KPP Szczecinek-nowa siedziba, ul. Polna 25 - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

KPP Szczecinek-nowa siedziba, ul. Polna 25

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

------------------------------------

 pytania do siwz, odpowiedzi z dnia 02.09.2011r.

--------------------------

 pytania do siwz, odpowiedzi z dnia 01.09.2011 r.

--------------------------

 pytania do siwz, odpowiedzi z dnia 26.08.2011r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

 pytania do siwz, odpowiedzi z 26.08.2011 r.

 

 pytania do siwz, odpowiedzi z dnia 26.08.2011r., zmiana terminu składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

 rzut parteru c.o..pdf

zał. 7.2 Branża budowlana - przedmiar.zop

zał. 8.2 Branża elektryczna - przedmiar.zip

 

 modyfikacja siwz z dnia 26.08.20011r., zmiana terminu składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

 tabela.pdf

 

 pytania do siwz, odpowiedzi z dnia 26.08.2011r.

 

 zmiana ogłoszenia o zamówieniu

---------------------------------------------------

  Pytania do siwz, odpowiedzi z dnia 23.08.2011r.

Zmodyfikowane załączniki do siwz:

zał. 7.2 Branża budowlana:  KPP Szczecinek drogi PRZEDMIAR modyfikacja.pdf;   ath KPP Szczecinek drogi PRZEDMIAR modyfikacja.ath

zał. 9.2 Branża sanitarna:  KPP_Szczecinek_co_PRZEDMIAR ROB.pdf;   ath KPP_Szczecinek_co_PRZEDMIAR ROBÓT modyfikacja.ATH

                                         KPP_Szczecinek_went_klim_PRZEDM.pdf;    ath KPP_Szczecinek_went_klim_PRZEDMIAR ROBÓT modyfikacja.ATH

-------------------------------------

 ogłoszenie

 siwz, zał. nr 1, 2

 zał. nr 3 - wykaz prac

 zał. nr 4 - wykaz osób

 zał. nr 5 - oświadczenie

 umowa wraz z zał. 1,2,4

 

zał. 7 BRANŻA BUDOWLANA:

7.1 projekty  :

projekty cz1.zip,     projekty cz2.zipprojekt cz3.zip,   projekt cz4.zip, projekt cz5.zip, projekt cz6.zip

7.2 przedmiar ath, :

przedmiar.zip

7.3 specyfikacje  :

specyfikacja.zip

 

zał. 8 BRANŻA ELEKTRYCZNA:

 8.1 projekt  :

Projekty cz1.zip,     Projekty cz2.zip,     Projekty cz3.zip Projekty cz4.zipProjekt cz5.zip  Projekt cz6.zip

 8.2 przedmiar  ath, :

Przedmiary.zip

8.3 specyfikacje  :

Specyfikacje.zip

 

zał. 9 BRANŻA SANITARNA:

9.1 projekt  :

Projekty cz1.zip,    Projekty cz2.zip,   Projekt cz3.zip

9.2. przedmiar ath, :

Przedmiar.zip

9.3 specyfikacje  :

Specyfikacja.zip

 

 zał. nr 10 wykaz dokumentacji budowlanej

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 325,53 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 325,53 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 03.08.2011
Data modyfikacji : 20.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry