Szczegóły ogłoszeń

Nadzór inwestorski - inwestycji "KPP Szczecinek - budowa nawej siedziby, ul. Polna 25"

 

 rozstrzygnięcie

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  informacja o numerze rachunku bankowego

 ogłoszenie

 siwz i załączniki nr 1 i 2

 wykaz prac podobnych - załącznik nr 3

 wykaz osób - załącznik nr 4

 oświadczenie - załącznik nr 5

 wzór umowy załącznik nr 6

 

BRANŻA BUDOWLANA

 Projekt zał. nr 7.1

 projekt zał. 7.1 cz. 1

 projekt zał. 7.1 cz. 2

 projekt zał. 7.1 cz. 3

 projekt zał. 7.1 cz. 4

 projekt zał. 7.1 cz. 5

 projekt zał. 7.1 cz. 6

Przedmiar zał. 7.2

 przedmiar zał. 7.2

Specyfikacja zał. 7.3

 specyfikacja zał. 7.3

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Projekt zał. nr 8.1

 projekt zał. 8.1 cz. 1

 projekt zał. 8.1 cz. 2

 projekt zał. 8.1 cz. 3

 projekt zał. 8.1 cz. 4

 projekt zał. 8.1 cz. 5

 projekt zał. 8.1 cz. 6

Przedmiar zał. nr 8.2

 przedmiar zał. 8.2

Specyfikacja zał. nr 8.3

 specyfikacja zał. 8.3

BRANŻA SANITARNA

Projekt zał. nr 9.1

 projekt zał. 9.1 cz. 1

 projekt zał. 9.1 cz. 2

 projekt zał. 9.1 cz. 3

Przedmiar zał. nr 9.2

  przedmiar zał. 9.2

Specyfikacja zał. nr 9.3

 specyfikacja zał. 9.3

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 322,41 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 322,41 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.08.2011
Data modyfikacji : 30.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry