Szczegóły ogłoszeń

Przebudowa obiektu służbowego Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, ul. Mickiewicza 19, 72-300 Gryfice

 

 WYNIK

 

 wyjaśnienie treści siwz

 ogłoszenie

 siwz, zał.1, 2

 zał. 3 - wykaz prac

 zał. 4 - wykaz osób

 zał. 5 - oświadczenie

 zał. 6 - wzór umowy

 

zał. 7 BUDOWLANE KPP GRYFICE:

7.1 KONSTRUKCJA BUD.  KPP GRYFICE:   

1belka schodów Poz. 3.1 Rys_20.pdf;    2elem konstrukcyjne parteru Rys. 2.pdf;    3ława Ł-1 Rys_8.pdf;    4ława Ł-2 Rys_9.pdf;     

5OPIS KONSTR. KPP GRYFICE.pdf;      6rzut fundamentów Rys. 1.pdf;      7rzut I piętra elem konstrukcyjne Rys_3.pdf;

8rzut II piętra elem konstrukcyjne Rys_4.pdf;     9rzut piwnic Rys_1.pdf;       10rzut poddasza elem konstrukcyjne Rys_5.pdf;

11rzut przyziemia elementy konstrukcyjne Rys_2.pdf;      12schody płytowe Poz. 1.0 Rys_17.pdf;   13schody płytowe Poz. 2.0 Rys_18.pdf;

14schody płytowe Poz. 3.0 Rys_19.pdf;    15słup SŁ-1 Rys_12.pdf;     16słup SŁ-2 Rys_13.pdf;      17trzpień T-1 Rys_10.pdf;

18trzpień T-2 Rys_11.pdf;     19wieniec W-1 Rys_14.pdf,      20wieniec W-II Rys_15.pdf;     21żebro rozdzielcze ZR Rys_16.pdf

7.2 PROJEKT BUD. KPP GRYFICE:

1elewacja południowa.pdf;     2elewacja północna.pdf;     3elewacja wschodnia.pdf;       4elewacja zachodnia.pdf;      5OPIS projekt zamienny.pdf;

6przekrój A-A projekt.pdf;     7przekrój B-B projekt.pdf;    8rzut dachu projekt.pdf;    9rzut I piętra projekt.pdf;     10rzut II piętra projekt.pdf;

11rzut parteru aranżacja.pdf;    12rzut parteru cz. istn do zestawienia stolarki.pdf;    13rzut parteru do zestawienia stolarki.pdf;

14rzut parteru projekt.pdf;     15rzut piwnic projekt.pdf;      16rzut poddasza projekt.pdf;    17zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej cz. projektowanej.pdf;

18zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w cz. istniejącej.pdf

7.3 PRZEDMIAR BUD. KPP GRYFICE:

ATH   KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg.ath;         KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg.pdf

7.4 SPECYFIKACJA BUD. KPP GRYFICE:

 Specyfikacja Policja Gryfice 29 06 11.pdf

7.5 ZAKRES PRAC DO PRZETARGU BUD. KPP GRYFICE:

1zakres prac do przetargu rzut I piętra.pdf;     2zakres prac do przetargu rzut II piętra.pdf;    3zakres prac do przetargu rzut parteru.pdf; 

4zakres prac do przetargu rzut piwnic.pdf

 

zał. 8 ELEKTRYCZNE  KPP GRYFICE:

8.1 KOSZTORYSY ELEKTR+TELET.  KPP GRYFICE:

ATH KPP Gryfice  PRZEDMIAR   -   ELEKTR -I.ath;       KPP Gryfice  PRZEDMIAR   -   ELEKTR-I.pdf

8.2 PROJEKT ELEKTRYCZNY KPP GRYFICE:

1Opis elektryczny.pdf;     2rys2.pdf;    3rys3.pdf;    4rys4.pdf;      5rys8.pdf;      6rys10.pdf;

8.3 PROJEKT TELETECHNICZNY  KPP GRYFICE:

1Opis  teletechniczny.pdf;       2rys2.pdf;       3rys8.pdf;      4rys13.pdf;      5rys18.pdf

 8.4 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA KPP GRYFICE:

 Specyfikacja  Elektryczna.pdf

8.5 SPECYFIKACJA TELETECHNICZNA KPP GRYFICE:

 Specyfikacja  Teletechniczna.pdf

 

 zał. 9 SANITARNE KPP GRYFICE:

9.1 KOSZTORYSY SANITARNE KPP GRYFICE:

ATH KPP Gryfice  bud. istniej. łazienki PRZEDMIAR.ath;     KPP Gryfice  bud. istniej. łazienki PRZEDMIAR.pdf

ATH KPP Gryfice bud. adaptowany PRZEDMIAR.ath;         KPP Gryfice bud. adaptowany PRZEDMIAR.pdf 

 9.2 PROJEKT SANITARNY KPP GRYFICE:  

1opis projektu.pdf;    2rys3.pdf;       3rys4.pdf;     4rys5.pdf;       5rys6.pdf;      6rys7.pdf;     7rys.1.pdf;    8rys.2.pdf

9.3 SPECYFIKACJA SANITARNA KPP GRYFICE

 SPECYFIKACJA sanitarna KPP GRYFICE.pdf

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 95,13 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 95,13 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 11.07.2011
Data modyfikacji : 12.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry