Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa fabrycznie nowych szaf metalowych oraz regałów magazynowych dla Komisariatu Policji Dąbie, mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 15 wraz montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawcy

 rozstrzygnięcie postępowania w części I

 rozstrzygnięcie postępowania w części II

 ------------------------------------------------------------

 modyfikacja siwz z dnia 08.09.2011r.

 zmodyfikowany załacznik do siwz nr 3.1

 zmodyfikowany załacznik do siwz nr 3.2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP - przedłużenie terminu składania ofert na dzień 12.09.2011r.

 pytanie do postępowania wraz z odpowiedzią i modyfikacją siwz 

 zmodyfikowany załącznik do siwz nr 3.1

 ------------------------------------------------------------------------------

 ogłoszenie BZP

 siwz oraz złaczniki nr 1 i 2

 kalkulacja cenowa na część I - szafy metalowe - załacznik nr 3.1

 kalkulacja cenowa na część II - regały magazynowe - załacznik nr 3.2

 harmonogram asortymentowo-ilościowo-czasowy - załacznik nr 4

 wzór umowy - załącznik nr 5

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,41 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,41 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 30.08.2011
Data modyfikacji : 15.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry