Szczegóły ogłoszeń

Dostawy na faxowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego oraz oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji

 rozstrzygnięcie postępowania w części I

 rozstrzygnięcie postępowania w części II

 rozstrzygnięcie postępowania w części III

 rozstrzygnięcie postępowania w części IV

 rozstrzygnięcie postępowania w części V

 rozstrzygnięcie postępowania w części VI

 rozstrzygnięcie postępowania w części VII

 rozstrzygnięcie postępowania w części VIII

 rozstrzygnięcie postępowania w części IX

 rozstrzygnięcie postępowania w części X

 rozstrzygnięcie postępowania w części XI

 rozstrzygnięcie postępowania w części XII

 rozstrzygnięcie postępowania w części XIII

 rozstrzygnięcie postępowania w części XIV

 rozstrzygnięcie postępowania w części XV

 rozstrzygnięcie postępowania w części XVI

 rozstrzygnięcie postępowania w części XVII

 rozstrzygnięcie postępowania w części XVIII

 rozstrzygnięcie postępowania w części XIX

 rozstrzygnięcie postępowania w części XX

 rozstrzygnięcie postępowania w części XXI

 rozstrzygnięcie postępowania w części XXII

 rozstrzygnięcie postępowania w części XXIII

 rozstrzygnięcie postępowania w części XXIV

 

 -----------------------------------------------------

 ogłoszenie BZP

 siwz oraz załączniki 1 i 2

 kalkulacja cenowa na koks i węgiel - zał.acznik nr 3.1

 kalkulacja cenowa na olej opałowy - załacznik nr 3.2

 wzór umowy na dostawy koksu i węgla - załacznik nr 4.1

 wzór umowy na dostawy oleju opałowego - załacznik nr 4.2

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,65 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,65 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 02.08.2011
Data modyfikacji : 22.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry