Szczegóły ogłoszeń

KPP Łobez-Remont kompleksowy, ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 Łobez-II etap

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożónych ofert

-----------------------------------

 korekta zapisu

 zmiana ogłoszenia

---------------------------------

 pytania do siwz, odpowiedzi, zmiana terminu

 stolarka okienna

 zmiana ogłoszenia

-----------------------------------------

 pytanie do siwz i odpowiedź

---------------------------------

 zmiana ogłoszenia

 modyfikacja siwz, zmiana terminu

Zmodyfikowane załączniki:

 zał. 7.1.1

 zał. 7.1.7

 zał. 7.2.1      zał. 7.2.1 ath

 zał. 9.2.2

---------------------------------

 ogłoszenie

 siwz. zał. nr 1, 2

 zał. nr 3 - wykaz prac

 zał. nr 4 - wykaz osób

 zał. nr 5 - oświadczenie

 zał. nr 6 - wzór umowy

 

zał. nr 7 branża budowlana:

 7.1 projekt budowlany :  

7.1.1 Projekt budowlany - opis.pdf;       7.1.2 PRZEKROJ A - A.pdf;       7.1.3 RZUT I PIETRA.pdf;    

7.1.4 RZUT II PIETRA.pdf ;       7.1.5 RZUT PARTERU.pdf;     7.1.6 RZUT PIWNIC.pdf;      7.1.7 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.pdf  

 

 7.2 przedmiar, specyfikacja:

7.2.1 KPP w Łobzie roboty remont przedmiar.ATH;     7.2.1 KPP w Łobzie roboty remont przedmiar.pdf;      7.2.2 STWIORB Łobez.pdf

 

zał. nr 8 branża elektryczna

 8.1 instalacje elektryczne  :

8.1.1 opiselektrycznePW.pdf;      8.1.2 rys1.pdf;     8.1.3 rys2.pdf;    8.1.4 rys3.pdf;    8.1.5 rys4.pdf;          8.1.6 rys5.pdf;     

8.1.7 SpecyfikacjaElektryczna.pdf  

 

8.2 instalacje teletechniczne:

8.2.1 rysnkiSSP rys1.pdf;      rys2.pdf;     rys3.pdf;    rys4.pdf;    rys5.pdf;      rys6.pdf;

8.2.2 rysunki struktura : rys17.pdf;         rys18.pdf         rys19.pdf

8.2.3 rysunkiCCTV :     rys12.pdf;      rys13pdf;     rys14pdf;        rys15pdf;         rys16pdf

8.2.4 rysunkiSSWN :   rys7.pdf;         rys8pdf;    rys9pdf;      rys10df;      rys11df

8.2.5 opisteletachnicznePW.pdf

8.2.6 Specyfikacjateletechniczna.pdf

8.3 przedmiar:

8.3 KPPŁobezIIetap przedmiar.ath ;             8.3 KPPŁobezIIetap przedmiar.pdf

 

zał. nr 9 branża sanitarna

9.1 c.o:

9.1.1. Łobez_c.o : 9.1.1.1 CO LOBEZ_rysunki.pdf;       9.1.1.2 Lobez_opis_co.pdf;        9.1.1.3 Lobez c.o._IIp.pdf;           9.1.1.4 Lobez c.o._Ip.pdf;

9.1.1.5 Łobez c.o._parter.pdf;        9.1.1.6 Łobez c.o._piwnica.pdf;        9.1.1.7 Łobez c.o._poddasze.pdf

9.1.2 przedmiar, specyfikacja:

Łobez_CO PRZEDMIAR.ath;       Ĺobez_CO PRZEDMIAR.pdf;       STiW_Łobez_instalacja_c.o.pdf

 

9.2 przyłącza:

9.2.1 projekt  przyłącza  :  kanalizacja zewnętrzna.pdf;        Rysunek sanit. rys. nr 1.pdf;        Rysunek sanit. rys. nr 3.pdf

9.2.2 przedmiar, specyfikacja: Łobez - przyłącza  przedmiar.ath;       Łobez - przyłącza  przedmiar.pdf;     ST-kanalizacja deszczowa.pdf

 

 9.3 wentylacja:

9.3.1 projekt wentylacja :

9311 BIOZ_KPP.pdf;     9312 OPIS_instalacja wentylacji mechanicznej.pdf;      9313 rys.1 piwnice.pdf;       9314 rys.2 parter.pdf;    

9315 rys.5 parter, zestawienie.pdf;       9316 rys.6 zasilenie nagrzewnic.pdf;    9317 rys. 3 parter , zasilenie nagrzewnic.pdf;    

 9318 rys. 4 piwnice, zestawienie.pdf        9319 rys. 7 przekrój A-A.pdf;       93110rys. 8 przekrój B-B.pdf;       

  93111 rys. 9 piwnica, zasilenie nagrzewnic.pdf;       93112 Schemat podłączenia nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej rys.pdf;

93113 specyfikacja.pdf

9.3.2 przedmiar, specyfikacja : Inst_went_Lobez_ przedmiar.ath;      Inst_went_Lobez_przedmiar.pdf;  

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.pdf

 

9.4 wod-kan:

9.4.1 projekt wod.-kan :

9411 Aksonometria.pdf;       9412 BIOZ wewnętrzne.pdf;      9413 Łobez wod-kan opis.pdf;     9414 Rozwiniecia.pdf;    

 9415 rzut dachu - rys. nr 6.pdf;       9416 rzut I pietra.pdf;      9417 rzut II pietra.pdf;    9418 rzut parteru.pdf;    9419 rzut piwnicy.pdf

9.4.2 przedmiar, specyfikacja:  Łobez - wewn. inst. wod-kan przedmiar.ath;      Instalacjewewnętrzne-wod-kan.pdf;  

 Łobez - wewn. inst. wod-kan przedmiar.pdf

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 124,89 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 124,89 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 15.06.2011
Data modyfikacji : 20.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry