od daty
podpisania umowy
szczegóły>>
  ZZ-2380-75/17 poniżej 135.000 euro

71320000-7
71242000-6

 

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania
pn. „Audyty – termomodernizacja komisariatów Policji”
23.06.2017r. od podpisania umowy do dnia  29.09.2017r. szczegóły>>
  ZZ-2380-73/17 poniżej 135.000 euro 50721000-5 świadczenie usług polegających na obsłudze kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni celem zapewnienia dostawy energii cieplnej w obiektach służbowych na terenie garnizonu zachodniopomorskiej Policji w sezonie grzewczym 2017/2018

23.06.2017r.

zmiana terminu
26.06.2017r.

8 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-70/17 poniżej 135.000 euro

34351100-3

sukcesywne dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

02.06.2017r

zmiana terminu
05.06.2017r.

zmiana terminu
07.06.2017r.

12 miesięcy od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-68/17 poniżej kwoty   750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp  55321000-6
 55520000-1
świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie posiłków. 02.06.2017r. 15 miesięcy: dla cz.I, II, III IV i VI od dn.01.09.2017r.; a dla cz.V od dn.19.07.2017r. szczegóły>>
  ZZ-2380-67/17 poniżej kwoty   750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp 85140000-2                       85121000-3                     85121270-6

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

31.05.2017r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-65/17 powyżej 135.000 euro 50110000-9 Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części

29.06.2017r.

zmiana terminu 10.07.2017r.

24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-63/17 poniżej
5.225.000 euro
45216111-5
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45400000-1
KMP Szczecin - modernizacja obiektów przy ul. Kaszubskiej 35 – I etap 29.05.2017r.
zmiana terminu
30.05.2017r.
6 miesięcy od daty
podpisania umowy
szczegóły>>
  ZZ-2380-61/17 poniżej
5.225.000 euro
45110000-1
45100000-8
45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45331100-7
45400000-1
KPP Kamień Pomorski, remont kompleksowy, ul. Żwirki i Wigury 2 - etap 2017 29.05.2017r.
zmiana terminu
31.05.2017r.

 
5 miesięcy od daty
podpisania umowy
szczegóły>>
  ZZ-2380-62/17 poniżej 135.000 euro 30125110-5         30124300-7       30124000-4        30192113-6            30125100-2

 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny, tusze) oraz części i akcesoriów (zespoły grzewcze fusery, pasy transmisyjne, pojemniki na zużyte tonery) do sprzętu biurowego i informatycznego 

17.05.2017r. zmiana terminu 18.05.2017r.

do dnia 15.09.2017r. od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-57/17
poniżej 135.000 euro

30199230-1                    44619100-3                        37442800 -8                   44424200-0

Dostawa opakowań na dowody rzeczowe na potrzeby jednostek Policji w kraju

10.05.2017r. zmiana terminu
16.05.2017r.
30 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-56/17 poniżej 5.225.000 euro 45110000-1
45100000-8
45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45321000-3
45331100-7
45400000-1
KPP Wałcz - budowa nowej siedziby przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego

04.05.2017r.
zmiana terminu
10.05.2017r.
zmiana terminu
15.05.2017r.
zmiana terminu
18.05.2017r.

32 miesiące od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego szczegóły>>
  ZZ-2380-55/17 poniżej 135.000 euro 71247000-1
71248000-8
71520000-9
71631300-3
71310000-4
Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru
inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach
projektu: Budowa nowej siedziby KPP w Wałczu przy al. Zdobywców Wału
Pomorskiego
24.04.2017r. od dnia podpisania umowy do dnia wymaganego terminu zakończenia
robót tj. do 31.12.2019 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-49,53/17 poniżej 135.000 euro 50118110-9 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części
zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem
przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu
Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez jednostki Policji w podziale
na 13 części.
24.04.2017r. do 31.12.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-52/17 poniżej 135.000 euro

39130000-2

39110000-6

Dostawa wyposażenia biurowego dla
Wydziałów oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego, CBŚP oraz BSW KGP
19.04.2017r. 45 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  zz-2380-50-17 poniżej 135.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym w podziale na części. 18.04.2017r. do 31.12.2018 r. Szczegóły>>
  ZZ-2380-48/17 poniżej kwoty   750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp  55321000-6
 55520000-1
Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy
skierowanych do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Szczecina, podczas finału regat The Tall Ship's Races 2017
19.04.2017 r. od 04.08.2017 r. do 09.08.2017 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-43/17
  poniżej kwoty 750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp

85140000-2                       85121000-3             85121270-6         

 

 

świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych
zlecanych przez jednostki Policji

07.04.2017r.

zmiana terminu
10.04.2017r.

od dnia podpisania umowy przez 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-35/17 powyżej 135.000 euro 30192000-1                    30193000-8                             30193200-0                             30195000-2                     30197000-6                     30199000-0                      30199230-1                      30197644-2

sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego oraz jednostek Komendy Głównej Policji

05.05.2017

zmiana terminu
09.05.2017r.

zmiana terminu
10.05.2017r.

zmiana terminu
12.05.2017r.

od dnia podpisania umowy przez  24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-38/17 poniżej 135.000 euro 33696500-0 sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie 27.03.2017r. od dnia podpisania umowy przez 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-34/17
  poniżej kwoty 750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp

55321000-6

55520000-1

świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego. 20.03.2017r. od dnia podpisania umowy przez 15 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-32/17 poniżej 5.225.000 euro 45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331210-1
45331100-7
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11 27.03.2017r. 4 miesiące od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-26/17 poniżej kwoty   750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp 85121000-3 Usługi polegające na organizacji i przeprowadzeniu szczepień ochronnych dla policjantów
i pracowników Policji Komend Powiatowych Policji w: Drawsku Pomorskim, Szczecinku i Wałczu
15.03.2017r. do 31.12.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-24/17 poniżej kwoty   750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp

55321000-6

55520000-1

świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego.

06.03.2017r. od dnia podpisania umowy przez 15 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-18/17 poniżej 135.000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez
Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym w podziale na 14 części
20.02.2017 r. do 31.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-14/17 poniżej 135.000 euro

33696500-0                      33192500-7                     33141300-3

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 16.02.2017 r. od dnia podpisania umowy przez 12 miesiący szczegóły>>
  ZZ-2380-17/17 poniżej kwoty   750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o ustawy Pzp 85121000-3 Usługi polegające na organizacji i przeprowadzeniu szczepień ochronnych dla policjantów
i pracowników Policji garnizonu zachodniopomorskiego
16.02.2017 r. do 31.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-11/17 poniżej 135.000 euro 64212000-5
32250000-0
31712112-8
72400000-4
64216000–3
Dostawa telefonów komórkowych i kart SIM wraz ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej,
mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii
15.02.2017 r.
zmiana terminu
21.02.2017r.
zmiana terminu
24.02.2017r.

 
26 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-16/17 poniżej 135.000 euro

38651600-9
32420000‑3
30232600-0
30213000-5
33195100-4
72000000-5

Modernizacja Centrum Obsługi Monitoringu oraz Punktów Kamerowych w Systemie Monitoringu Miasta Szczecin 15.02.2017 r.
zmiana terminu
17.02.2017r.
do 17.03.2017 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-13/17

poniżej kwoty    750 000 euro usługi społeczne na podst.art 138o uPzp

55130000-0            55320000-9              71550000-8 Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z podstawową opieką weterynaryjną oraz zoohigieniczną i usługą podkuwniczą oraz wynajmem pomieszczeń dla policjantów jeźdźców.

08.02.2017r.
zmiana terminu
10.02.2017r.

zmiana terminu
14.02.2017r.

zmiana terminu
16.02.2017r.

zmiana terminu
17.02.2017r.

od dnia podpisania umowy przez 24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-5,8/17 poniżej 135.000 euro 50118110-9

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez jednostki Policji w podziale na 24 części.

06.02.2017

do 31.12.2018r.,

szczegóły>>
  ZZ-2380-06/17 poniżej 135.000 euro

50413000-3

50433000-9

Naprawa, kalibracja (adiustacje), wzorcowanie lub zlecenie wzorcowania uprawnionym podmiotom urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek województwa zachodniopomorskiego typu: Analizator Lion SD400 i Alkotest Drager 7410 27.01.2017r. od dnia 06.03.2017r. przez 24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-03/17 poniżej 135.000 euro

55130000-0

55320000-9

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z podstawową opieką weterynaryjną i zoohigieniczną

19.01.2017r. od podpisania umowy przez 24 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-142/16 poniżej 135.000 euro

50118110-9

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem służbowych pojazdów Policji i/lub ich części o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, które uległy uszkodzeniu lub awarii w ruchu drogowym na terenie miasta Szczecin zlecanych przez KMP w Szczecinie

 

13.01.2017r. od podpisania umowy przez 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-133/16 poniżej 135.000 euro

34110000-1

34115200-8

Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP
w Szczecinie w podziale na części: cześć I - nowy ośmioosobowy samochód
osobowy t ypu bus – 1 szt . cześć I I - nowy samochód osobowy segment u D
– 1 szt .
08.12.2016r.

27.12.2016r.

zmiana terminu
31.12.2016 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-131/16 poniżej 135.000 euro

30125110-5

30124300-7

30124000-4

30192113-6

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i informatycznego.

 

29.11.2016r.

zmiana terminu
30.11.2016 r.

od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2016 r szczegóły>>
  ZZ-2380-130/16 poniżej 135.000 euro

45312330-9
80510000-2
71245000-7

Montaż i uruchomienie 11 (jedenastu) kompletów radiolinii 22.11.2016 r. od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2016 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-128/16 poniżej 135.000 euro

38651600-9
32420000-3
30232600-0
30213000-5
33195100-4
72000000-5

Modernizacja Centrum Obsługi Monitoringu oraz Punktów Kamerowych w Systemie Monitoringu Miasta Szczecin

16.11.2016 r.
zmiana terminu
21.11.2016 r.

zmiana terminu
22.11.2016 r.

od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2016 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-127/16 poniżej 135.000 euro

35151000-5

Dostawa fabrycznie nowych szaf metalowych - wyposażenia kwaterunkowego

15.11.2016 21 dni od pdpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-126/16 poniżej 135.000 euro

34111400-9

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym dla KPP w Gryfinie 15.11.2016 r. do 22.12.2016 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-121/16 poniżej 135.000 euro

39522530-1
31122000-7

Dostawa fabrycznie nowych namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem oraz agregatów prądotwórczych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem do wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń wywołanych zmianami klimatu 03.11.2016 r.
zmiana terminu
04.11.2016 r.
30 dni od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-118/16 poniżej 135.000 euro

33141000-0

33696500-0

33192500-7

Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do wykonywania badań DNA dla laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz jednostek Policji

28.10.2016r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-116/16 poniżej 135.000 euro

34111400-9

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym dla KPP w Gryfinie

18.10.2016 r.
zmiana terminu
19.10.2016 r.

do 22.12.2016 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-112/16 poniżej 135.000 euro

39130000-2
39110000-6
39151000-5

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 13.10.2016 r. do 40 dni od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-101/16 poniżej 135.000 euro

50.11.00.00-9

Wykonanie kompleksowych napraw pojazdów uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych w pojazdach służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie

22.08.2016 r. 36 misięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-105/16 poniżej 135.000 euro

39.13.00.00-2

45.00.00.00-7
 

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy tj. Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie, Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu, wydział KGP oraz CBŚP w Szczecinie

01.08.2016 r. do 40 dni od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-102-16 poniżej 135.000 euro

98351100-9

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez KMP w Świnoujściu i inne jednostki Policji za pośrednictwem właściwej miejscowo jednostki.

 

01.08.2016 do 31.12.2017 szczegóły>>
  ZZ-2380-97/16 poniżej 5.186.000 euro

45.00.00.00-7
45.33.00.00-9
45.31.00.00-3

Standaryzacja budynku II KP w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 - etap IV 25.07.2016r. w terminie do 15.12.2016r. szczegóły>>
  ZZ-2380-95/16 poniżej 135.000 euro

55.30.00.00-3

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oddział w Koszalinie 13.07.2016r. 15 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-93/16 poniżej 5.186.000 euro

45.00.00.00-0
45.33.00.00-9
45.33.12.00-8
45.31.00.00-3

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku A , przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie strona lewa - część II. 18.07.2016r.
zmiana terminu
19.07.2016r.
zmiana terminu
21.07.2016 r.

 
w terminie do 15.12.2016r. szczegóły>>
  ZZ-2380-94/16 poniżej 135.000 euro

34.41.10.00-1

Dostawy części do motocykli i quadów będących na stanie KWP w Szczecinie

11.07.2016r. 24 miesięce od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-88/16 poniżej 135.000 euro

85.14.00.00-2

85.12.10.00-3

85.12.12.70-6

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez jednostki Policji

 

06.07.2016r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-85/16 powyżej 135.000 euro

09.30.00.00-2

Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie 08.08.2016r. od dnia 1.01.2017 r.
do dnia 31.12.2018 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-83/16 poniżej 135.000 euro

55.30.00.00-3

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oddział w Koszalinie

24.06.2016r. 15 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-82/16 poniżej 135.000 euro

34.13.61.00-0

Dostawa 1 sztuki pojazdu dostawczego w wersji nieoznakowanej 27.06.2016r.
zmiana terminu
28.06.2016r.
do 30 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-80-16 poniżej 135.000 euro

31.43.00.00-9

34.41.10.00-1

Dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie oraz części do motocykli i quadów będących na stanie KWP w Szczecinie

20.06.2016r. 24 miesięce od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-79-16 poniżej 135.000 euro

85.14.00.00-2

85.12.10.00-3

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

16.06.2016r.

zmiana terminu

17.06.2016r.

12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-74-16 poniżej 135.000 euro

30213300-8;
30233300-4;
30213100-6;
30232110-8;
30216110-0;
30231300-0;
30232130-4;
42999100-6

Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych: komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów oraz odkurzacza serwisowego do drukarek.

06.06.2016r.

zmiana terminu

07.06.2016 r.

do 30 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-72/16 poniżej 135.000 euro

34.13.61.00-0

Dostawa 1 sztuki pojazdu dostawczego w wersji nieoznakowanej 13.05.2016r. do 30 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-70/16 poniżej 135.000 euro

85.14.00.00-2

85.12.10.00-3

85.12.12.70-6

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez:KPP Białogard, KPP Gryfino, KPP Drawsko Pom., KPP Goleniów, KPP Myślibórz, KPP Pyrzyce, KPP Wałcz, KMP Szczecin - bad.psychiatryczne

10.05.2016r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-67/16 poniżej 135.000 euro

64.21.10.00-8

Świadczenie usług telekomunikacyjnych PSTN/ISDN telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 05.05.2016 r. do 30.06.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-66/16 poniżej 135.000 euro

09.11.10.00-0

09.11.30.00-4

Dostawy koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszku i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego

06.05.2016r. do 30.04.2017 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-65/16 poniżej 135.000 euro

32230000-4

32344270-9

32342450-1

Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP Gryfino

22.04.2016 do 30.06.2016 roku szczegóły>>
  ZZ-2380-62/16 poniżej 5.186.000 euro

45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.10.00-0, 45.31.21.00-8, 45.31.21.00-9, 45.31.43.20-0.

Przebudowa Komisariatu Policji w Międzyzdrojach przy ul. Kopernika 2 - etap I

29.04.2016r.

zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia: roboty powinny być wykonane w terminie do 31 lipca 2016 roku

szczegóły>>
  ZZ-2380-61/16 poniżej 5.186.000 euro

45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.12.00-8, 45.31.00.00-3.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku A , przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie strona lewa - część II.

28.04.2016r.

zgodnie z harmonogramu realizacji zamówienia: roboty powinny być wykonane w terminie do 30 listopada 2016 roku

szczegóły>>
  ZZ-2380-63/16 poniżej 135.000 euro

34.13.61.00-0

Dostawa 1 sztuki pojazdu dostawczego w wersji nieoznakowanej 28.04.2016r. do 30 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-42/16 powyżej 135.000 euro

33.14.10.00-0
33.12.41.31-2
33.69.40.00-1
33.19.25.00-7
33.69.62.00-7
33.69.60.00-5

Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.

24.05.2016r.

zmiana terminu

31.05.2016r.

od dnia podpisania umowy przez 24 miesiące lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności co nastąpi pierwsze. szczegóły>>
  ZZ-2380-59/16 powyżej 135.000 euro

34.11.40.00-9

Dostawa 10 sztuk pojazdów typu "Ambulans Poczty Specjalnej" 24.05.2016r.
zmiana terminu
10.06.2016r.
do dnia 25.11.2016r. szczegóły>>
  ZZ-2380-55/16 poniżej 135.000 euro

55.30.00.00-3

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. Zachodniopomorskiego

 

14.04.2016r.

15 miesięcy od dnia 01.06.2016r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-49/16 powyżej 135.000 euro

64.21.44.00-3

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego 05.05.2016r.

24 miesiące :
dla zadań od nr 1 do nr 32 oraz od nr 34 do nr 35  rozpoczęcie od dnia 01.08.2016 r. ,
dla zada
nia nr 33 rozpoczęcie od dnia 17.07.2016 r. ,
dla zadania nr 36 rozpoczęcie od dnia 01.12.2016 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-44/16 poniżej 135.000 euro

64.21.00.00-1
32.42.00.00-3

Rozbudowa systemu teleinformatycznego w KPP w Gryfinie 01.04.2016r.
zmiana terminu
07.04.2016r.
do 55 dni kalendarzowych od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-47/16 poniżej 135.000 euro

64.21.10.00-8

Świadczenie usług telekomunikacyjnych PSTN/ISDN telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 01.04.2016r.
zmiana terminu
12.04.2016r.
do 30.06.2018r. szczegóły>>
  ZZ-2380-50/16 poniżej 135.000 euro

33.69.65.00-0

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji.

31.03.2016r.

od dnia podpisania umowy przez 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności, co nastąpi pierwsze

szczegóły>>
  ZZ-2380-46/16
poniżej 135.000 euro

50.41.30.00-3

50.43.30.00-9

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie lub zlecanie wzorcowania uprawnionym podmiotom urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego typu:

Alkomat A2.0, Alkomat Siemens, Alcoquant 6020, Alcoquant 3020, Alkosensor IV, Alkostop P, Alcoblow, Drager 6810

30.03.2016r.

24 miesiące:

cz.I i III - od dnia 26.09.2016r.,

cz.II od dnia 19.09.2016r.,

cz.IV - od dnia 04.07.216r.,

cz.V i VI - od dnia 16.05.2016r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-43/16 poniżej 135.000 euro

55.30.00.00-3

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) KomZachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

24.03.2016r.

część I - od dnia podpisania umowy przez 15 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności, co nastąpi pierwsze;

części II-VIII - od dnia 01.06.2016r.. przez 15 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności, co nastąpi pierwsze

szczegóły>>
  ZZ-2380-37/16 powyżej 135.000 euro

30.19.20.00-1
30.19.30.00-8
30.19.70.00-6
30.19.90.00-0
30.19.50.00-2
30.19.32.00-0
30.19.76.44-2

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby wydziałów, jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego oraz jednostek Komendy Głównej Policji 25.04.2016r. 24 miesiące od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ02380-38/16 poniżej 135.000 euro

90.51.32..22-8

Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych niesegregowanych (zmieszanych) z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 18.03.2016 24 miesiące szczegóły>>
  ZZ02380-36/16 poniżej 135.000 euro

33.69.65.00-0.

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji.

18.03.2016r.

od dnia  umowypodpisania przez 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności, co nastąpi pierwsze

szczegóły>>
  ZZ-2380-28/16 powyżej 135.000 euro

34.30.00.00-0

Dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 19.04.2016 r.
zmiana terminu
09.05.2016 r.
24 miesiące od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-34/16 poniżej 5.225.000 euro

45.11.00.00-1, 45.21.61.10-8, 45.40.00.00-1, 45.31.10.00-0, 45.31.21.00-8, 51.31.20.00-2, 45.31.43.20-0, 45.33.12.10-1, 45.23.24.10-9, 45.33.22.00-5.

Remont Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul. Żwirki i Wigury nr 2 - etap I.

23.03.2016 r.

zmiana termin

25.03.2016r

 

termin wykonania robót: do 30.09.2016 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-24/16 powyżej 135.000 euro

39130000

39141000

39110000

39141300

39141100

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy

04.04.2016r. 40 dni od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-22/16 poniżej 135 000 euro

31.12.00.00-3
30.21.33.00-8
30.23.13.00-0

Zakup i dostawa nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwoma bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem 29.02.2016 r. do 60 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-18/16 poniżej 135.000 euro

33.69.65.00-0, 33.19.25.00-7, 33.14.13.00-3.

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji..

12.02.2016r.

zmiana terminu

16.02.2016 r.

zmiana terminu

18.02.2016 r.

od dnia podpisania umowy przez 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności, co nastąpi pierwsze

 

szczegóły>>
  ZZ-2380-16/16 poniżej 135.000 euro

98.35.11.00-9.

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez KPP w Wałczu i inne jednostki Policji za pośrednictwem KPP w Wałczu.

15.02.2016r.

od momentu rozpoczęcia realizacji wykonywania usługi do dnia 31.12.2017r

szczegóły>>
  ZZ-2380-17/16 poniżej 135.000 euro

90.51.32..22-8

Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych niesegregowanych (zmieszanych) z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

15.02.2016 24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-15/16 poniżej 135.000 euro

34.30.00.00-0

34.35.11.00-3

31.43.00.00-9

24.96.00.00-1

Dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego, chemii samochodowej i środków czyszczących oraz akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie.

04.02.2016r.
zmiana terminu
08.02.2016r.
zmiana terminu
09.02.2016r.
zmiana terminu
11.02.2016r.
zmiana terminu
12.02.2016r.

24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-2/16 poniżej 135.000 euro

64.21.10.00-8

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 22.01.2016r.
zmiana terminu
29.01.2016r.
zmiana terminu
01.02.2016r.

 
24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-7/16 poniżej 135.000 euro

98351100-9

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez: KMP w Świnoujściu, KPP w Kamieniu Pomorskim, KPP w Policach i inne jednostki Policji za pośrednictwem właściwej miejscowo jednostki.

25.01.2016r. do 31.12.2017r. szczegóły>>
  ZZ-2380-1/16 poniżej 135.000 euro

50.11.81.10-9.

Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym Dz.U. 2012, poz. 1137 z późniejszymi zmianami zlecanych przez KPP w Kamieniu Pomorskim i KPP w Szczecinku

19.01.2016r. do 31.12.2017r. szczegóły>>
  ZZ-2380-152/15 powyżej 134 000 euro

85.12.10.00-3

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. zachodniopomorskiego oraz Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji 15.01.2016 r. od podpisania umowy do 31.12.2017 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-143/15 poniżej 134.000 euro 09.21.16.50-2, 09.21.11.00-2, 09.21.10.00-1, 24.96.10.00-8, 24.95.11.00-6. Dostawa olejów silnikowych i smarnych, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

15.12.2015 r.

zmiana terminu na 18.12.2015r.

zmiana terminu na 21.12.2015

zmiana terminu na 29.12.2015

zmiana terminu na 30.12.2015

 24 m-ce od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-141/15 poniżej 134.000 euro

50.11.81.10-9

Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy
z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137 z późniejszymi zmianami) zlecanych przez
KMP w Koszalinie, KPP w Kamieniu Pomorskim i KPP w Szczecinku.

11.12.2015 r. od dnia zawarcia, nie wcześniej niż od 01.01.2016r.  do 31.12.2017r. szczegóły>>
  ZZ-2380-135/15

poniżej 134 000 euro

98 35 11 00 -9

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez: KMP w Świnoujściu, KPP w Kamieniu Pomorskim, KPP w Kołobrzegu, KPP w Myśliborzu, KPP w w Policach, KPP w Pyrzycach, KPP w Stargardzie Szczecińskim i inne jednostki Policji za pośrednictwem właściwej miejscowo jednostki.

10.12.2015 r. od dnia zawarcia , nie wcześniej niż od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-139/15 powyżej 134 000 euro

85.12.10.00-3

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji

08.12.2015 r.
zmiana terminu
11.12.2015 r.

 

od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-136/15 poniżej 134 000 euro

85.14.00.00-2

85.12.10.00-3

85.12.12.70-6

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez jednostki Policji

27.11.2015r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-134/15 poniżej 134 000 euro

32.34.42.50-3

Dostawa radiolinii wraz z elementami montażowymi stanowiącymi fabryczne ukompletowanie i dedykowanymi urządzeniami zasilającymi 23.11.2015 r. od podpisania umowy do dnia 23.12.2015 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-132/15 poniżej 134 000 euro

50.31.31.00-3

Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniujednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

18.11.2015 r. 24 miesiące szczegoły>>
  ZZ-2380-131/15 poniżej 134 000 euro

30.21.33.00-8
30.21.31.00-6
30.23.21.10-8
38.65.21.00-1

Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca fabrycznie nowych: komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i projektora multimedialnego 18.11.2015 r. do 20 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-129/15 poniżej 134 000 euro

50.11.81.10-9

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KMP w Koszalinie, KPP w Choszcznie, KPP w Drawsku Pom., KPP w Goleniowie, KPP w Gryfinie, KPP w Kamieniu Pom., KPP w Policach, KPP w Pyrzycach, KPP w Sławnie, KPP w Stargardzie Szcz. i KPP w Szczecinku 12.11.2015 r. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-128/15 poniżej 134 000 euro

34.22.33.20-5

Dostawa przyczepy do transportu dwóch koni dla KWP w Szczecinie 12.11.2015 r. do 45 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-127/15 poniżej 134 000 euro

98.35.11.00-9

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji 09.11.2015 r. do dnia 31.12.2016 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-126/15 poniżej 134 000 euro

85.14.00.00-2

85.12.10.00-3

85.12.12.70-6

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez jednostki Policji

06.11.2015r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-125/15 poniżej 134 000 euro 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem  pojazdów  służbowych Policji 05.11.2015 r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-124/15 poniżej 134 000 euro
39.13.00.00-2
39.11.00.00-6  
39.14.13.00-5
Dostawa wyposażenia meblowego do jednostek policji województwa zachodniopomorskiego 02.11.2015 r. do 01.12.2015 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-121/15 poniżej 134 000 euro

34.22.33.20-5

34.13.00.00-7

Dostawa samochodu  - podwozia z kabiną, przeznaczonych pod zabudowę do przewozu dwóch koni i przyczepy do transportu dwóch koni dla KWP w Szczecinie

28.10.2015 r. do 50 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-118/15

poniżej 134 000 euro

50.41.30.00-3

50.43.30.00-9

Wykonywanie usług związanych z naprawą, kalibracją radarowych mierników prędkości i laserowych mierników prędkości znajdujących się w użytkowaniu jednostek województwa zachodniopomorskiego

20.10.2015 r. 24 miesiące

 

szczegóły>>
  ZZ-2380-117/15 poniżej 134 000 euro 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem  pojazdów  służbowych Policji 14.10.2015 r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-113/15 poniżej 134 000 euro

34.22.33.20-5

34.13.00.00-7

Dostawa zestawu do przewozu koni 12.10.2015 r. do 75 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-111/15 poniżej 134 000 euro

85.14.00.00-2

85.12.10.00-3

85.12.12.70-6

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez jednostki Policji

12.10.2015 r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-108/15 poniżej 134 000 euro

34.22.33.20-5

34.13.00.00-7

Dostawa zestawu do przewozu koni

29.09.2015 r. do 75 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-109/15 poniżej 134 000 euro

30.21.31.00-6
30.23.21.10-8
30.21.61.10-0
32.42.00.00-3

 

Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca fabrycznie nowych: komputerów przenośnych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i zasilaczy awaryjnych 25.09.2015 r. do 20 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-107/15 poniżej 134 000 euro 38.43.00.00-1 Zakup spektrofotometru FTIR 17.09.2015 r. do 30 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-106/15 poniżej 5 186 000 euro 45.22.38.00-4
45.22.23.00-1
45.31.40.00-1
45.31.53.00-1
Wieża systemu łączności Policji, ul. Pomorska 15, Szczecin-Dąbie 17.09.2015 r. 15.12.,2015 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-102/15 poniżej 134 000 euro

85.14.00.00-2

85.12.10.00-3

85.12.12.70-6

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych

 

21.08.2015 r.  12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-88/15 poniżej 134 000 euro 98.35.11.00-9

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji

14.08.2015 r. 31.12.2016 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-38/15 poniżej 134 000 euro

09.11.10.00-0

09.11.30.00-4

Dostawy koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszku i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policjgarnizonu zachodniopomorskiego

12.08.2015 r. do 30.04.2016r. szczegóły>>
  ZZ-2380-101/15 poniżej 134 000 euro 30.21.33.00-8
30.23.33.00-4
30.21.31.00-6
30.23.21.10-8
30.21.61.10-0
32.42.00.00-3
48.00.00.00-8
Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych: komputerów stacjonarnych, przenośnych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania 12.08.2015 r. do 20 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-92/15 powyżej 134 000 euro
39.13.00.00-2
39.11.00.00-6  
39.14.13.00-5
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką do jednostek policji województwa zachodniopomorskiego 08.09.2015 13.11.2015 szczegóły>>
  ZZ-2380-96/15 poniżej 5 186 000 euro 45.00.00.00-7
45.11.00.00-1
45.23.31.49-2
45.11.12.91-4
45.23.24.60-4
45.31.00.00-3
Remont części budynku KPP w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Kasprowicza 3, Police 31.07.2015 r. 30.11.2015 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-84/15 poniżej 134 000 euro 55-30.00.00-3

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z siedzibą w Koszalinie

22.07.2015 r.  15 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-85/15 poniżej 134 000 euro 39.14.13.00-5

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką do jednostek policji województwa zachodniopomorskiego

15.07.2015 r. 30.09.2015 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-91/15 poniżej 5 186 000 euro 45.00.00.00-7
45.33.00.00-9
45.31.00.00-3
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku A część lewa przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie 17.07.2015 r. 30.12.2015 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-87/15 poniżej 5 186 000 euro 45.00.00.00-7
45.11.00.00-1
45.23.31.49-2
45.11.12.91-4
45.23.24.60-4
45.31.00.00-3
Remont części budynku KPP w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Kasprowicza 3, Police 10.07.2015r. 30.11.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-80/15 poniżej 5 186 000 euro 45.00.00.00-7
45.33.00.00-9
45.31.00.00-3
Standaryzacja budynku II KP w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 - III etap 30.06.2015r.
zmiana terminu
03.07.2015r.
31.03.2016r.
zmiana terminu
30.12.2015r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-77/15 poniżej 134 000 euro 85.14.00.00-2                 85.12.10.00-3              85.12.12.70-6 Świadczenia usług medycznych obejmujących  badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 22.06.2015r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-78/15 poniżej 134 000 euro 43.80.00.00-1 Dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia dla nowego obiektu stacji obsługi w Koszalinie prz ul. Krakusa i Wandy 11 - Komendy Wojewódzkiej  Policji w Szczecinie 17.06.2015r.
zmiana terminu
22.06.2015r.
7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia szczegóły>>
  ZZ-2380-60/15 poniżej 134 000 euro 31.12.00.00-3 Zakup i dostawa nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwoma bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem 15.06.2015 r. do 56 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-75/15 poniżej 134 000 euro 39.13.00.00-2                 39.11.00.00-6        39.14.13.00-5 dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką do jednostek policji województwa zachodniopomorskiego oraz Centralnego Biura Śledczego 08.06.2015r. do dnia 30.09.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-65/15 poniżej 134 000 euro 32.23.00.00-4
32.34.42.70-9
32.34.24.50-1
Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP Myślibórz 08.06.2015 r.
zmiana terminu
11.06.2015 r.
do 21 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-76/2015 poniżej 5 186 000 euro

45.00.00.00 -7              45.42.00.00-7        45.32.10.00-1   45.33.00.00-9        45.31.00.00-3

Termomodernizacja oraz przebudowa Komisariatu Policji w Międzyzdrojach przy          ul. Kopernika 2 15.06.2015r. 30.11.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-73/15 powyżej  134 000 euro 34.11.42.00-1 dostawa samochodów osobowych oznakowanych typu furgon w wersji  "Patrolowej" dla jednostek Policji 06.07.2015r.

90 dni od dnia podpisania umowy

130 dni dnia podpisania umowy

szczegóły>>
  ZZ-2380-68/15 poniżej 134 000   euro 55.30.00.00-3

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z siedzibą w Koszalinie

02.06.2015r. 15 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-74/15 poniżej 134 000 euro 30.21.31.00-6 Zakup i dostawa dwóch komputerów przenośnych 01.06.2015 r. do 20 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-61/15 poniżej 134 000 euro 33.69.65.00-0                33.14.10.00-0 Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji 01.06.2015r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-53,56/15 poniżej 134 000 euro 64.21.00.00-1
32.42.00.00-3
Rozbudowa systemów teleinformatycznych w jednostkach Policji województwa zachodniopomorskiego 25.05.2015 r.
zmiana terminu
01.06.2015 r.
zmiana terminu
03.06.2015 r.
do 21 dni od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-67/15 powyżej 134 000 euro 34.40.00.00-0 Dostawa części zamiennych do sprzętu transportowego KWP Szczecin 25.06.2015r.
zmiana terminu
02.07.2015r.
24 miesiące od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-55/15 poniżej 134 000 euro 30.21.31.00-6
48.00.00.00-8
Zakup i dostawa: dwóch komputerów przenośnych, oraz oprogramowania GIS do zarządzania akcją ratowniczą (2 licencje bezterminowe) 21.05.2015 r. do 20 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-58/15 poniżej 5 186 000 euro 45.31.00.00-3                   45.31.43.00-4 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe       w budynku A część prawa przy  ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie - Wykonanie instalacji sieci strukturalnej z instalacją napięcia gwarantowanego 20.05.2015r. 45 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy szczegóły>>
  ZZ-2380-57/15 poniżej 5 186 000 euro 45.40.00.00-1               45.33.00.00-9                       45.31.00.00-3               45.21.11.29-4

Budynek  stacji obsługi samochodów na terenie II Komisariatu Policji
w Koszalinie, przy ul. Krakusa i Wandy 11, roboty wewnętrzne branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej” - etap II

15.05.2015r. do dnia 28.11.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-40/15 poniżej 134 000 euro 85.14.00.00-2            85.12.10.00-3                85.12.12.70-6 świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 28.04.2015r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-50/15 poniżej 134 000 euro 50.11.81.10-9 wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów  zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 2012 , poz. 1137 ze zmianami) 27.04.2015r. do 31.12.2016 szczegóły>>
  ZZ-2380-49/15 poniżej 134 000 euro 90.91.50.00-4 Świadczenie usług kominiarskich w obiektach służbowych Policji

24.04.2015 r.
zmiana terminu
28.04.2015r.

12 m-cy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-42/15 powyżej 134 000 euro 64.21.44.00-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego

11.05.2015 r.
zmiana terminu
25.05.2015r.
zmiana terminu
08.06.2015 r.
zmiana terminu
15.06.2015 r.

od 01.06.2015 r.
od 01.07.2015 r.
do 30 dni od podpisania umowy (zad.1-12,14-33)
i od 01.12.2015 r. (zad.13 i 34) przez okres 12 miesięcy
szczegóły>>
  ZZ-2380-37/15 poniżej 134 000 euro

39.13.00.00-2

39.11.00.00-6

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego  odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką do jednostek policji województwa zachodniopomorskiego

01.04.2015. do dnia 10.05.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-41/15 poniżej 134 000 euro 33.69.65.00-0
33.14.10.00-0
33.14.13.00-3
33.19.25.00-7
Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

30.03.2015 r.
zmiana terminu
02.04.2015 r.
zmiana terminu
dla części nr 15 -
08.04.2015 r.
dla części od nr 1 do nr 14 i od nr 16 do nr 21 -
02.04.2015 r.

 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-36/15 poniżej 134 000 euro 98.35.11.00-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z póżn. zm.) na terenie działania danej jednostki Policji 26.03.2015 r.
zmiana terminu
30.03.2015 r.
od podpisania umowy
do  31.12.2016 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-32/15 poniżej 134 000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego 13.03.2015 r.  15 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-27/15 poniżej 134 000 euro 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w Łobzie, KPP w Kołobrzegu, KP w Nowogardzie i KP w Chojnie 09.03.2015 r. od podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-26/15 poniżej 134 000 euro 64.21.20.00-5
32.25.00.00-0
31.71.21.12-8
72.40.00.00-4
64.21.60.00-3
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii 06.03.2015 r.
zmiana terminu
10.03.2015 r.
26 miesięcy od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-15/15 poniżej 134 000 euro 34.35.11.00-3 Dostawy ogumienia zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 26.02.2015r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-21/15 poniżej 134 000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 24.02.2015 r.  15 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-22/15 poniżej 134 000 euro 34.52.13.00-8

dostawa łodzi motorowej morskiej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w ramach projektu „Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego” związanych z realizacją operacji w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa pn. Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego

18.02.2015r. 20.05.2015. szczegóły>>
  ZZ-2380-2/15 poniżej 134 000 euro 50.41.30.00-3
50.43.30.00-9
Naprawa, kalibracja, wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom  urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 28.01.2015 r. przez okres 24 miesięcy od dnia 01.03.2015 r. szczegóły>>
  ZZ-2380 -1/15 poniżej 134 000 euro 34.52.13.00-8

dostawa łodzi motorowej morskiej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w ramach projektu „Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego” związanych z realizacją operacji w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa pn. Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego

13.01.2015r.
zmiana terminu
15.01.2015r.
zmiana terminu
22.01.2015 r.

 

15.03.2015r.
zmiana terminu relizacji na dzień
08.04.2015r.
zmiana terminu
14.04.2015 r.

 

szczegóły>>
  ZZ-2380-183/14 poniżej 134 000 euro 64.21.10.00-8 Świadczenie usług telekomunikacyjnych PSTN/ISDN telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 31.12.2014 r.
zmiana terminu
08.01.2015 r.
do 30.06.2016 r. dla pozycji 21-45  oraz do 31.07.2016 r. dla pozostałych pozycji w tabeli załącznika nr 8 do siwz szczegóły>>
  ZZ-2380-179/14 powyżej 5 186 000 euro 45.00.00.00-7         45.42.00.00-7             45.32.10.00-1               45.33.00.00-9                     45.31.00.00-3 Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie -

08.01.2015r.
zmiana terminu
14.01.2015 r.
zmiana terminu
09.02.2015r.
zmiana terminu
23.02.2015r.

do 30.10.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-161/162/14 poniżej 134 000 euro 50.11.81.10-9

wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów  zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 2012 , poz. 1137 ze zmianami) oraz usług usuwania i holowania służbowych pojazdów  Policji na terenie miasta Szczecina zlecanych przez KMP w Szczecinie

17.12.2014r.

część I-IX do dnia 31.12.2016r.

część X 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

szczegóły>>
  ZZ-2380-172/14 poniżej 134 000 euro 32.23.60.00-6 Zakup i dostawa radiotelefonów doręcznych i samochodowych systemu TETRA dla KMP w Szczecinie

12.12.2014 r.

zmiana terminu

15.12.2014 r.

od podpisania umowu do dn. 29.12.2014 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-165/14 poniżej 134 000 euro 64.21.10.00-8 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

03.12.2014 r.
zmiana terminu
08.12.2014 r.
zmiana terminu
11.12.2014 r.

14 miesięcy szczegóły>>
  ZZ- 2380-169/14 poniżej 134 000 euro 34.11.30.00-2            34.22.33.00-9

dostawa samochodu osobowego terenowego oznakowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz przyczepy podłodziowej przystosowanej do przewozu łodzi morskiej w ramach projektu „Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego” współfinansowanego ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

01.12.2014r. do dnia 29.12.2014r szczegóły>>
  ZZ-2380-159/14 poniżej 134 000 euro 33.69.65.00-0
33.14.10.00-0
Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Pracowni Biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie 28.11.2014 r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-164/14 powyżej 134 0000 euro

34.11.30.00-2

34.11.52.00-8

34.22.33.10-2

Dostawa dwóch samochodów osobowych terenowych typu pick-up nieoznakowanych, dwóch samochodów osobowych typu furgon nieoznakowanych wraz z jedną przyczepą lekką dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
które po doposażeniu wejdą w skład Mobilnego Stanowiska Reagowania Kryzysowego jako specjalistyczne ratownicze samochody
i przyczepa jako mobilne stanowisko prowadzenia akcji ratowniczej

30.12.2014r

zmiana termiu

na dzień

12.01.2015r.

zmiana terminu na dzień

15.01.2015r.

zmiana terminu na dzień

06.02.2015r.

do dnia 15.03.2015r
zmiana terminu
25.03.2015 r.

zmiana terminu

14.05.2015r.

 

szczegóły>>
  ZZ-2380-154/14 poniżej 5 186 000 euro 45.22.00.00-9            45.11.00.00-1 Przebudowa Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą - IV etap zagospodarowanie 27.11.2014r do dnia 30.06.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-155/14 poniżej 5 186 000 euro 45.21.00.00-2        45.30.00.00-0                      45.40.00.00-1                    45.22.30.00-9 KPP Myślibórz - budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej  - kontynuacja

03.11.2014r.    zmiana terminu 05.11.2014r.

 

do dnia 30.06.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-153/14 poniżej 134 000 euro 50.53.23.00-6
31.15.30.00-3
31.15.50.00-7
31.43.10.00-6
Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji oraz wymiana na nowe wyeksploatowanych baterii akumulatorów systemów zasilania gwarantowanego, pracujących dla potrzeb sieci OST112 w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego 27.10.2014 r. od podpisania umowy do 29.12.2014 r.
w tym przeglądy i konserwacje 05.12.2014 r., wymiana baterii 29.12.2014 r.
szczegóły>>
  ZZ-2380-139/14 poniżej 134 000 euro 09.11.10.00-0 Dostawy koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszku i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego 24.10.2014 r. od podpisania umowy do 30.04.2015 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-150/14 powyżej 134 000 euro 64.21.44.00-3 Dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 25.11.2014 r. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-149/14 poniżej 134 000 euro 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania służbowych pojazdów Policji na terenie  miasta Szczecina zlecanych przesz KMP w Szczecinie 23.10.2014r. do dnia podpisania przez 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380- 151/14 powyżej 5 186 000 euro 45.40.00.00-1      45.30.00.00-0              45.3100.00-3           45.33.00.00-9 Remont budynku C i D przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie, część I - Izba Dziecka 20.11.2014r. do dnia 31.03.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-109/14 poniżej 134 000 euro 50.11.21.00-4        34.30.00.00-0 Wykonywanie kompleksowych napraw blacharsko - lakierniczych oraz mechanicznych i elektromechanicznych uszkodzonych pojazdów służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie 16.10.2014r. przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-140/14 poniżej 134 000 euro 71.24.70.00-1                  71.52.00.00-9 Nadzór inwestorski dla zadania: p.n. Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47 09.10.2014r. do 31.03.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-135/14 poniżej 134 000 euro 64.21.00.00-1
32.42.00.00-3
Rozbudowa systemu teleinformatycznego w KPP w Choszcznie

06.10.2014 r.
09.10.2014 r.
zmiana terminu
10.10.2014 r.

od dnia podpisania umowy do 20.11.2014 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-138/14 poniżej  134 000 euro 39.23.00.00-3 Dostawy pałek teleskopowych BONOWI EKA 21 lub równoważnych 01.10.2014 r. od dnia podpisania umowy do 30.10.2014 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-137/14 powyżej 134 000 euro 39.13.00.00-2                    39.14.10.11-2                     39.11.00.00-6                  39.14.13.00-5           39.14.11.00-3 Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy 03.11.2014r. do dnia 01.12.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-136/14 poniżej 134 000 euro 71.52.00.00-9
71.63.13.00-3
71.31.00.00-4
Nadzór inwestorski - zadania: "KPP GRYFINO - budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej" 29.09.2014 r.
03.10.2014 r.
08.10.2014 r.
od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-131/14 poniżej 134 000 euro 31.12.00.00-3 Zakup i dostawa nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwoma bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem 22.09.2014 r. od dnia podpisania umowy do 14.11.2014 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-134/14 poniżej  5 186 000 euro 45.45.30.00-7                        45.30.00.00-0 Remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu prz ul. Kilińskiego 1 - II etap 26.09.2014r. od dnia podpisania umowy do 30.04.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-125/14 powyżej 134 000 euro 30.21.33.00-8
30.21.31.00-6
30.23.33.00-4
30.23.21.10-8
30.21.61.10-0
31.21.40.00-0
Zakup i dostawa: komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanera dla KPP w Choszcznie, drukarki laserowej dla KPP Drawsko Pomorskie i urządzenia wielofunkcyjnego dla KMP w Koszalinie Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 21.10.2014 r. do 30 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-133/14 powyżej 134 000 euro

34.11.30.00-2

34.11.52.00-8

34.22.33.10-2

Dostawa dwóch samochodów osobowych terenowych typu pick-up nieoznakowanych, dwóch samochodów osobowych typu furgon nieoznakowanych wraz z jedną przyczepą lekką dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
które po doposażeniu wejdą w skład Mobilnego Stanowiska Reagowania Kryzysowego jako specjalistyczne ratownicze samochody
i przyczepa jako mobilne stanowisko prowadzenia akcji ratowniczej

16.10.2014r.
27.10.2014r.
10.12.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-132/14 poniżej 5 186 000 euro

45.11.00.00-1                     45.10.00.00-8                 45.10.00.00-9          45.21.61.11-5         45.26.27.00-8           45.31.0000-3                    45.33.20.00-3                        45.33.12.10-1       45.32.10.00-3           45.33.11.00-7         45.23.24.00-6           45.40.00.00-1

Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach wraz z elementami towarzyszącycmi przy ul. Mickiewicza 19

19.09.2014r.

zmiana terminu

24.09.2014r.

30.04.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-119/14 poniżej 134.000 euro 50.41.30.00-3        50.43.30.00-9 Naprawa, kalibracja, wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom  urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu komórek organizacyjnych i jednostek terenowych KWP w Szczecinie 09.09.2014 r. przez okres 24 m-cy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-122/14 poniżej 134.000 euro 39.23.00.00-3 Dostawa pałek szturmowych typ PS, pałek wielofunkcyjnych typu Tonfa, pałek teleskopowych BONOWI EKA 21 lub równoważnych 04.09.2014 r. do dnia 30.10.2014 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-126/14 poniżej 5 186 000 euro 45.00.00.00-7      45.45.31.00-8      45.23.32.00-1      45.23.00.00-8          45.31.00.00-3 Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47

29.08.2014 r.

zmiana terminu

08.09.2014r.

od podpisania umowy do dnia 31.03.2015 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-115/14 poniżej 134.000 euro 22.90.00.00-9 Sukcesywne dostawy druków resortowych i akcydensowych na potrzeby jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego do magazynu KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 14.08.2014 r. od podpisania umowy do dnia 30.06.2016r. szczegóły>>
  ZZ-2380-120/14 poniżej 134.000 euro 34.11.00.00-1 Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych o napędzie spalinowo-elektrycznym dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

11.08.2014 r.

13.08.2014 r.

18.08.2014 r.

75 dni od dnia podpisania umowy

do dnia 10.12.2014 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-114/2014 powyżej 5 186 000 euro 45.45.30.00-7                   45.32.00.00-6                45.42.11.00-5                      45.30.00.00-0                         45.33.00.00-9              45.31.00.00-3 Termomodernizacja oraz standaryzacja budynku II KP w Koszalinie przy u. Krakusa i Wandy 11 - II etap 18.08.2014r.

 

roboty termodernizacyjne do 31.03.2015r. pozostałe roboty do 30.04.2015r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-112/14 powyżej 5 186 000 euro 45.00.00.00-7                 45.11.00.00-4                      45.32.00.00-6       45.26.20.00-1                      45.26.25.00-6                           45.45.00.00-6 Remont części budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach przy ul. Kasprowicza 3 wraz zagospodarowaniem terenu 27.08.2014r. do 31.03.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-110/14 poniżej 134.000 euro 34.11.00.00-1 Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych o napędzie spalinowo-elektrycznym dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 23.07.2014 r. 75 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-111/14 powyżej 5 186 000 euro 45.10.00.00-8              45.10.00.00-9                 45.21.61.11-5                45.31.00.00-3         45.33.20.00-3                      45.33.12.10-1                45.32.10.00-3         45.33.11.00-7 KPP Gryfino - budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej

25.08.2014r.

zmiana terminu

08.09.2014r.

15.09.2014 r.

19.09.2014r.

24.09.2014r.

do 30.11.2015r szczegóły>>
  ZZ-2380-103/14 powyżej 134 000 euro 64.21.44.00-3 Dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 20.08.2014 r.

zadanie nr 1 i 2 01.12.2014r. -     30.11.2015r.,  zadanie nr 3,4,5 01.01.2015r.    - 30.11.2015r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-98/2014 poniżej 134 000 euro 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012r, poz 1137 ze zm.) 17.07.2014r. do dnia 31.12.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-108/2014

powyżej 5 186 000 euro

45.45.30.00-7        45.32.00.00-6     45.42.11.00-5     45.30.00.00-0          45.11.11.00-9         45.11.12.20-6       45.22.32.10-0        45.26.23.00-4 Remont części budynku A wraz ze zmianą spsobu użytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35 - część II

13.08.2014r.

zmiana terminu

03.09.2014r.

zmiana terminu

08.09.2014r.

do dnia 29.05.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-105/2014 powyżej 134 000 euro 39.13.00.00-2            39.14.10.11-2         39.11.00.00-6      39.14.13.00-5        39.14.11.00-3 Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaturenkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy

12.08.2014r.

zmiana terminu

01.09.2014r.

do dnia 10.10.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-78/14 poniżej 134.000 euro 34.11.00.00-1 Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych o napędzie spalinowo-elektrycznym dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 08.07.2014 r. do 45 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-71/2014 powyżej  134 000 euro 09.30.00.00-2 Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie

11.08.2014r.

zmiana terminu

01.09.2014r.

zmiana terminu

19.09.2014r.

od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2016r. szczegóły>>
        Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (ZGD/PP/12/2014) przygotowane i prowadzone na podstawie art. 15 ust. 2 uPzp przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DARO" Dariusz Czapla, Zachodniopomorska Grupa Doradcza     szczegóły>>
  ZZ-2380-92/14 poniżej 134 000 euro 33.69.65.00-0 Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 23.06.2014r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-89/14 poniżej 134 000 euro 34.35.11.00-3      34.35.21.00-0                34.35.22.00-1              34.41.12.00-3 Dostawa ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 18.06.2014r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-90/14 poniżej 134 000 euro 50.41.30.00-3  50.43.30.00-9 Naprawa i kalibracja urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu AlcoBlow znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego 17.06.2014r. przez okres 24 m-cy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-87/14 poniżej 5 186 000 euro 45.45.30.00-7  45.31.23.10-3  45.42.11.00-5  45.30.00.00-0  45.31.00.00-3 Budowa stacji obsługi samochodów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie II Komisariatu Policji w Koszalinie, przy ul. Krakusa i Wandy 11 - etap I 20.06.2014r. zmiana terminu 23.06.2014r. do 28.11.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-79/14 poniżej 134 000 euro 34.30.00.00-0 Dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 03.06.2014r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-86/14 poniżej 134 000 euro 09.13.41.00-8  09.13.21.00-4 Sukcesywna dostawa poprzez bezpośrednie tankowanie w stacjach Wykonawcy paliw płynnych do łodzi motorowych KMP w Szczecinie i KMP w Świnoujściu 02.06.2014r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-80/14 powyżej 134 000 euro 71.24.70.00-1  71.52.00.00-9  71.63.13.00-3  71.31.00.00-4 Nadzór inwestorski - zadania: pn. "Termomodernizacja obiektów służbowych Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego" 13.06.2014r. do 15.11.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-81/2014 powyżej 5 186 000 euro

45.45.30.00-7        45.32.00.00-6         45.31.23.10-3       45.42.11.00-5      45.30.00.00-0  45.33.11.00-7        09.33.10.00-9

Przebudowa i modernizacja wraz z termomodernizacją Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą, przu ul. Bardzińskiej  1A - etap III

30.06.2014r

zmiana terminu

21.07.2014r.

do 28.11.2014r.

zmiana terminu

do 29.05.2015r.

szczegóły>>
 

ZZ-2380-45/14

poniżej 134 000 euro 09.13.41.00-8  09.13.21.00-4 Sukcesywna dostawa poprzez bezpośrednie tankowanie w stacjach Wykonawcy paliw płynnych do łodzi motorowych KMP w Szczecinie i KMP w Świnoujściu 22.05.2014r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-57/14 poniżej 134 000 euro 09.13.11.00-7 Sukcesywna dostawa 117 000L paliwa lotniczego JET A-1 22.05.2014r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
        Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (ZGD/PP/09/2014) przygotowane i prowadzone na podstawie art. 15 ust. 2 uPzp przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DARO" Dariusz Czapla, Zachodniopomorska Grupa Doradcza     szczegóły>>
        Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (ZGD/PP/08/2014) przygotowane i prowadzone na podstawie art. 15 ust. 2 uPzp przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DARO" Dariusz Czapla, Zachodniopomorska Grupa Doradcza     szczegóły>>
  ZZ-2380-69/2014 poniżej 134 000 euro 33.69.65.00-0 Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie 07.05.2014r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-68/14 poniżej 134 000 euro 50.41.30.00-3  50.43.30.00-9 Naprawa, kalibracja, wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 07.05.2014r. od dnia podpisania umowy przez okres 24 m-cy szczegóły>>
  ZZ-2380-47/14 poniżej 134 000 euro

85.14.00.00-2           85.12.10.00-3        85.12.12.70-6

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji 05.05.2014r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-67/14 poniżej 134 000 euro 90.51.32.00-8 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnycn stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 07.05.2014r. od 01.06.2014r. do 30.06.2016r. szczegóły>>
  ZZ-2380-66/14 poniżej 134 000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do wsparcia sezonu letniego na terenie KPP w Kołobrzegu 06.05.2014r. od podpisania umowy do dnia 31.10.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-63/2014 poniżej 134 000 euro 98.35.11.00-9 wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z póżn. zm.) na terenie działania danej jednostki Policji 06.05.2014r. do dnia 31.12.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-52/2014 poniżej 134 000 euro 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137 z póżniejszymi zmianami) 07.05.2014r. do dnia 31.12.2015r. szczegóły>>
        Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ZGD/PP/06/2014, ZGD/PP/07/2014) przygotowane i prowadzone na podstawie art. 15 ust. 2 uPzp przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DARO" Dariusz Czapla, Zachodniopomorska Grupa Doradcza     szczegóły>>
  ZZ-2380-50/14 poniżej 134 000 euro 22.90.00.00-9  22.80.00.00-8  22.11.00.00-4 Sukcesywne dostawy druków resortowych i akcydensowych na potrzeby jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 22.04.2014r. od podpisania umowy do dnia 30.06.2016r. szczegóły>>
  ZZ-2380-65/14 powyżej 134 000 euro 64.21.44.00-3 Dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego 19.05.2014 r. od 01.06.2014r. do 31.05.2015r. szczegóły>>
       

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowane i prowadzone na podstawie art. 15 ust. 2 uPzp przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DARO" Dariusz Czapla, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

    szczegóły>>
  ZZ-2380-59/14 poniżej 5 186 000

45.21.61.10-8
45.31.31.00-5

Dostawa i montaż windy w budynku biurowym nowej siedziby KPP w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Warszawskiej 29

15.04.2014 r. 12 tygodni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-60/14 powyżej 5 186 000

45.00.00.00-7           45.45.00.00-6         45.42.11.32-8         45.33.11.00-7            09.33.11.00-9                 42.51.11.10

Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie

zmiana terminu na część I (KWP Szczecin) i IX (KMP Koszalin) na dzień 08.05.2014r.

zmiana terminu na 28.04.2014r.

22.04.2014r.

 

dla cześci I,II,III,IV,V,6, VII,X,XII,XIII,XIV,, XV do 31.10,2014r.      dla części VIII, IX, XI do 31.10.2015r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-48/14 poniżej 134.000 euro 39.80.00.00-0,  33.71.19.00-6,  33.76.00.00-5,  39.81.10.00-0 Sukcesywne dostawy środków chemii gospodarczej oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 25.03.2014r. od podpisania umowy do dnia 01.06.2016 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-42/14 poniżej 134.000 euro

30.19.20.00-1, 30.19.30.00-8, 30.19.70.00-6, 30.19.90.00-0.

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

18.03.2014r.

od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2015 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-41/14 poniżej 134.000 euro

55.30.00.00-3.

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia.

17.03.2014r.

od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-38/14 poniżej 134.000 euro

33.69.65.00-0, 33.14.13.00-3, 33.95.40.00-2, 33.19.25.00-7.

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego.

zmiana terminu

20.03.2014r.

17.03.2014 r.

od dnia podpisania umowy przez 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności co nastąpi pierwsze

szczegóły>>
  ZZ-2380-37/14 poniżej 134.000 euro

CPV: 55300000-3

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego

13.03.2014r.

od dnia 01 kwietnia 2014r. przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

szczegóły>>
  ZZ-2380-35/14 powyżej 134.000 euro 34.30.00.00-0 Dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 14.04.2014r. zmiana terminu  05.05.2014r. od zawarcia umowy przez 24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-30/14 poniżej 134.000 euro

 CPV 90513200-8

Wywóz odpadów komunalnych stałych (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych)

18.03.2014r. do 30.06.2016r. szczegóły>>
  ZZ-2380-33/14 poniżej 134 000 euro 09.13.11.00-7 Sukcesywna dostawa 117 000 L paliwa lotniczego JET A-1 12.03.2014r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ- 2380-31/2014 poniżej 134 000 euro 09.11.10.00-0                  09.11.30.00-4 Dostawa koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszku i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego 10.03.2014r. od dnia podpisania umowy do 30.04.2015r szczegóły>>
  ZZ-2380-32/2014 poniżej  134 000 euro 50.72.10.00-5 Całodobowa obsługa eksploatacyjna  kotłowni na paliwo stałe w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego w sezonie grzewczym 2014/2015 17.03.2014r od paździenika 2014r do kwietnia 2015r. szczegóły>>
  ZZ -2380-34/2014 poniżej 134 0000 euro 09.13.51.00-5 Dostawa oleju opałowego do kotłowni znajdującej się w obiekcie służbowym Policji garnizonu zachodniopomorskiego 11.03.2014r. do dnia podpisania umowy do 30.04.2015r szczegóły>>
  ZZ-2380-24/14 poniżej 134 000 euro 50.31.31.00-3 Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

26.02.2014r.  zmiana terminu  28.02.2014r.  część II, III i IV

zmiania terminu część I - 04.03.2014r.

zmiania terminu część II, III i IV - 04.03.2014r.

24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-26/14 poniżej 134 000 euro 90.91.50.00-4 Świadczenie usług kominiarskich w obiektach służbowych Policji 25.02.2014r. 12 m-cy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-22/2014 poniżej 134 000 euro 98.35.11.00-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.) na terenie działania danej jednostki Policji 24/02/2014r. od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r szczegóły>>
  ZZ-2380-19/2014 poniżej 134 000 euro

55.30.00.00-3.

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

24/02/2014r. 12 m-cy od zawarcia umowy szczegóły>>
       

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowane i prowadzone na podstawie art. 15 ust. 2 uPzp przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DARO" Dariusz Czapla, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

    szczegóły>>
  ZZ-13/14 powyżej 134 000 euro 64.21.44.00-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

18.03.2014r.

zmiana terminu

24.03.2014r.

zadanie nr 1 01.06.2014r.     - 31.05.2015r.  zadanie nr 2 01.12.2014r.    - 30.11.2015r.

szczegóły>>
  ZZ-5/2014 poniżej 134 000 euro 09.21.16.50-2         09.21.11.00-2            09.21.10.00-1           24.96.10.00-8         24.95.11.00-6 Dostawa olejów silnikowych i samrnych oraz płynów elsploatacyjnych do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi będących w uzytkowaniu Komedny Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 28.01.2014r 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-190/2013 poniżej 130 000 euro 98.35.11.00-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) na terenie działania danej jednostki Policji 19.12.2013r. od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. szczegóły>>
  rZZ-187/2013 poniżej 130 000 euro 09.21.16.50-2             09.21.11.00-2                09.21.10.00-1                24.96.10.00-8                24.95.11.00-6 Dostawa olejów silnikowych i smarnych, smarów oraz płynów elsploatacyjnych do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

19.12.2013r. zmiana terminu 30.12.2013r.

 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ- 185/2013 poniżej 130 000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskim 12.12.2013r.  przez okres 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-183/2013 poniżej 130.000 euro

30.19.97.92-8.

Jednorazowa dostawa kalendarzy na rok 2014 do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ulicy Wernyhory 5

06.12.2013r.

do

20.01.2014r.

szczegóły>>
  ZZ-181/13 poniżej 130.000 euro 32.34.42.50-3 Dostawa czterech kompletów radiolinii (przęseł) wraz z elementami montażowymi, zasilającymi, umożliwiającymi podłączenie do istniejących rozwiązań w ośmiu lokalizacjach, oraz dostawa systemu zarządzania i nadzoru urządzeń radioliniowych 28.11.2013 r.

16.12.2013r.  zmiana terminu     23.12.2013r.

szczegóły>>
  ZZ-180/13 poniżej 130.000 euro 34.11.00.00-1 Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 28.11.2013 r. do dnia 23.12.2013 r. szczegóły>>
  ZZ-178/13 poniżej 130 000 euro 64.21.10.00-8 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego 26.11.2013r. zmiana terminu  28.11.2013r. przez okres 12 miesięcy tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. szczegóły>>
  ZZ-172/13 poniżej 130 000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie żywienia funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 26.11.2013r. przez okres 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-176/13 poniżej 130 000 euro 64.21.44.00-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim 25.11.2013r.  zmiana terminu  28.11.2013r. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. szczegóły>>
  ZZ-173/13 poniżej 130 000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego 22.11.2013r. przez okres 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-175/13 poniżej 130.000 euro 34.11.00.00-1 Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 22.11.2013 r. do dnia 23.12.2013 r. szczegóły>>
  ZZ-171/13 poniżej 5 000 000 euro

45.11.13.10-4, 45.30.00.00-0, 45.21.61.11-5, 45.40.00.00-1.

Nadbudowa części parterowej budynku głównego siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gryficach mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 19

25.11.2013 r. do dnia 31.08.2014 r. szczegóły>>
  ZZ-170/13 poniżej 130.000 euro 34.11.00.00-1 Dostawa samochodu osobowego nieoznakowanego o napędzie elektrycznym dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 18.11.2013 r. do dnia 20.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-169/13 poniżej 130.000 euro 34.11.00.00-1 Dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 18.11.2013 r. do dnia 20.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-168/13 poniżej 5 000 000 euro

71.32.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.11.13.00-1, 45.26.26.60-5, 45.11.12.00-0.

Rozbiórka budynków usługowych zlokalizowanych na dz. Nr 163/9 i 163/11 obr. 5 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d wraz przygotowaniem projektu rozbiórki i uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę

21.11.2013r.

zmiana terminu:

22.11.2013r.

do dnia 31.03.2014r. szczegóły>>
  ZZ-167/13 poniżej 5 000 000 euro 45.45.30.00-7 Remont części budynku A wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35

20.11.2013r.

22.11.2013r. zmiana terminu: 25.11.2013r.

do 31.07.2014r. szczegóły>>
  ZZ-164/2013 poniżej 130.000 euro

33.69.65.00-0.

Sukcesywne dostawy odczynników niezbędnych do prowadzenia badań genetycznych na potrzeby jednostek terenowych garnizonu zachodniopomorskiego wykonywanych przez Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

12.11.2013r. 24 m-ce od zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-163/2013 poniżej 130.000 euro 98.35.11.00-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) na terenie działalnia danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym 13.11.2013r. do dnia 31.12.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-157/13 poniżej 130.000 euro

50.11.21.00-4.

Wykonywanie kompleksowych napraw blacharsko-lakierniczych oraz mechanicznych i elektromechanicznych uszkodzonych pojazdów służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie na terenie miasta Koszalin

06.11.2013r. 36 m-cy od dnia zawarcia umowy szczegóły >>
  ZZ-2380-159/13 poniżej 5 000 000 euro 45.23.23.00-5  45.31.42.00-3 Budowa połączeń światłowodowych w celu przyłączenia KP PSP do sieci OST 112 na terenie woj. zachodniopomorskiego 07.11.2013r. do dnia 06.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-161/13 poniżej 130.000 euro

34.11.00.00-1
34.11.52.00-8

 

Dostawa samochodów osobowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 31.10.2013 r. do 20.12.2013 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-158/13 poniżej 130 000 euro 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prowo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) 30.10.2013. 01.01.2014r. - 31.12.2015r. szczegóły>>
  ZZ-2380-150/13 poniżej 130.000 euro 50.31.31.00-3 Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek. 18.10.2013r. 24 m-ce od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-153/13 poniżej 130.000 euro

09.11.10.00-0

09.11.30.00-4

Dostawy koksu orzech oraz miału węglowego do kotłowni znajdujących
się w obiektach służbowych Policji garnizonu  zachodniopomorskiego

 

10.10.2013r. od dnia zawarcia umowy do 30.04.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-152/13 poniżej 130.000 euro 50.72.10.00-5 Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w obiektach
służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego w sezonie grzewczym 2013/2014.
10.10.2013r. od dnia zawarcia umowy do 30.04.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-149/13 poniżej 130.000 euro

34.11.00.00-1
34.11.52.00-8

Dostawa samochodów osobowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 10.10.2013 r. do 60 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-141/13 poniżej 130.000 euro 50.41.30.00-3
50.43.30.00-9
Naprawa, kalibracja i legalizacja radarowych mierników prędkości znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego. 03.10.2013 r. 24 miesiące od dnia 02.01.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-140/2013 poniżej 130.000 euro

30.19.00.00-7, 30.19.97.92-8.

Dostawa materiałów biurowych oraz jednorazowa dostawa kalendarzy na rok 2014.

cęść I - 04.10.2013 r.

część II - 03.10.2013 r.

zmiana terminu

04.10.2013 r.

I część- do 30.11.2014r.

II część - do 15.01.2014r.

szczegóły>>
  ZZ-2380 146/2013 poniżej 5 000 000 euro 45.45.30.00-7 Wymiana pokrycia dachowego i więźby dachowej wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A Komnedy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35

09.10.2013r  zmiana terminu 10.10.2013r.       zmiana terminu     14.10.2013r.

do dnia 30.04.2014 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-142/13 poniżej 130.000 euro 34.35.11.00-3   34.35.21.00-0  34.35.22.00-1  34.41.12.00-3 Dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

01.10.2013r. zmiana terminu 08.10.2013r. zmiana terminu 09.10.2013r.  zmiana terminu 11.10.2013r.

od podpisania umowy przez okres 12 m-cy szczegóły>>
  ZZ-2380-143/13 poniżej                  5 000 000 euro 45.26.27.00-8        45.45.30.00-7      45.33.24.00-7          45.31.00.00-3 Remont kompleksowy budynku KP Dębno przy ul. Kościuszki 7 - II etap 03.10.2013r. do dnia 20.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-133/13 poniżej 130.000 euro 31.43.10.00-6 Sukcesywne dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 13.09.2013r. do 24 miesięcy od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-134/13 poniżej 130.000 euro 34.41.00.00-4 Dostawa 2 szt. motocykli ciężkich w wersji RD wraz z wyposażeniem 18.09.2013r. do 60 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-138/13 poniżej 130.000 euro

34.11.00.00-1
34.11.52.00-8

Dostawa samochodów osobowych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 16.09.2013 r. do 60 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-136/13 poniżej              5 000 0000 euro 45.11.12.00-0      45.23.13.00-8        45.23.32.00-1 Remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ul. Kaszubska 35 16.09.2013r. do dnia 13.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-135/13 poniżej               5 000 000 euro 45.26.27.00-8        45.45.30.00 -7  45.33.24.00-7      45.31.00.00-3 Remont kompleksowy budynku KP Dębno przy ul. Kościuszki 7 - II etap 16.09.2013r do dnia 10.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-130/13 poniżej 130.000 euro 48.82.00.00-2   30.23.41.00-9    35.12.53.00-2 Zakup i dostawa serwerów typu NAS wraz z dyskami i kamerami IP dla KWP w Szczecinie 02.09.2013 r. 30 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-129/13 poniżej 130.000 euro 32.34.24.50-1 Zakup i dostawa nowego cyfrowego rejestratora rozmów na potrzeby systemu wspomagania dowodzenia jednostek Policji na terenie miasta Szczecin 02.09.2013 r. zmiana terminu 09.09.2013r. 15 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-131/13 poniżej 130.000 euro 39.13.00.00-2 Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odzanaczjącego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy 30.08.2013 r. 2 tygodnie od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-127/13 poniżej                5 000 000 euro 45.26.27.00-8        45.45.30.00-7        45.33.24.00-7        45.31.00.00-3 Remont kompleksowy KP Wolin ul. Świerczewskiego 1 27.08.2013r. do dnia 04.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-126/13 poniżej              5 000 000 euro 45.26.27.00-8                45.45.30.00-7         45.33.24.00-7        45.31.00.00-3 II Komisariat Policji Koszali - przebudowa i modrnizacja obiektu wraz z infastrukturą techniczną ul.Krakusa i Wandy 11 26.08.2013r. do dnia     11.12.2013r. szczegóły >>
  ZZ-2380-125/13 poniżej 130 000 euro 50.72.10.00-5

Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego w sezonie grzewczym 2013/2014

20.08.2013r od października 2013r do kwietnia 2014r. Szczegóły>>
  ZZ-2380-124/13 poniżej 130 000 euro

30.19.00.00-7

30.19.97.92-8

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz jednorazowa dostawa kalendarzy na rok 2014 do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 14.08.2013r.

część 1 do dnia 30.11.2014r.

część 2 do dnia 15.01.2014r.

Szczecgóły>>
  ZZ-2380-122/13

poniżej                5 000 000 euro

45.26.27.00-8     45.45.30.00-7      45.33.24.00-7      45.31.00.00-3

Remont kompleksowy budynku PdOZ KPP w Kołobrzegu, ul. Kilińskiego 1 16.08.2013r. do dnia 06.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-121/13 powyżej 130.000 euro 34.11.00.00-1 Dostawa 11 sztuk samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowany” 10.09.2013 r. 60 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-119/13 poniżej 130 000 euro 33.69.65.00-0 Sukcesywne dostawy odczynników niezbędnych do prowadzenia badań dla pracowni chemii i biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie. 31.07.2013r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-114/13 poniżej             5 000 000 euro 45.26.27.00-8              45.45.30.00-3                  45.11.00.00-1              45.23.24.00-6             45.33.24.00-7                  45.31.00.00-3 Remont kompleksowy KPP w Gryficach  ul. Mickiewicza 19 - IV etap 05.08.2013r. do dnia 13.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-104/13 poniżej 130.000 euro 50.41.32.00-5 Naprawa i serwisowanie sprzętu gaśniczego 25.07.2013r. 12 m-cy od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-113/13 poniżej 130.000 euro 34.30.00.00-0 Dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 25.07.2013r. 24 miesiące od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-66/13 poniżej 130.000 euro 50.72.10.00-5

Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego w sezonie grzewczym 2013/2014.

 

26.07.2013r. od października do 2013r. do kwietnia 2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-112/13

poniżej            5 000 000 euro

45.26.27.00-8 45.45.30.00-7  45.23.24.00-6 45.33.24.00-7  45.10.00.00-8        45.23.00.00-8         45.31.00.00-3 Remont kompleksowy KPP w Łobzie przy ul. Wojska Polskiego 2 29.07.2013r. 29.11.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-108/2013 poniżej             5 000 000 euro 45.26.27.00-8                   45.45.30.00-7             45.33.24.00-7                      45.31.00.00-3 Remont kompleksowy KMP w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11 - budynek przy ul. Generała Władysława Andersa 12 22.07.2013r. do dnia 06.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-107/13 poniżej 130 000 euro 64.21.44.00-3 Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku 11.07.2013r. 01.08.2013r. do 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-105/13 poniżej 130 000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Szczecin, podczas finału regat The Tall Ship's Races 2013 11.07.2013r. do 12.08.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-103/2013 poniżej 130 000 euro 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów służbowych dla KMP w Szczecinie 10.07.2013r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-102/13 poniżej 130 000 euro 64.21.20.00-5 32.25.00.00-0 31.71.21.12-8 72.40.00.00-4 64.21.60.00-3 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii 03.07.2013r. zmiana terminu 05.07.2013r. od dnia podpisania umowy 26 m-cy (zad. 1), 25 m-cy (zad. 2 i 3) szczegóły>>
  ZZ-2380-99/13 poniżej 130.000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do wsparcia sezonu letniego na terenie gminy Mielno 03.07.2013r. od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-100/13 poniżej            5 000 000 euro 45.40.00.00-1       45.31.00.00-3        45.33.24.00-7 Remont kompleksowy KP w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2 09.07.2013r. 15.11.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-98/13 poniżej            5 000 000 euro 45.26.27.00-8 45.45.30.00-7 45.11.00.00-1 45.23.24.00-6 45.33.24.00-7 45.33.24.00-0 45.10.00.00-8 45.23.00.00-8 45.31.00.00-3 Remont kompleksowy obiektu KPP w Drawsku Pomorskim przy ul. Boh. Westerplatte 3 08.07.2013r. 29.11.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380 - 67,68/13 poniżej 130.000 euro 09.13.51.00-5
                               09.11.10.00-0
                               09.11.30.00-4

Dostawy: koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, miału węglowego, eco
groszku i oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego

 

28.06.2013r. od dnia zawarcia do dnia 30.04.2014r. szczegóły >>
  ZZ-2380-86/13 poniżej 130.000 euro 33.69.65.00-0
33.19.25.00-7

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla pracowni chemii i biologi Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.

 

26.06.2013r. 12 m-cy szczegóły>>
  ZZ-2380-96/13 poniżej            5 000 000 euro 45.40.00.00-1         45.3100.00-3            45.33.24.00-7         45.23.32.00-1 Remont kompleksowy KPP Police przy ul. Kasprowicza 3 02.07.2013r. 29.11.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-97/13 poniżej 130.000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) na terenie KPP Łobez oraz KMP Koszalin 24.06.2013r. 12 m-cy szczegóły >>
  ZZ-2380-84/13 poniżej 130.000 euro

30.19.76.44-2

30.19.00.00-7

30.19.97.92-8

 

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego, materiałów biurowych oraz jednorazowa dostawa kalendarzy na rok 2014 do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ulicy Wernyhory 5.

 

24.06.2013r.

część 1 i 2 do dnia 30.11.2014

część 3 do dnia 15.01.2014r.

szczegóły >>
  ZZ-2380- 93/13 poniżej 130.000 euro 90.51.32.00-8

Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

20.06.2013r. od dnia 01.07.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-91/13 poniżej 130.000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do wsparcia sezonu letniego na terenie gminy Mielno. 18.06.2013r. od dnia 01.07.2013r. d0 30.09.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-90/13 poniżej            5 000 000 euro 45.21.61.10-8                45.31.10.00-0            45.31.40.00-1              45.31.60.00-5 Technologia i wyposażenie strzelnicy w budynku siedziby KPP w Szczecinku przy ul. Polnej 25 24.06.2013r.  16 tygodni szczegóły>>
  ZZ-2380-92/13 powyżej 130.000 euro 39.13.00.00-2 Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odzanaczjącego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy 18.07.2013 r. do dnia 25.07.2013 r. szczegóły>>
  ZZ-2380 - 81/13 poniżej 130.000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID)
na terenie KPP Łobez oraz KMP Koszalin
14.06.2013r. 12 m-cy szczegóły>>
  ZZ - 2380-89/13 poniżej             5 000 000 euro

45.10.00.00-8          43.31.00.00-3

Przebudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV i oświetlania na terenie KMP w Szczecinie ul. Kaszubska 35 19.06.2013r. do dnia 29.11.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-88/13 poniżej 130 000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do wsparcia sezonu letniego na terenie KPP w Kołobrzegu i KPP w Kamieniu Pomorskim 10.06.2013r. od podpisania umowy do 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-87/13

poniżej

5 000 000 euro

45.10.00.00-8         45.10.00.00-9             45.21.61.11-5           45.31.00.00-3                 45.33.20.00-3      45.33.12.10-1           45.32.10.00-3             45.33.11.00-7 "KPP Myślibórz - budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej" 17.06.2013r.

do dnia

28.11.2014r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-83/13 poniżej 130 000 euro 71.52.00.00-9 71.63.13.00-3 71.31.00.00-4 Nadzór inwestorski - zadania: "KPP Myślibórz-budowa nowej siedziby, ul. Łużycka" 06.06.2013r. od podpisania umowy 15.12.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-85/13 poniżej 130 000 euro 31.43.00.00-9, 32.55.20.00-5 Zakup i dostawa baterii akumulatorowych, anten, ładowarek oraz zestawów kamuflowanych do radiotelefonów Motorola. 06.6.2013r. do 30 dni od daty zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-75/13 poniżej 130 000 euro 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów służbowych dla KMP w Szczecinie 04.06.2013r. od dnia podpisania umowy 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-74/13 poniżej 130 000 euro 98.35.11.00-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych 04.06.2013r. od dnia pospisania umowy do 31.12.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-70/13 poniżej 130 000 euro

64.21.00.00-1 32.42.00.00-3

Rozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku 07.06.2013r. zmiana terminu 11.06.2013r. od podpisania umowy do 19.07.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-63/13 poniżej 130 000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do wsparcia sezonu letniego na terenie KPP w Kołobrzegu i KPP w Kamieniu Pomorskim 28.05.2013r. od podpisania umowy do 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-77/13 poniżej              5 000 000 euro

45.21.61.10-8        45.31.31.00-5

Dostawa i montaż windy w budynku biurowym nowej siedziby KPP w Szczecinku przy ul. Polnej 25 04.06.2013r. 12 tygodnia od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380 72/13 poniżej 130 000 euro 90.51.32.00-8

Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

03.06.2013r. zgodnie z załacznikiem do siwz nr 5 - 22 części szczegóły>>
  ZZ-2380-76/13 poniżej              5 000 000 euro 45.10.00.00-8         45.10.00.00-9             45.21.61.11-5           45.31.00.00-3                 45.33.20.00-3      45.33.12.10-1           45.32.10.00-3             45.33.11.00-7 KPP Choszczno - budowa nowej siedziby przy ul. Bohaterów Warszawy

03.06.2013r.

zmiana terminu

07.06.2013r.

do dnia 31.10.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-65/13 poniżej 130 000 euro

71.52.00.00-9 71.63.13.00-3 71.31.00.00-4

Nadzór inwestorski - zadania: "KPP Choszczno - budowa nowej siedziby, ul. Boh. Warszawy" 20.05.2013r. do dnia 15.12.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-71/13 poniżej 130 000 euro 31.12.00.00-3 Zakup i dostawa nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwoma bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem oraz zakup i dostawa nowego analizatora stanu akumulatorów baterii stacjonarnych 20.05.2013r. do 30.06.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-60/13

powyżej        130 000 euro

34.30.00.00-0 Dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

10.06.2013r.  zmiana terminu  27.06.2013r. zmiana terminu (Część nr 1) 09.07.2013r.

od zawarcia umowy przez 24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-59/13 powyżej 130.000 euro 64.21.44.00-3

Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

03.06.2013r. 01.07.2013r. do 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-61/13 powyżej 130.000 euro

39.13.00.00-2

39.11.00.00-6

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odzanaczjącego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy 31.05.2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.1-8.2 do siwz szczegóły>>
  ZZ-2380-57/13 poniżej 130 000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie żywienia funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 29.04.2013r. od 01.06.2013r. przez okres 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-47/13 poniżej 130 000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do wsparcia sezonu letniego na terenie KMP w Świnoujściu oraz słuchaczy Szkoły Policji ze Słupska skierowanych na praktykę do KMP w Świnoujściu 24.04.2013r. od dnia podpisania umowy do 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-58/13 poniżej            5 000 0000 euro 45.21.61.11-5 Remont kpompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie ul. Rzemieślnicza 48 - I etap 30.04.2013r. 13.09.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-51/2013 poniżej 130 000 euro 25.11.10.00-2 Dostawy ogumienia letniego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 19.04.2013r. 12 miesięcy od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ -2380-41/2013 poniżej 130 000 euro

30.21.33.00-8          30.23.13.00-0           30.21.31.00-6         30.23.33.00-4           30.23.21.10-8

Zakup i dostawa: zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla KPP w Szczecinku i IV Komisariatu Policji w Szczecinie 18.04.2013r. 30 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-53/13 poniżej              5 000 000 euro 45.40.00.00-1             45.31.00.00-3            45.33.24.00-7              45.33.11.00-7 Remont kompleksowy budynku KP Dębno przy ul. Kościuszki 7 - remont kotłowni gazowej i instalacji c.o. - I etap 23.04.2013r. do dnia 06.09.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-38/13 poniżej 130.000 euro 33.69.65.00-0 Dostawa odczynników chemicznych dla LK KWP w Szczecinie 16.04.2013r. 12 m-cy od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-52/13

poniżej

5 000 000 euro

45.40.00.00-1            45.31.00.00-3      45.33.24.00-7         45.21.61.11-5        45.23.53.10-9 Przebudowa i modernizacja obiektów KP Szczecin Nad Odrą ul. Bardzińska 1A

22.04.2013r.

zmiana terminu

25.04.2013r.

15.11.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-49/13 poniżej 130.000 euro

09.13.41.00-8

09.13.21.00-4

Sukcesywna dostawa poprzez bezpośrednie tankowanie w stacjach wykonawcy paliw płynnych do łodzi motorowych KMP w Szczecinie i KMP w Świnoujściu 15.04.2013 r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-50/13 poniżej 130.000 euro 09.13.11.00-7 Sukcesywna dostawa 40.000 l paliwa lotniczego do śmigłowców MI-2 użytkowanych przez Sekcję Lotnictwa Policyjnego KWP w Szczecinie 15.04.2013 r. 12 miesięcy od daty zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-45/13 poniżej 130.000 euro 71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót remontowych w obiekatach służbowych KMP w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35 05.04.2013 r. 30.09.2013 r. z zastrzeżeniem przewidzianym dla części I, III, IV szczegóły>>
  ZZ-2380-33/13 poniżej 130.000 euro 98.35.11.00-9 Wykonywanie usług przechowywanie pojazdów i cześci samochodowych zabezpieczonych przez Policję dla celów procesowych na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym 04.04.2013r. 31.12.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-37/13 poniżej 130.000 euro 50.11.81.10-9 Wykonanie usług usuwania i holowania pojadów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji oraz na wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów służbowych 03.04.2013r.

część I do dnia 31.12.2014r.

czesć II - 12 miesięcy

szczegóły>>
  ZZ-2380-42/13

poniżej           5 000 000 euro

45.21.16.11-5               45.40.00.00-1                 45.31.00.00-3                45.33.00.00-9 Adaptacja pomieszczeń na siedzibę Komisariatu Policji w budynku przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie - II etap 05.04.2013r do dnia 12.07.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-35/13 poniżej 130.000 euro

09.13.41.00-8
09.13.21.00-4

Sukcesywna dostawa poprzez bezpośrednie tankowanie w stacjach wykonawcy paliw płynnych do łodzi motorowych KMP w Szczecinie i KMP w Świnoujściu 28.03.2013 r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-34/13 poniżej 130.000 euro 09.13.11.00-7 Sukcesywna dostawa paliwa lotniczego do śmigłowców MI-2 użytkowanych przez Sekcję Lotnictwa Policyjnego KWP w Szczecinie 28.03.2013 r. 12 miesięcy od daty zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ -2380-25/13 poniżej 130.000 euro 25.11.10.00-2 Dostawy ogumienia letniego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 27.03.2013r. 24 m-ce od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-36/13 poniżej 130.000 euro

33.69.63.00-8 33.14.10.00-0 33.14.13.00-3 33.95.40.00-2

Dostawa odczynników chemicznych techniki kryminalistycznej 29.03.2013r. 12 m-cy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-29/13 powyżej 130.000 euro

39.13.00.00-2

39.14.10.11-2

39.11.00.00-6

39.14.11.00-3

39.14.13.00-5

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy 18.04.2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.1-8.4 do siwz szczegóły>>
  ZZ-2380-23/13 poniżej 130.000 euro 31.53.00.00-5 Dostawy asortymentu elektrycznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 28.02.2013 r. 24 miesiące od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-15/13 poniżej 130.000 euro 90.51.32.00-8 Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego. 05.3.2013r. wg załącznika do siwz nr 4 szczegóły>>
  ZZ-2380-17/13 poniżej 130.000 euro

50.41.30.00-3

50.43.30.00-9

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek województwa zachodniopomorskiego. 25.02.2013r. 24 m-ce od dnia zawarcia umowy szczegóły >>
  ZZ-2380-7/13 poniżej 130.000 euro

50.41.30.00-3

50.43.30.00-9

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek województwa zachodniopomorskiego. 05.02.2013r. 24 m-ce od dnia 25.02.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-10/13 powyżej 130.000 euro 64.21.44.00-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego. 07.03.2013r. w zależności od części od 6 do 24 m-cy szczegóły>>
  ZZ-2380-6/13 poniżej 130.000 euro 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt policji 28.01.2013r. do dnia 31.12.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380 - 8/13 poniżej 130.000 euro 98.15.11.00-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów o cześci samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

29.01.2013r.

zmiana terminu

01.02.2013r.

od dnia 31.12.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-141/12 poniżej 130.000 euro 98.35.11.00-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym 20.12.2012r.

01.01.2013r.

do 31.12.2014r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-137/12 poniżej 130.000 euro 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji 14.12.2012r. 01.01.2013r. - 31.12.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-136/12 poniżej 130.000 euro 44.42.17.00-4 39.14.11.00-3 39.14.13.00-5 Dostawa mebli. 22.11.2012r. do dnia 14.12.2012r. szczegóły >>
  ZZ-2380-134/12 poniżej 130.000 euro 34.30.00.00-0 Dostawa części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 13.11.2012r. 24 m-ce szczegóły>>
  ZZ-2380-128/12 poniżej 130.000 euro 64.21.10.00-8 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w jednostkach Policji
woj. zachodniopomorskiego.

08.11.2012r.

14.11.2012r.

12 m-cy szczegóły>>
  ZZ-2380-132/12 poniżej 5.000.000 euro 45.31.43.00-4 45.23.16.00-1 Budowa połączenia światłowodowego w relacji: Komenda Powiatowa Policji w Łobzie ul. Wojska Polskiego 2 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ul. Przemysłowa 2 15.11.2012r. do dnia 14.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-129/12 poniżej 5.000.000 euro 45.31.43.00-4, 45.23.16.00-1 Budowa połączenia światłowodowego w relacji: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 - Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach ul. Kościuszki 24 02.11.2012r. do dnia 14.12.2012r. szczegóły >>
  ZZ-2380-130/12 poniżej 5.000.000 euro 45.31.43.00-4, 45.23.16.00-1 Budowa połączenia światłowodowego w relacji: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu ul. Piastowska 2a - Komenda Miejska Policji w Świnoujściu ul. Krzywoustego 2a 02.11.2012r. do dnia 14.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-120/12 poniżej 130.000 euro 39130000-2 
39110000-6 
39141100-3 
39141300-5
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych mebli biurowych 25.10.12r. do dnia 10.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-131/12 poniżej 130. 000 euro 34.52.13.00-8 Dostawa łodzi hybrydowej wraz z wyposażeniem 23.10.2012r. do dnia 07.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-123/12 poniżej 5.000.000 euro 45.31.43.00-4 45.23.16.00-1 Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych od Komendy Powiatowej Policji przy ul. Kilińskiego do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Stacji Powiatowej Pogotowia Ratunkowego przy ul Żurawiej w Kołobrzegu 24.10.2012r. do dnia 17.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-122/12 poniżej 5.000.000 euro 45.31.43.00-4 45.23.16.00-1 Budowa przyłącza światłowodowego w relacji: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim pl. Marii Konopnickiej 1 - Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim ul. Obrońców Westerplatte 3 24.10.2012r. do dnia 17.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-121/12 powyżej 130.000 euro 30.19.97.50-2 Dostawa bonów towarowych do jednostek Policji KWP w Szczecinie zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin oraz województwa zachodniopomorskiego

14.11.2012 r.

06.12.2012 r.

do 14 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-124/12 poniżej 130.000 euro CPV  34.52.13.00-8 Dostawa łodzi hybrydowej wraz z wyposażeniem 12.10.212r. 28.11.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-119/12 poniżej 130.000 euro CPV 33.69.65.00-0 Sukcesywne dostawy odczynników do badań DNA na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie 10.10.2012r. 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-118/12 poniżej 5.000.000 euro

CPV 45.31.43.00-4

CPV 45.23.16.00-1

Budowa przyłącza światłowodowego w relacji: budynek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bogusława IV 21 do budynku Komendy Powiatowej  Policji w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Warszawskiej 29 – tymczasowa siedziba KPP w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Staszica 27. 15.10.2012r. 07.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-115/12 powyżej 5.000.000 euro

45.10.00.00-8
45.10.00.00-9
45.21..61.11-5
45.31.00.00-3
45.33.20.00-3
45.33.12.10-1
45.32.10.00-3
45.33.11.00-7
45.11.00.00-7

 

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczcińskim poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29"

31.10.2012r.

08.11.2012r.

13.11.2012r

30.06.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-114/12 poniżej 5.000.000 euro CPV 45.11.12.91-4    CPV 45.23.32.00-1     CPV 45.33.20.00-3    CPV 45.23.13.00-8 KP Mierzyn- budowa kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Walecka 2 11.10.2012r. do dnia 10.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-113/12 poniżej 5.000.000 euro

CPV 45.31.43.00-4

CPV 45.23.16.00-1

Budowa przyłącza światłowodowego w relacji: budynek Komendy Powiatowej Policji w Wałczu przy ul. Kościuszki 33 do budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu ul. 12 Lutego 20 05.10.2012r. do dnia 30.11.2012r. szczegóły >>
  ZZ-2380-112/12 poniżej 5.000.000 euro

CPV 45.31.43.00-4

CPV 45.23.16.00-1

Budowa przyłącza światłowodowego w relacji: budynek Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul. Żwirki i Wigury 2 do budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7 04.10.2012r. do dnia 30.11.2012r. szczegóły >>
  ZZ-2380-107/12 poniżej 5.000.000 euro

CPV 45.31.43.00-4

CPV 45.23.16.00-1

Budowa połączenia światłowodowego w relacji: Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Policach ul.Tanowska 4A – Komenda Powiatowa Policji w Policach ul.Kasprowicza 3.
01.10.2012r. do dnia 30.11.2012r. szczegóły >>
  ZZ-2380-110/12 poniżej 5 000 000 euro CPV 45.21.61.11-5     CPV 45.40.00.00-1       CPV 45.31.00.00-3 Przebudowa i modernizacja obiektów wraz z infrastrukturą techniczną II Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 28.09.2012r.   godz. 12.30 do dnia 14.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-108/12 poniżej 5 000 000 euro CPV 45.21.61.11-5     CPV 45.40.00.00-1    CPV 45.31.00.00-3        CPV 45.33.00.00-9 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie na siedzibę Komisariatu Policji

28.09.2012r.

godz. 11.30

do dnia 30.11.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380- 106/12 poniżej 130.000 euro

CPV 33.69.65.00-0,

CPV 33.14.10.00-0

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów do badań DNA na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie. 21.09.2012r. do dnia 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-105/12 poniżej 130.000 euro

CPV– 50.41.30.00-3

CPV- 50.43.30.00-9

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. 20.09.2012r. 24 m-ce od dnia 05.11.2012r. szczegóły >>
  ZZ-2380-104/12

powyżej 130.000 euro

CPV 71.54.00.00-5     CPV 71.24.70.00-1 Pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej tj. Inżyniera Kontraktu projektu " Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pałnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29" realizowanego w ramach Regionalnego Progarmu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

31.10.2012r.

22.10.2012r.

 

30.06.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-103/12 poniżej 5 000 000 euro CPV 45.10.00.00-8    CPV 45.10.00.00-9        CPV 45.31.00.00-3    CPV 45.33.20.00-3     CPV 45.11.00.00-1 Przebudowa i modernizacja pomieszczeń strefy wejściowej Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą, przy ul. Bardzińskiej 1a 18.09.2012r. do dnia 10.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-99/2012

poniżej 130.000 euro

CPV 25.11.10.00-2 Dostawa ogumienia zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 10.09.2012r.  24 miesiące od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-101/2012 poniżej 5 000 000 euro CPV 45.10.00.00-8      CPV 45.10.00.00-9      CPV 45.31.00.00-3        CPV 45.33.20.00-3      CPV 45.11.00.00-1 Budowa myjni ekologicznej na terenie II KP Koszalin 06.09.2012r. 31.05.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-96/2012 poniżej 130.000 euro 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego 22.08.2012 r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-95/2012 poniżej 130.000 euro 50.72.10.00-5 Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w PP Lipiany w sezonie grzewczym 2012/2013 20.08.2012 r. 01.10.2012 r. do kwietnia 2013 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-92/2012 poniżej 5 000 000 euro

CPV 45.21.61.11-5    CPV 45.40.00.00-1      CPV 45.31.00.00-3    CPV 45.33.00.00-9

Remont pomieszczeń III-ego piętra Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą 13.08.2012r. 31.10.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-91/12 poniżej 130.000 euro CPV 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych oraz w Policyjnej Izbie Dziecka w jednostkach  terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego. 27.07.2012r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-89/12 powyżej 130.000 euro CPV 09.30.00.00-2 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie

30.08.2012r.

20.08.2012

od 01.01.2013 do 31.12.2014 szczegóły>>
  ZZ-2380-88/12 poniżej 130.000 euro CPV 42.91.30.00-9 Sikcesywne dostawy filtrów olejów, paliwa, powietrza i świerzego powietrza do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 16.07.2012r. 24 miesiące od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-71/12 poniżej 130.000 euro CPV 50.72.10.00-5 Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego w sezonie grzewczym 2012/2013 04.07.2012r. od 01.10.2012r do kwietnia 2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380- 85/12 poniżej 130.000 euro CPV 30.19.76.44-2 Dostawa do magazynu KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 papieru kserograficznego białego oraz ekologicznego. 28.06.2012r. 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-81/12 poniżej 5 000 000 euro CPV 45.45.30.00-7    CPV 45.31.00.00-3        CPV 45.33.00.00-9 Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej na potrzeby KPP w Stargardzie Szczecińskim 21.06.2012r. 14.09.2012 szczegóły>>
  ZZ-2380-78/12 poniżej 5 000 000 euro 45.26.27.00-8, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.32.00.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 43.33.00.00-9, 45.31.00.00-3 Przebudowa budynku KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 - III etap

zmiana terminu

06.06.2012r.

04.06.2012r.

15.11.2012 r.  szczegóły>>
  ZZ-2380-71/12 poniżej 130.000 euro CPV: 09.11.30.00-4, 09.11.10.00-0, 09.13.51.00-5 Dostawy na faxowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego oraz oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji
garnizonu zachodniopomorskiego.
29.05.2012r. 12 m-cy od daty zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ 2380-74/2012 poniżej 5 000 000 euro CPV 45.26.27.00-8      CPV 45.45.30.00-7         CPV 45.33.12.00-8          CPV 45.32.10.00-3         CPV 45.30.00.00-0          CPV 42.50.00.00-1          CPV 45.31.00.00-3 Przebudowa budynku Komendy Powiatowej w Łobzie ul. Wojska Polskiego 2 - III etap 28.05.2012r. 16.11.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-75/12 poniżej 130.000 euro CPV 50.41.32.00-5 Wykonywanie usług naprawy gaśnic, legalizacji zbiorników ciśnieniowych, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, badanie ciśnienia i wydajności
hydrantów oraz wykonywanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych w obiektach
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz podległych jej organizacyjnie jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego.
21.05.2012r. 12 m-cy od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ 2380-67/12 poniżej 5 000 000 euro

CPV 45.26.27.00-8          CPV 45.45.30.00-7          CPV 45.32.10.00-3          CPV 42.50.00.00-1          CPV 45.31.00.00-3

Przebudowa i remont pomieszczeń parteru i I piętra Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim przy ul. Obr. Westerplatte 3 21.05.2012r. do dnia 10.10.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-60/12 poniżej  130.000 euro CPV 98.35.11.00-9 Usługi przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie działani danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym 14.05.2012r. do dnia 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-64/2012 poniżej 5 000 000 euro

CPV 45.00.00.00-7          CPV 45.31.00.00-3     CPV 45.33.00.00-9

Przebudowa i rozbudowa obiektu Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11, 75-950 Koszalin

zmiana 11.05.2012r.

09.05.2012r.

 

do dnia 30.11.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-57/2012 poniżej 130.000 euro CPV 50.41.30.00-3 50.43.30.00-9 Naprawa, kalibracja, wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom dla  urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek województwa zachodniopomorskiego. 27.04.2012r. 24 m-ce od dnia 06.08.2012r. szczegóły >>
  ZZ-2380-56/2012 poniżej 130.000 euro CPV 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) 26.04.2012 r. do dnia 31.12.2013 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-59/2012 poniżej 130.000 euro CPV 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0, 31.71.21.12-8, 72.40.00.00-4) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej. 25.04.2012r. 26 m-cy od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-58/2012 poniżej 5 000 000 euro

CPV 45.00.00.00-7          CPV 45.31.00.00-3    CPV 45.33.00.00-9

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Komisariaru Policji Szczecin  Dąbie ul. Pomorska 15, zagospodarowanie terenu, budowa myjni samochodów osobowych, zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej - IV etap 30.04.2012r. do dnia 31.10.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380 - 53/2012 poniżej 5 000 000 euro

CPV 45.10.00.00-8          CPV 45.10.00.00-9       CPV 45.31.00.00-3         CPV 45.33.20.00-3    CPV 45.11.00.00-1

Budowa myjni ekologicznej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie ul. Kaszubska 35 23.04.2012r. do dnia 30.11.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-51/2012 poniżej 130.000 euro CPV 33.69.65.00-0  33.14.10.00-0 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych na potrzeby pracowni biologii, chemii Laboratorium   Kryminalistycznego KWP w Szczecinie. 04.04.2012r. do dnia 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-44/2012 poniżej 130.000 euro CPV 33.69.63.00-8 Dostawa odczynników techniki kryminalistycznej do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych, stanowiących materiały uzupełniające do zestawów walizkowych NARKO-2 26.03.2012r. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy szczegóły >>
  ZZ-2380-43/2012 poniżej       5 000 000 euro CPV  45.10.00.00-8         CPV 45.10.00.00-9          CPV 45.31.00.00-3    CPV 45.33.20.00-3          CPV 45.11.00.00-1 Budowa myjni ekologicznej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie ul. Kaszubska 35 30.03.2012r. do 30.11.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-37/12 poniżej 130.000 euro CPV 90.91.50.00-4 Świadczenie usług komiarskich w obiektach służbowych Policji 21.03.2012r. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-40/12 poniżej 130.000 euro CPV 25.11.10.00-2 Dostawa ogumienia letniego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 19.03.2012r. 12 miesięcy od zawarvcia umowy przez 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380- 33/12 poniżej 130.000 euro CPV 50.31.31.00-3 Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek znajdujących się znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 20.03.2012r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-32/12 poniżej 130.000 euro CPV 64.21.44.00-3

Dzierżawa przez KWP w Szczecinie od operatora publicznego analogowych łączy telekomunikacyjnych

14.032012r. do dnia 30.04.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-23/12 poniżej 130.000 euro

CPV 33.65.69.00-0

33.14.10.00-0

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych na potrzeby pracowni biologii, chemii, mechanoskopii, daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie. 01.03.2012r. do dnia 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-20/12 poniżej 130.000 euro CPV 31.43.10.00-6 Sukcesywne dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 24.02.2012r. 24 miesiące od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-21/12 poniżej 130.000 euro CPV 09.13.11.00-7 Sukcesywna dostawa paliwa lotniczego do śmigłowców MI - 2 użytkowanych przez Sekcję Lotnictwa Policyjnego KWP w Szczecinie 24.02.2012r. 24 miesiące od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-22/12 poniżej 130.000 euro CPV 09.13.41.00-8          CPV 09.13.21.00-4 Sukcesywna dostawa paliw płynnych do łodzi motorowych dla KMP w Szczecinie i KMP w Świnoujściu 24.02.2012r. 24 miesiące od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-14/12 poniżej 130.000 euro CPV 98.35.11.00-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym 23.02.2012r. od dnia podpisania umowy do 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-12/12 poniżej 130.000 euro CPV 34.30.00.00-0 Dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie. 16.02.2012r. 24 m-ce od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-13/12 poniżej 130.000 euro CPV 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z pożn. zm.) 13.02.2012r. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013r. szczegóły>>
  ZZ- 2380-11/12 poniżej 130.000 euro

CPV 09.13.41.00-8,    CPV 09.13.21.00-4

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do łodzi motorowych dla KMP w Szczecinie i KMP w Świnoujściu 06.02.2012r. 24 m-ce od dnia zawarcia umowy szczeóły >>
  ZZ-2380-8/12 poniżej 130. 000 euro CPV 09.13.11.00-7 Sukcesywna dostawa paliwa lotniczego do śmigłowców MI-2 użytkowanych przez Sekcję Lotnictwa Policyjnego KWP w Szczecinie 06.02.2012r. 24 m-ce od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-7/12 poniżej 130.000 euro CPV 25.11.10.00-2 Dostawa ogumienia letniego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 03.02.2012r. 12-m-cy od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ - 2380-6/12 poniżej 130.000 euro CPV 24.32.23.20-6,   CPV 39.83.15.00-1 Dostawa płynów do spryskiwaczy oraz środków czyszczących do pojazdów będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie 02.02.2012r. 24 m-ce od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-4/12 powyżej 130.000 euro

 

CPV 64.21.44.00-3

 

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego. 28.02.2012 14 m-cy od daty zawarcia umowy szczegóły>>
   ZZ02380-181/11 poniżej 130.000 euro  CPV 90.51.32.00-8 Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego.  31.01.2012  do 30.06.2013r.  szczegóły>>
  ZZ-2380-172/11 poniżej 125. 000 euro

CPV 09.21.16.50-2

CPV 09.21.11.00-2

CPV 09.21.10.00-1

CPV 24.96.10.00-8

CPV 24.95.11.00-6

CPV 24.32.23.20-6

CPV 39.83.15.00-1

Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i smarnych, smarów, płynów eksplatacyjnych oraz samochodowych środków czyszczących do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi będących w uzytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Polcji w Szczecinie

28.12.2011r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ -2380-169/11 poniżej 125.000 euro

CPV 50.41.30.00-3

50.43.30.00-9

Naprawa, kalibracja radarowych mierników prędkości znajdujących się w użytkowaniu jednostek województwa zachodniopomorskiego

22.12.2011r. 24 m-ce od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ -2380-169/11 poniżej 125.000 euro CPV 98.35.11.00-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym 15.12.201r.

od 01.01.2012r.

do 31.12.2013r.

szczegóły >>
  ZZ-2380-163/11 poniżej 125.000 euro

CPV 30.23.31.41-1       CPV 30.21.31.00-6,         CPV 32.42.00.00-3,        CPV 48.00.00.00-8,         CPV 32.55.23.20-6

Modernizacja sieci MAN 12.12.2011r. do 30.12.2011r. szczegóły>>
  ZZ-2380-168/11 poniżej 125.000 euro CPV 31.50.00.00-1

Zakup i dostawa oświetlacza kryminalistycznego z wyposażeniem dla Pracowni Daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 15

02.12.2011r. do 28.12.2011r. szczegóły>>
  ZZ-2380-166/11 poniżej 125.000 euro  (CPV): 38.00.00.00-5

Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Biologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie..

02.12.2011r.

zmiana terminu:

06.12.2011r.

do 28.01.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-167/11 poniżej 125.000 euro CPV 38.43.22.10-7 Zakup i dostawa wraz z instalacją chromatografu gazowego (model dwukanałowy) wyposażonego w kwadrupolowy detektor masowy oraz detektor płomieniowo-jonizacyjny na potrzeby Pracowni Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie 02.12.2011r. 28.01.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-154/11 poniżej 125.000 euro CPV  31.43.00.00-9, 32.55.20.00-5 Zakup i dostawa baterii akumulatorowych i anten do radiotelefonów Motorola i Yaesu. 29.11.2011r. 30 dni od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-155/11 poniżej 125.000 euro

(CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.33.00-4, 30.23.21.10-8, 32.42.00.00-3, 48.62.40.00-8, 30.21.32.00-7.

Zakup i dostawa zestawów komputerowych (tj. komputer stacjonarny z czytnikiem i monitorem), drukarek sieciowych laserowych, przełączników zarządzalnych, tabletów oraz programu ABBYY FineReader Corporate Edition lub równoważny

28.11.2011r. 30 dni od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-160/11 poniżej 125.000 euro CPV 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.2011r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z póżń. zm.) 25.11.2011r.

od 01.01.2012r. do 31.12.2013r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-158/11 poniżej 125.000 euro

CPV 09.21.16.50 -2 CPV 09.21.11.00 -2 CPV 09.21.10.00 -1 CPV 24.96.10.00 -8 CPV 24.95.11.00 -6 CPV 24.32.23.20 -6 CPV 39.83.15.00 -1

Dostawa olejów silnikowych smarnych, smarów, płynów eksploatacyjnych, płynów do spryskiwaczy oraz środków czyszczących do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie 28.11.2011r. 24 miesiące od dnia podpisania umowy szczegóły >>
  ZZ-2380-161/11 poniżej 125.000 euro CPV 25.11.10.00-2 Dostawa ogumienia zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 23.11.2011r. od zawarcia umowy przez 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-159/11 poniżej 125.000 euro CPV 31.43.10.00-6 Sukcesywne dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 22.11.2011r. 24 miesiące od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-157/11 poniżej 125.000 euro CPV 64.21.10.00-8

        

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w jednostkach Policji województwa zachodniopomorskiego        

18.11.2011r. 12 miesięcy od dnia 01.01.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-1152/11 poniżej 125.000 euro CPV 905132008

Wywóz odpadów komunalnych stałych

23.11.2011r. do 30.06.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-153/11  poniżej 4.845.000 euro  CPV 45.42.10.00-4  Wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku II Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11.  23.11.2011r.  23.12.2011r.  szczegóły>>
  ZZ-2380-151/11 poniżej 125.000 euro CPV 25.11.10.00-2 Dostawa ogumienia zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 07.11.2011r. od zawarcia umowy przez 12 miesięcy szczególy>>
  ZZ-2380-150/11 poniżej 125.000 euro CPV 31.43.10.00-6 Sukcesywne dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 04.11.2011r. 24 miesiące od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-149/11 poniżej 125.000 euro CPV 50.73.00.00-1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacjI oraz napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pozostających w użytkowaniu komórek organizacyjnych i jednostek terenowych KWP w Szczecinie. 03.11.2011r. 28 miesięcy od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-142/11 poniżej 125.000 euro CPV 31.43.10.00-6 Sukcesywne dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 20.10.2011r. 24 miesiące od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-148/11 poniżej 125.000 euro CPV 33.69.65.00-0   Dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań na potrzeby pracowni chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie  20.10.2011r. do 31.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-136/11 poniżej 4.845.000 euro

CPV 45.31.43.00-4, CPV45.23.16.00-1

Budowa połączenia światłowodowego w relacji: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ul. Firlika 9/14 - Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4

24.10.2011r. do 02.12.2011r. szczegóły>>
  ZZ-2380-140/11 powyżej 125.000 euro CPV 30.19.97.50-2 zakup i dostawa bonów towarowych do jednostek Policji KWP w Szczecinie zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin oraz woj. zachodniopomorskiego 16.11.2011 r. 30 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-141/11 poniżej 125.000 euro CPV  39.71.72.00-3; 45.33.12.20-4 Dostawa i montaż 13 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych w komórkach organizacyjnych i jednostkach terenowych KWP w Szczecinie 10.10.2011r. 40 dni od daty zawarcia umowy szczególy>>
  ZZ-2380-143/11 poniżej 125.000 euro CPV 25.11.10.00-2 Dostawa ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie 10.10.2011r. od zawarcia umowy przez 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-145/11 poniżej 125.000 euro  CPV 34.52.13.00-8 Dostawa 2 szt. łodzi motorowych hybrydowych kategorii R-2 wraz z przyczepami do ich przewozu 07.10.2011r. do 30.11.2011r. szczegóły >>
  ZZ-2380-139/11 poniżej 125.000 euro CPV 50.72.10.00-5 Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w obiektach służbowych garnizonu zachodniopomorskiego w sezonie grzewczym 2011/2012 05.10.2011r. od 15.10.2011r.- dnia zakończenia okresu grzewczego szczegóły>>
  ZZ-2380-137/11 poniżej 125.000 euro CPV 31.12.00.00-3 Modernizacja systemów zasilania dla potrzeb sieci OST 112 dla KPP Kołobrzeg, KPP Gryfino 29.09.2011 r. 23.12.2011 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-133/11 poniżej 125.000 euro

(CPV): 48.82.20.00-6, 30.23.31.41-1, 48.78.10.00-6, 30.21.31.00-6, 32.42.00.00-3, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 38.65.21.00-1, 30.23.21.10-8.

 

Modernizację sieci MAN na terenie miasta Szczecina.

zmiana terminu:

część I i II - 30.09.2011.r

30 dni od podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380- 132/11 poniżej 125.000 euro CPV 50.72.10.00-5 Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w obiektach służbowych garnizonu zachodniopomorskiego w sezonie grzewczym 2011/2012  14.09.2011r. od 01.10.2011r.- dnia zakończenia okresu grzewczego szczegóły>>
  ZZ-2380- 121/11 poniżej 125.000 euro CPV 50.31.31.00-3 Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 09.09.2011r. 24 m-ce od daty zawarcia umowy szczecgóły>>
   zz-2380-115/11 poniżej 4.845.000 euro

CPV 45.31.43.00-4, CPV 45.23.16.00-1.

Budowa przyłącza rurociągu światłowodowego oraz linii światłowodowej w relacji KWP Szczecin ul. Małopolska 47 - KMP Szczecin ul. Kaszubska 35.

 15.09.2011r.  30 dni od podpisania umowy  szczegóły>>
  ZZ-2380 -83/11 poniżej 120.000 euro CPV 98.35.11.00-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym 12.09.2011r. 31.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-129/11 poniżej 120.000 euro CPV 39.14.13.00-5, 39.14.11.00-3 Zakup i dostawa fabrycznie nowych szaf metalowych oraz regałów magazynowych dla Komisariatu Policji Dąbie, mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 15 wraz montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawcy. 07.09.2011r. 31.10.2011r. szczegóły>>
  ZZ -2380 -119/11 poniżej 125.000 euro CPV 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.2011r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z póżń. zm.) 08.09.2011r. 31.12.2012 szczegóły >>
  ZZ -2380 -118/11 poniżej 125.000 euro

CPV 71.52.00.00-9

CPV 71.63.13.00-3

CPV 71.31.00.00-4

Nadzór inwestorski "KPP Szczecinek - budowa nowej siedziby, ul. Polna 25"  23.08.2011r. 30.05.2014r. szczegóły>>
  ZZ-2380-123/11 poniżej 4.845.000 euro CPV 45100000-8, 45100000-9, 45216111-5, 45310000-3, 45332000-3, 45331210-1, 45321000-3, 45331100-7, 45110000-1 KPP Szczecinek - budowa nwej siedziby, ul. Polna 25

zmiana terminu:

05.09.2011r.

 

01.09.2011 r.

30.05.2014 r. szczegóły>>
  ZZ- 2380-122/11 poniżej 125.000 euro

CPV 33.69.65.00-0,

33.14.10.00-0

Dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań na potrzeby pracowni biologii, chemii, mechanoskopii, daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie  18.08.2011r. 31.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-54/11 poniżej 125.000 euro CPV 50.72.10.00-5 Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w obiektach służbowych garnizonu zachodniopomorskiego w sezonie grzewczym 2011/2012 16.08.2011r. od 01.10.2011r.- dnia zakończenia okresu grzewczego szczegóły>>
  ZZ-2380 - 52,53/11 poniżej 125.000 euro

CPV 09.11.10.00-0

09.11.30.00-4

09.13.51.00-5

 Dostawy na faxowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego oraz oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

11.08.2011.r 12 miesiecy od daty zawarcia umowy Szczegóły>>
  ZZ-2380- 107/11 poniżej 125.000 euro CPV 50.11.21.20-0

Wymiana uszkodzonych czołowych szyb samochodowych w pojazdach służbowych użytkowanych przez KWP w Szczecinie.

28.07.2011r. 24 miesiące od dnia zawarcia uymowy szczegóły>>
  ZZ-2380-96/11 powyżej 125.000 euro CPV 09.30.00.00-2 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie 30.08.2011 r. 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-106/11 poniżej 125.000 euro

CPV 33.69.65.00-0,

33.14.10.00-0

Dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań na potrzeby pracowni biologii, chemii, mechanoskopii, daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie  22.07.2011r. 31.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-105/11 poniżej 125.000 euro CPV 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-8, 30.23.33.00-4, 30.21.31.00-6, 32.33.15.00-7 Dostawa zestawów komputerowych, drukarek z tuszami oraz nagrywarki Blue- Ray 21.07.2011 r. 30 dni od daty podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380- 94/11 poniżej 125000 euro  50.11.21.00-4 , 34.30.00.00-0

Wykonywanie kompleksowych napraw blacharsko-lakierniczych oraz mechanicznych i elektromechanicznych uszkodzonych pojazdów służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie

27.07.2011r. 36 m-cy szczegóły>>
  ZZ-2380-102/11 poniżej 4.845.000 euro CPV 45262700-8, CPV 45216111-5, CPV 45310000-3, CPV 45332000-3, CPV45331210-1, CPV 45321000-3, CPV 45331100-7, CPV 45110000-1 Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, ul. Mickiewicza 19, 72-300 Gryfice 26.07.2011r.  

Termin realizacji robót: do 18.11.2011r.; Termin realizacji zamówienia: do 16.12.2011r

szczegóły>>
  ZZ- 2380-97/11 poniżej 4.845.000 euro

CPV 45262700-8, CPV 45216111-5, CPV 45310000-3, CPV 45332000-3, CPV 45331210-1, CPV 45321000-3, CPV 45331100-7, CPV          45110000-1

Remont obiektu służbowego Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-500 Drawsko Pomorskie - II etap.

 

20.07.2011r.  

Termin realizacji robót: do 10.11.2011r.; Termin realizacji zamówienia: do 16.12.2011r

szczegóły>> 
  ZZ 2380 70/11 poniżej 125.000 euro CPV 42.91.30.00 -9 Dostawa filtrów powietrza, świeżego powietrza, oleju i paliwa do sprzęt transportowego KWP w Szczecinie 13.07.2011 r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-77/11 poniżej 125.000 euro CPV 31.12.00.00-3 Modernizacja systemów zasilania dla potrzeb sieci OST 112 dla KMP w Świnoująciu, KPP Białogard, KPP Kamień Pomorski, KPP Myślibórz, KPP Sławno, KPP Szczecinek 28.06.2011 r. 90 dni od dnia podpisania umowy szczegóły
   ZZ-2380-82/11  poniżej 4.845.000 euro

CPV): 45.26.27.00-8, 45.21.61.11-5, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3, 45.33.12.10-1, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.23.24.00-6, 45.23.24.51-8, 45.11.00.00-1.

KPP Łobez-Remont kompleksowy, ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 Łobez-II etap.

 30.06.2011r.

zmiana terminu

04.07.2011r.

zmiana terminu:

08.07.2011r.

Termin realizacji robót: 31.10.2011r.

Termin realizacji zamówienia: do 05.12.2011r

 szczegóły>>
  ZZ-2380-81/11 poniżej 125.000 euro

CPV 33.69.65.00-0,

33.14.10.00-0

Dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań na potrzeby pracowni biologii, chemii, mechanoskopii, daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie  21.06.2011r. do 31.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-78/11

poniżej

125.000 euro

 CPV 90513200-8 Usługa wywozu odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 15.06.2011r. do 30.11.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380- 68/11 poniżej 125.000 euro

CPV 34.30.00.00-0

Dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie.

10.06.2011r. 24 miesiące od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-76/11 poniżej 4.845.000 euro

CPV 45.21.61.11-5, CPV 45.31.00.00-3.

KP Niebuszewo Al. Papieża Jana Pawła II 37 adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń-II etap

14.06.2011r. do 21.12.2011r. szczegóły>>
   ZZ-2380-61/11  poniżej 125.000 euro  

CPV 50.11.81.10-9

Wykonanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) zlecanych przez jednostki policji województwa zachodniopomorskiego.

 06.06.2011r.  do 31.12.2012r.  szczegóły>>
  ZZ-2380-72/11 poniżej 125.000 euro CPV  30.19.76.44-2, 30.12.51.20-8, 30.19.20.00-1, 30.19.70.00-6, 30.19.90.00-0, 30.19.50.00-2  Dostawa do magazynu KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 tonerów do urządzeń objętych okresem gwarancji, papieru kserograficznego oraz materiałów biurowych 01.06.2011r. do 31.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-50/11 poniżej 125.000 euro CPV  90.51.32.00-8

Usługa wywozu odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

28.04.2011r. do 31.11.2013r. szczegóły>>
  ZZ-2380-55/11 poniżej 4.845.000 euro

CPV 45.00.00.00-7, CPV 45.31.00.00-3, CPV 45.33.00.00-9.

Przebudowa i modernizacja obiektów oraz infrastruktury technicznej KP w Szczecinie Dąbiu przy ul. Pomorskiej 15 - III etap

26.04.2011r.

zmiana terminu

29.04.2011r.

30.11.2011r. szczegóły>>
  ZZ-2380-51/11 poniżej 125.000 euro CPV 09.13.41.00-8, CPV 09.13.21.00-4.

Sukcesywne dostawy poprzez bezpośrednie tankowanie w stacjach Wykonawcy paliw płynnych do łodzi motorowych dla KMP w Szczecinie i KMP w Świnoujściu.

13.04.2011r. 24 m-ce od zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-43/11 poniżej 125.000 euro CPV: 31120000-3

Modernizacja systemów zasilania dla potrzeb sieci OST 112 dla KMP w Koszalinie i KPP w Drawsku Pomorskim

12.04.2011r.

zmiana terminu

14.04.2011r.

do 17.06.2011r. szczegóły>>
  ZZ-2380-44/11 poniżej 125.000 euro CPV 98.35.11.00-9  Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym. 05.04.2011r. do dnia 31.12.2012r. szczegóły>>
   ZZ-2380-45/11  poniżej 125.000 euro  CPV 09131100-7

Sukcesywna dostawa 70 000L paliwa lotniczego JET A-1.

 30.03.2011  24 m-ce od zawarcia umowy  szczegóły>>
  ZZ-2380-40/11 poniżej 125.000 euro CPV 25.11.10.00-2

Dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

22.03.2011r. 12 m-cy od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-39/11 poniżej 125.000 euro CPV: 09134100-8 , CPV 09132100-4

Sukcesywne dostawy poprzez bezpośrednie tankowanie w stacjach Wykonawcy paliw płynnych do łodzi motorowych dla KMP w Szczecinie i KMP w Świnoujściu.

21.03.2011r. 24 m-ce od zawarcia umowy szczegóły>>
   ZZ-2380-25/11  poniżej 125.000 euro  CPV 09131100-7

Sukcesywna dostawa 70 000L paliwa lotniczego JET A-1.

 07.03.2011r.  24 m-ce od zawarcia umowy  szczegóły>>
  ZZ-2380-26/11 poniżej 125.000 euro CPV 25.11.10.00-2

Dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

28.02.2011r. 12 m-cy od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
   ZZ-2380-19/11  poniżej 125.000 euro

CPV 50.41.30.00-3, CPV 50.43.30.00-9.

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie dla urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

 23.02.2011r.  24 m-ce od zawarcia umowy  szczegóły>>
  ZZ-2380-5/11 poniżej 125.000 euro CPV 25.11.10.00-2

Dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

03.02.2011r. 12 m-cy od daty zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-155/10 poniżej 125.000 euro CPV 50.41.30.00-3 CPV 50.43.30.00-9

Przedmiotem zamówienia jest naprawa, kalibracja, wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

01.02.2011r. 24 m-ce od zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-161/10 poniżej 125.000 euro CPV 50 11 81 10-9

Wykonanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) zlecanych przez jednostki policji województwa zachodniopomorskiego.

Zmiana terminu:

26.01.2011r.

do 31.12.2012r. szczegóły>>
  ZZ-2380-159/10 poniżej 125.000 euro

CPV 09111000-0,

09113000-4

Dostawa koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego 30.12.2010r. 30.09.2011r. szczegóły>>
  ZZ-2380-143/10 poniżej 125.ooo euro CPV 50413200-5 Wykonanie usług naprawy gaśnic, legalizacji zbiorników ciśnieniowych, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych... 17.12.2010r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-146/10 poniżej 125.ooo euro CPV 38.43.22.10-7 Dostawa wraz z instalacją chromatografu gazowego sprzężonego z spektrometrem masowym (GC/MS) dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 13.12.2010r.

dostawa sprzętu do dnia 29.12.2010r.

instalacja do dnia 31.01.2011r.

szkolenie do dnia 28.02.2011r.

szczegóły>>
  ZZ-2380-144/10 poniżej 125.ooo euro

CPV 09.11.10.00-0, 09.11.30.00-4.

Dostaw koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

14.12.2010r. 30.09.2011r. szczegóły>>
  ZZ-2380-145/10 poniżej 125.000 euro

CPV 09.13.51.00-5

Dostawa oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim.

13.12.2010r. 30.09.2011r. szczegóły>>
  ZZ-2380-51/10  powyżej 125.000 euro  CPV 64.21.44.00 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego.  17.01.2011r.  14 miesięcy  szczegóły>>
  ZZ-2380-140/10 poniżej 125.000 euro CPV 64.21.20.00-5,

CPV 32.25.00.00-0

świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej  07.12.2010r. 26 miesięcy szczegóły>>
    poniżej 125.000 euro

CPV 09.14.31.00-8, CPV 09.13.21.00-4.

Dostawa paliw płynnych do łodzi motorowych dla KMP w Szczecinie i KMP w Świnoujściu.

02.12.2010r. do 31.12.2012r. dalej>>
  ZZ-2380-135/10 poniżej 4.845.000 euro CPV: 45314300-4 Ułożenie kabla światłowodowego 24J wzmocnionego, bez kanalizacji wtórnej w relacji od przełącznicy światłowodowej SWD KMP w Szczecinie ul. Piotra i Pawła 4/5 do serwerowni Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, przy wykorzystaniu kanaliza 01.12.2010 do 24.12.2010 szczegóły>>
  ZZ-2380-136/10 poniżej 4.845.000 euro CPV 45231600-1; 45314300-4 Budowa przyłącza rurociągu światłowodowego oraz linii światłowodowej w relacji KWP Szczecin – Urząd Wojewódzki w Szczecinie 30.11.2010r. do 24.12.2010r. szczegóły>>
  ZZ-2380-127/10 poniżej 125.000 euro

CPV 31.12.00.00-3

Dostawa siłowni telekomunikacyjnej wraz z montażem i uruchomieniem oraz doposażenie w dwa prostowniki PDD 48/70 lub równoważne siłowni prądu stałego SUD 840/48V

12.11.2010r. do 27.12.2010r. szczegóły>>
  ZZ-2380-128/10 powyżej 125.000 euro CPV 30.19.97.50-2  Dostawa bonów towarowych do jednostek Policji KWP w Szczecinie zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin oraz woj. zachodniopomorskiego 02.12.2010 r. 30 dni od dnia podpisania umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-116/10 poniżej 125.000 euro

CPV 90.91.50.00-4.

Świadczenie usług kominiarskich w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim.

zmiana terminu:

22.10.2010r.

do 31.12.2011r. szczegóły>>
  ZZ-2380-130/10 ponizej 125.000 euro CPV 64.21.20.00-5,

CPV 32.25.00.00-0

świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do
internetu w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego, wraz z dostawą telefonów komórkowych z
akcesoriami.
18.10.2010r. 26 m-cy szczegóły>>
  ZZ-2380-105/10 powyżej 125.000 euro CPV 71320000-7, 71242000-6 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym pn. "Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie - etap I, audyt i dokumentacja projektowa"  27.10.2010r. 30.05.2011r. szczegóły>>
  ZZ-2380-108/10  poniżej 125.000 euro

  CPV 64.21.20.00-5,

CPV 32.25.00.00-0

 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego, wraz z dostawą telefonów komórkowych z akcesoriami oraz modemów dostępu do Internetu.  17.09.2010r.  26 m-cy od dnia zawarcia umowy  szczegóły>>
  ZZ-2380-73/10 poniżej 125.000 euro CPV: 09135100-5

Dostawa oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim

13.09.2010r. 12 m-cy od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-74/10 poniżej 125.000 euro

CPV 09111000-0, CPV 09113000-4

Dostawa koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim.

zmiana terminu: 16.09.2010r. 12 m-cy od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-76/10 poniżej 125.000 euro CPV 90.91.50.00-4  Świadczenie usług kominiarskich zgodnie z ustawą prawo budowlane w obiektach jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego w Szczecinie. 17.08.2010r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-68/10 powyżej 125.000 euro  CPV 64.21.10.00-8 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego . 21.09.2010r.  14 miesiey szczegóły>>
  ZZ-2380-102/10 poniżej 125.000 euro CPV 09131100-7 Dostawa paliwa lotniczego JET A1 11.08.2010 r. do 31.12.2011 r. szczegóły>>
  ZZ-2380-72/10 poniżej 125.000 euro CPV 90410000-4  Wywóz odpadów komunalnych ciekłych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 03.08.2010r. 24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-53/10 poniżej 125.000 euro CPV 09131100-7 Dostawa paliwa lotniczego JET A1 29.07.2010r. do 31.12.2011r szczegóły>>
   ZZ-2380-94/10 poniżej 125.000 euro  CPV 33696500-0  

Dostawa odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecini

 28.07.2010r.  do 31.12.2011r.  szczegóły>>
  ZZ-2380-81/10 poniżej 125.000 euro CPV  33.69.63.00-8 Dostawa odczynników techniki kryminalistycznej do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych, stanowiących materiały uzupełniające do zestawów walizkowych NARKO-2. 09.07.2010r. do 31.12.2011r. szczegóły>>
   ZZ-2380-89/10  poniżej 125.000 euro CPV 50410000-2, 50433000-9 Wykonanie napraw, kalibracji radarowych mierników prędkości Iskra 1 znajdujących się w użytkowaniu jednostek województwa zachodniopomorskiego  09.07.2010 r. do  31.12.2011 r.  szczegóły>>
   ZZ-2380-86/10  poniżej 125.000 euro

 CPV 50.41.30.00-3

CPV 50.43.30.00-9

Usługi naprawy, kalibracji, wzorcowania urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego.  08.07.2010r.  24 m-ce  szczegóły>>
  ZZ-2380-64/10 poniżej 125.000 euro CPV 50112120-0 Wymiana szyb samochodowych, fabrycznie nowych, w pojazdach służbowych, będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 29.06.2010r. 12 m-cy szczegóły>>
  ZZ-2380-63/10 poniżej 4.845.000 euro  (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9. Wykonanie prac w zakresie przebudowy i modernizacji pomieszczeń Komisariatu Policji Szczecin Dąbie przy ul. Pomorskiej 15 - II etap.

zmiana terminu: 30.06.2010r.

23.06.2010r.

150 dni od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
   ZZ-2380-49/10  poniżej 125.000 euro  CPV 50410000-2, 50433000-9 Wykonanie napraw, kalibracji radarowych mierników prędkości znajdujących się w użytkowaniu jednostek województwa zachodniopomorskiego  14.06.2010r.  do 31.12.2011r.  szczegóły>>
  ZZ-2380-67/10 poniżej 125.000 euro  CPV 33.69.63.00-8.  Dostawa odczynników techniki kryminalistycznej do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych, stanowiących materiały uzupełniające do zestawów walizkowych NARKO-2 do magazynu Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 10.06.2010r. d0 31.12.2011r. więcej>>
  ZZ-2380-52/10 poniżej 125.000 euro CPV 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym 09.06.2010r. do 31.12.2011r. szczegóły>>
  ZZ-2380-75/10 poniżej 125.000 euro CPV 50313100-3  Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 07.06.2010r. 24 m-ce szczegóły>>
  ZZ-2380-60/10 powyżej 125.000 euro CPV 71320000-7, 71242000-6 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym pn. "Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie - etap I, audyt i dokumentacja projektowa"  07.07.2010r. 05.11.2010r. szczegóły>>
  ZZ-2380-59/10 poniżej 125.000 euro CPV 30197644-2 Dostawa do magazynu KWP w Szczecinie ul. Santocka 36 papieru arkuszowego do urządzeń drukujących i kopiujących 02.06.2010r. 31.12.2011r.  szczegóły>>
  ZZ-2380-57/10 poniżej 125.000 euro CPV 50721000-5  Całodobowa obsługa kotłowni w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim w sezonie grzewczym 2010/2011 06.05.2010r. od 01.10.2010r. do zakończenia sezonu grzewczego szczegóły>>
  ZZ-2380- 50/10 poniżej 125.000 euro CPV 34.30.00.00-0  Sukcesywne dostawy elementów układu hamulcowego, pasków klinowych, pasków rozrządu, świec zapłonowych oraz sprzęgieł i innych części zamiennych dla Wydziału Transportu KWP w Szczecinie będących w użytkowaniu poszczególnych KPP województwa zachodniopomorskiego 07.05.2010r. 15 m-cy szczegóły >>
   ZZ-2380-44/10  poniżej 125.000 euro  CPV 31.43.10.00-6 Okresowe dostawy akumulatorów kwasowo-ołowiowych do środków transportu KWP w Szczecinie.  05.05.2010r. 15 m-cy  szczegóły>>
  ZZ-2380-28/10 poniżej 125.000 euro  (CPV): 21.12.00.00-0, 21.12.56.92-2, 21.23.23.00-1, 22.81.50.00-6, 22.81.60.00-3, 22.85.00.00-3, 24.62.00.00-6, 25.24.70.00-4, 30.19.20.00-1, 24.33.10.00-3, 30.12.51.00-2, 24.33.00.00-6  

Dostawa do magazynu KWP w Szczecinie ul. Santocka 36 materiałów biurowych oraz tonerów do urządzeń objętych okresem gwarancyjnym

04.05.2010r. 24 m-ce szczegóły>>
  ZZ-2380-13/10 poniżej 125.000 euro CPV 90410000-4 Wywóz odpadów komunalnych ciekłych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 28.04.2010r. 31.12.2011r. szczegóły>>
  ZZ-2380-56/10 poniżej 125.000 euro  CPV 90513200-8 Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 28.04.2010r. 24 miesiące szczegóły>>
  ZZ-2380-37/2010 poniżej 125.000 euro  

09211650-2 09211100-2 09211000-1 24961000-8

 

Dostawy olejów silnikowych i smarnych, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

28.04.2010r. 31.12.2011r. szczegóły>>
   ZZ-2380-31/10   poniżej 125.000 euro  CPV 50313100-3   Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego.  23.04.2010r.  31.12.2011r.  szczegóły>>
   ZZ-2380-26/10   poniżej 125.000 euro  CPV 19520000-7 Dostawa jednorazowych ustników z atestem Państwowego Zakładu Higieny do urządzeń do urządzeń pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.  01.04.2010r.  24 miesiące  szczegóły>>
   ZZ-2380-12/10  poniżej 125.000 euro  CPV 50721000-5 Całodobowa obsługa  eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim w sezonie grzewczym 2010/2011 22.03.2010r. od 01.10.2010r. do zakończenia sezonu grzewczego  szczegóły>>
  ZZ-2380-6/10 poniżej 125.000 euro  CPV 50112120-0 Wymiana szyb samochodowych, fabrycznie nowych, w pojazdach służbowych, będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 12.03.2010r. 12 miesięcy szczegóły>>
  ZZ-2380-25/10 poniżej 125.000 euro CPV 19520000-7, 39224300-1, 24955000-9, 39831250-3, 37823000-3, 39542000-3, 39812100-8, 39831200-8, 39831100-7, 42671000-0 Dostawa do magazynu KWP w Szczecinie przy ul. Santockiej 36 środków chemii gospodarczej i materiałów do utrzymania czystości w pomieszczeniach służbowych  jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego 10.03.2010r. 12 miesięcy szczegóły>>
   ZZ-2380-19/10  poniżej 125.000 euro

CPV 30192300-4,30192340-6, 30192113-6, 30192112-9, 30125110-5, 30124300-7

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i informatycznego  09.03.2010r.  24 miesiące  szczegóły>>
   ZZ-2380-23/10  poniżej 125.000 euro   CPV 90513200-8 Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego  19.03.2010r.

 

 część II KP w Szczecinie - 12 miesięcy,- pozostałe części - 24 miesiące,   

 szczegóły>>
   ZZ-2380-2/10  poniżej 125.000 euro  CPV 42913000-9  Dostawy filtrów samochodowych do środków transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.  02.03.2010r.  15 m-cy  szczegóły>>
   ZZ-2380-7/10  poniżej 125.000 euro CPV  25111000-2  Dostawa opon letnich i zimowych do środków transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  02.03.2010r.  15 m-cy  szczegóły>>
  ZZ-2380-83/09 poniżej 133.000 euro  CPV 64110000-0  Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie wagowej powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów..  24.11.2009r.  12 m-cy  szczegóły>>
  ZZ-2380-99/09 poniżej 133.000 euro CPV 30199750-2 Dostawa bonów towarowych do jednostek Policji KWP w Szczecinie zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin oraz województwa zachodniopomorskiego 20.11.2009r. 30 dni szczegóły
  ZZ-2380-110/09 poniżej 5.150.000 CPV 45000000-7, 45421000-4, 45421125-6 KPP Gryfice - remont kompleksowy bieżący przy ul. Mickiewicza 19 - wymiana stolarki drewnianej na wykonaną z profili PCV 30.11.2009r. do 23.12.2009r. szczegóły>>
   ZZ-2380-104/09  poniżej 5.150.000  CPV 45421100-5 Wymiana stolarki okiennej w budynku KMP Koszalin przy ul. Krakusa i Wandy 11  30.11.2009r.  do 24.12.2009r.  szczegóły>>
  ZZ-2380- 102/09 poniżej 133.000 euro CPV 09.13.51.00-5 Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim. 03.11.2009r. 12 m-cy od dnia zawarcia umowy szczegóły
   ZZ-2380-96/09  poniżej 5.150.000   CPV 45.00.00.00-7. Remont dachu KPP w Stargardzie Szczecińskim, ul. Warszawska 6.  16.11.2009r.  do 28.12.2009r.  szczegóły>>
   ZZ-2380-92/09  poniżej 5.150.000   CPV 45261210-9  Dociepleniu stropodachu nad jednym z trzech skrzydeł budynku Komisariatu Policji w Mierzynie. wraz z pokryciem go papą termozgrzewalną  13.11.2009r.  do 10.12.2009r.  szczegóły>>
  ZZ-2380-79/09 poniżej 133.000 euro CPV 34.11.40.00-9 Dostawa samochodu pomocy drogowej wraz z dodatkowym wyposażeniem. 28.10.2009r. 30 listopad 2009r. szczegóły>>
  ZZ-2380-85/09  poniżej 133.000 euro  CPV 34.11.33.00-5  Dostawa 6 sztuk pojazdów typu: QUAD z przyczepą. 13.10.2009r. 30 listopad 2009r. szczegóły >>
   ZZ-2380- 72/09  poniżej 133.000 euro  CPV 09.13.51.00-5   Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim.  12.10.2009r.  12 m-cy od dnia zawarcia umowy  szczegóły>>
  ZZ-2380- 88/09  poniżej 133.000 euro  CPV 50.72.10.00-05   Świadczenie usług całodobowej obsługi eksploatacyjnej kotłowni na paliwo stałe, w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim w sezonie grzewczym 2009/2010.  09.10.2009r.  od dnia 22.10.2009 r. do dnia zakończenia sezonu grzewczego  szczegóły>>
   ZZ-2380-73/09  poniżej 133.000 euro

 

CPV 09111000-0, CPV 09113000-4

 Dostawa na faksowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji
w garnizonie zachodniopomorskim

 05.10.2009r.  12 m-cy  szczegóły>>
  ZZ-2380-80/09 poniżej 5.150.000  CPV 45000000-7 , CPV 45310000-3, CPV 45330000-9)  Adaptacja pomieszczeń dla centrum monitoringu wizyjnego Miasta Koszalina oraz remont bieżący wyznaczonych pomieszczeń w budynku KMP w Koszalinie przy ulicy Słowackiego 11 09.10.2009r. d0 10.12.2009r. szczegóły>>
  ZZ-2380-79/09 poniżej 133.000,00 euro CPV 34.11.40.00-9 Dostawa samochodu pomocy drogowej wraz z dodatkowym wyposażeniem. 24.09.2009r. 15.11.2009r. szczegóły>>
   ZZ-2380-81/09  poniżej 133.000,00 euro  CPV 50.11.81.10-9  Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji - zlecanych przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego.  21.09.2009 r.  31.12.2010 r.  szczegóły >>
   ZZ-2380-82/09  poniżej 133.000 euro  

CPV 90513200-8

Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych* z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego  21.09.2009 r.  12 m-cy, 3 m-ce  szczegóły>>
  ZZ-2380- 65/09 poniżej 133.000 euro CPV 50.72.10.00-05  świadczenie usług całodobowej obsługi eksploatacyjnej kotłowni na paliwo stałe, w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim w sezonie grzewczym 2009/2010. 04.09.2009r.  od dnia 01.10.2009 r. do dnia zakończenia sezonu grzewczego szczegóły>>
 

 

ZZ-2380-71/09

poniżej 133.000 euro CPV 55.30.00.00-3 Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych 28.08.2009r. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-68/09 poniżej 133.000 euro CPV 21.12.56.92-2 Dostawa papieru kserograficznego 28.08.2009r. 28.02.2010r. szczegóły>>
   ZZ-2380-66/09  poniżej 5.150.000,00

 CPV: 45.00.00.00-7

45.31.00.00-3

45.33.00.00-9

 Remont kompleksowy pomieszczeń KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19  08.09.2009  11.12.2009 r.  szczegóły>>
  ZZ-2380-67/09 poniżej 133.000 euro  CPV 90513200-8 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego 14.08.2009r. 12 m-cy, 3 m-ce szczegóły>>
  ZZ-2380-60/09 poniżej 133.000 euro CPV 55300000-3   10.08.2009r. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy szczegóły>>
  ZZ-2380-55/09 poniżej 133.000 euro

CPV 34114000-9

Dostawa samochodu pomocy drogowej wraz z dodatkowym wyposażeniem 03.08.2009r. do 15.11.2009r.  szczegóły>>
   ZZ-2380-57/09  poniżej 133.000 euro  

CPV 09.13.41.00-8, CPV 09.13.21.00-4

 

Dostawa paliw płynnych poprzez bezpośrednie tankowania ( przez dystrybutor) łodzi motorowych KWP w Szczecinie.

 22.07.2009r.  31.12.2010r.  szczegóły>>
   ZZ-2380-48/09  poniżej 133.000 euro  CPV 64.21.10.00-8  Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47 (realizacja połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, do infolinii oraz usług teleinformatycznych).  02.07.2009 r.  7 miesięcy od dnia zawarcia umowy  szczegóły >>
   ZZ-3280-46/09  poniżej 133.000 euro  CPV 

09.13.11.00-7

 

Dostawa paliwa lotniczego do śmigłowca MI-2, użytkowanego w Sekcji Lotnictwa Policyjnego KWP w Szczecinie.

 18.06.2009r.  31.12.2010  Szczegóły>>
   ZZ-2380-49/09  poniżej 133.000 euro  CPV 30213000-5, 30213100-6, 30232110-8, 30232130-4  Dostawa stanowisk komputerowych  30.06.2009 r.  30 dni od dnia zawarcia umowy  szczegóły>>
  ZZ02380-43/09

poniżej 133.000 euro 

CPV 09.13.41.00-8, CPV 09.13.21.00-4

Dostawa paliw płynnych poprzez bezpośrednie tankowania ( przez dystrybutor) łodzi motorowych KWP w Szczecinie.

08.06.2009r. 31.12.2010r. szczegóły>>
  ZZ-2380-40/09 poniżej 133.000 euro CPV 98.35.11.00-9 Wykonywanie usług przechowywania pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na parkingu strzeżonym, na koszt Policji, zlecanych przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego. 01.06.2009 r. 31.12.2010 r. szczegóły >>
  ZZ-2380-29/09 poniżej 133.000 euro

CPV 30.19.76.40-4, 30.19.76.30-1, 30.19.76.42-8, 30.19.28.00-9, 22.99.32.00-9

dostawa papieru do drukarek i telefaksów 21.05.2009r. 12 miesięcy szczegóły>>
 

 ZZ-2380-44/09

 poniżej 133.000 euro   90513200-8  świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych* z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego  22.05.2009 r  36 miesięcy  szczegóły>>
   ZZ- 2380-42/09 poniżej 133.000 euro   CPV 30192300-4; 30192340-6;  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i informatycznego (taśmy do drukarek i folie do faksów)  18.05.2009r.  12 miesięcy  szczegóły >>
   ZZ-2380-36/09  poniżej 133.000 euro  CPV 

09.13.11.00-7

 

Dostawa paliwa lotniczego do śmigłowca MI-2, użytkowanego w Sekcji Lotnictwa Policyjnego KWP w Szczecinie.

  13.05.2009r.   31.12.2010  szczegóły>>
  ZZ-2380-35/2009 poniżej 133.000 euro CPV 50.11.81.10-9 Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych 05.05.2009 r. 31.12.2010 r. szczegóły >>
  ZZ-2380-39/2009 poniżej 133.000 euro

 

CPV 55300000-3

 

 

na świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych

 

30.04.2009 r. 12 miesięcy szczegóły >>
 

 ZZ-2380- 17/2009

 poniżej 133.000 euro   CPV 30192113-6; 30192112-9; 30192300-4; 30192340-6; 30125110-5; 30124300-7 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i informatycznego.  15.04.2009r.  12 miesięcy  szczegóły
   ZZ-2380-20/2009  poniżej 133.000 euro  CPV 55.30.00.00-3  Świadczenie usług w zakresie całodziennego, w tym także w dni wolne od pracy i święta, żywienia osób zatrzymanych  01.04.2009r.  12 miesięcy  szczególy
   ZZ-2380-6/2009  poniżej 133.000 euro  CPV 98.35.11.00-9  Wykonywanie usług przechowywania pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na parkingu strzeżonym na koszt Policji - zlecanych przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego  17.02.2009 r.  31/12/2010  szczególy
   ZZ-2380-5/2009  poniżej 133.000 euro  CPV 50.11.81.10-9  Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych do celów procesowych na koszt Policji -zlecanych przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego                           05.02.2009  31/12/2010  szczegóły      

Metryczka

Data publikacji : 25.02.2008
Data modyfikacji : 01.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka Zespół Zamóweń Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry