Szczegóły ogłoszeń

Dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań na potrzeby pracowni chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

 rozstrzygnięcie postępowania w części IV

 unieważnienie postępowania w częściach I, II, III, V. VI i VII.

----------------------------------------------------------------------------

 pytania, wyjaśnienia i modyfikacje siwz

  poprawiony załacznik do siwz nr 3.7

 zmiana ogłoszenia BZP i terminu składania ofert na 26.07.2011r.

 pytania, wyjaśnienia i modyfikacje siwz

 zmodyfikowana kalkulacja cenowa części 1 - załacznik nr 3.1

 kalkulacja cenowa części VII postepowania - załacznik nr 3.7

 siwz oraz załącznik nr 1 po uwzględnieniu podziału zamówienia na 7 części

 zmodyfikowany wzór umowy - załącznik nr 4

 -----------------------------------------------------------------------------------------

  zmiana ogłoszenia BZP i terminu składania ofert na 25.07.2011r.

 pytania, wyjaśnienia i modyfikacje siwz

 zmodyfikowana kalkulacja cenowa części 1 - załącznik nr 3.1

 kalkulacja cenowa części VI postępowania - załącznik nr 3.6

 siwz oraz zał nr 1 po uwzględnieniu podziału zamówienia na 6 części

 zmodyfikowany wzór umowy - załącznik nr 4

------------------------------------------------------------------------------

 ogłoszenie BZP

 siwz oraz zalacznik nr 1 i 2

 kalkulacja cenowa części I  - załacznik nr 3.1

  kalkulacja cenowa części II  - załącznik nr 3.2

  kalkulacja cenowa części III  - załacznik nr 3.3

  kalkulacja cenowa części IV  - załacznik nr 3.4

  kalkulacja cenowa części V  - załacznik nr 3.5

 wzór umowy - załacznik nr 4

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,17 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,17 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2011
Data modyfikacji : 29.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry