Szczegóły ogłoszeń

Dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań na potrzeby pracowni biologii, chemii, mechanoskopii, daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

 unieważnienie części XV, XVII, XIX i XX

 rozstrzygnięcie części XVIII postępowania

 rozstrzygnięcie części XIV postępowania

 rozstrzygnięcie części XIII postępowania 

 rozstrzygnięcie części I postępowania

 rozstrzygnięcie części II postępowania

 rozstrzygnięcie części III postępowania

 rozstrzygnięcie części IV postępowania

 rozstrzygnięcie części V postępowania

 rozstrzygnięcie części VI postępowania

 rozstrzygnięcie części VII postępowania

 rozstrzygnięcie części VIII postępowania

 rozstrzygnięcie części IX postępowania

 rozstrzygnięcie części X postępowania

 rozstrzygnięcie części XI postępowania

 rozstrzygnięcie części XII postępowania

 rozstrzygnięcie części XVI postępowania

.........................................................................

 ogłoszenie z zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert na dzień 27.06.2011r

 pytania do siwz nr 3 i 4 wraz z wyjaśnieniami

 zmodyfikowany wzór umowy - załącznik nr 4

  zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załacznik nr 3.17

 pytanie do siwz nr 1 i 2 wraz z wyjasnieniami

 ..................................................................................

 ogłoszenie BZP

 siwz oraz załączniki nr 1 i 2

 formularze kalkulacji cenowej - załaczniki od 3.1 do 3.20

 wzór umowy - załącznik nr 4

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 11,13 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 11,13 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 08.06.2011
Data modyfikacji : 14.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry