Szczegóły ogłoszeń

KP Niebuszewo Al. Papieża Jana Pawła II 37 adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń-II etap

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

---------------------------------

 pytania do siwz i odpowiedzi z dnia 8.06.2011 r.

--------------------------------

 ogłoszenie

 siwz, zał. nr 1, 2

 zał. nr 3 - wykaz prac podobnych

 zał. nr 4 - wykaz osób

 zał. nr 5 - oświadczenie

 zał. nr 6 - wzór umowy

 zał. nr 7 - STWiOR

 zał. nr 8 - przedmiar

 

zał. nr 9 - dokumentacja projektowa:

OPIS:  Opis Komenda.pdf  

          PROGRAM PRAC konserw Komenda:   PROGRAM PRAC konserw. 1 do 5.pdf    PROGRAM PRAC konserw. 6 do 10.pdf

                                                             PROGRAM PRAC konserw. 11 do 15.pdf   PROGRAM PRAC konserw. 16 do 20.pdf

                                                                PROGRAM PRAC konserw. 21 do 22.pdf

           zdjęcia-uszkodzenia:   zdjęcia-uszkodzenia str 1 do 2.pdf  zdjęcia-uszkodzenia str 3.pdf  zdjęcia-uszkodzenia str 4.pdf

                                         zdjęcia-uszkodzenia str 5.pdf  zdjęcia-uszkodzenia str 6.pdf  zdjęcia-uszkodzenia str 7.pdf

 RYSUNKI:  A1.pdf;    A2.pdf;     A3.pdf;      A4.pdf;     A5.pdf;    

                     D1.pdf;   D2.pdf;    D3.pdf;     D4.pdf;     D5.pdf;     D6.pdf;      D7.pdf;      D8.pdf;       D9.pdf;      D10.pdf;       D11.pdf;

                     I1.pdf;     I2.pdf;      I3.pdf;    I4.pdf;    I5.pdf;        I6.pdf;      I7.pdf;     I8.pdf

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 42,30 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 42,30 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 30.05.2011
Data modyfikacji : 05.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry