Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli odznaczających się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostaw

 rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na zakup i dostawę fabrycznie nowych mebli odznaczających się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy.

Metryczka

Data publikacji : 22.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry