Szczegóły ogłoszeń

Remont obiektu służbowego Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-500 Drawsko Pomorskie - II etap

 

 WYNIK

 

 wyjaśnienie treści siwz

 ogłoszenie

 siwz, zał. nr 1, 2

 zał. 3 -wykaz_prac.pdf

 zał. 4 - wykaz osób.pdf

 zał. 5 oświadczenie.pdf

 zał. 6 wzór umowy

 

załącznik nr  7 branża budowlana:

7.1 projekt budowlany:

 Opis (aktualny).pdf;        Parter (kolor).pdf;         Piwnica (kolor).pdf;        Plan sytuacyjny.pdf; 

 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.pdf

7.2 przedmiar  specyfikacja:

   721 KP w Drawsku I etap inwestorski.pdf;           7.2.1 KP w Drawsku I etap inwestorski w2 przedmiar.ath

 722 KP w Drawsku Pom STWIORB etap II.pdf

 

załącznik nr 8 branża elektryczna:

 8.1 przedmiar, specyfikacja:

811 KPPDrawskoElektryczne przedmiar.ath:       811 KPPDrawskoElektryczne przedmiar.pdf;       812 Specyfikacja Elektryczna.pdf

 813 SpecyfikacjaTeletechniczna.pdf;

8.2 PT Elektryczny:

 821 opiselektryczne.pdf;     822 rys1.pdf;       823 rys2.pdf;      824 rys3.pdf

8.3 PT Teletechniczny:

 opisteletechniczne.pdf;     rys1 (1).pdf;    rys2.pdf;       rys3.pdf;    rys4.pdf;    rys5.pdf;    rys6.pdf;

 

załącznik nr 9 branża sanitarna:

 9.1 c.o.+c.w.u:

9.1.1 projekt c.o:

 inst sant rys 1.pdf;      inst sant rys 5.pdf;      inst sant rys 10.pdf;  inst sant rys 12.pdf;  Inst sant str tytulowa.pdf;

 Opis inst wewnętrzne.pdf;

9.1.2 przedmiar, specyfikacja:

 DRAWSKO  Pom.  inst sant ST.pdf;      Drawsko Pom. -co +cwu  Przedmiar.ath;        Drawsko Pom. -co +cwu  Przedmiar.pdf;

9.2 wentylacja:

 9.2.1 projekt wentylacja:

 BIOZ_KPP.pdf;  OPIS_instalacja wentylacji mechanicznej.pdf;   rys. 1 - rzut instalacji wentylacji - piwnica.pdf;

 rys. 2 - rzut instalacji wentylacji - parter.pdf;  rys. 3 - rzut instalacji wentylacji - piwnica, zestawienie.pdf;

 rys. 4 - rzut instalacji wentylacji - parter, zestawienie.pdf;  rys. 5 - przekrój A-A, B-B.pdf;  rys. 6 - schemat zasilenia nagrzewnic.pdf;

 specyfikacja.pdf;

9.2.2 przedmiar, specyfikacja:

Inst went_Drawsko Pom Przedmiar.ath;      Inst went_Drawsko Pom Przedmiar.pdf;    STWiOR  wentylacji.pdf;

9.3 wod-kan:

 9.3.1 projekt wod.-kan:

 Opis wod-kan.pdf;  Rys nr S1.pdf;  Rys nr S2.pdf Rys nr S3.pdf;   Rys nr S4.pdf

9.3.2 przedmiar, specyfikacja:

 Inst wodkan_Drawsko Pom_Przedmi.pdf;              Inst wodkan_Drawsko Pom_Przedmiar.ath;

 STWiOR wod.-kan..pdf

 

  

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 134,49 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 134,49 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.07.2011
Data modyfikacji : 08.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry