Modernizacja sieci MAN na terenie miasta Szczecina - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Modernizacja sieci MAN na terenie miasta Szczecina

 część I - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

-------------------

 część I - unieważnienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------

 część I - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożónych ofert

---------------------------

 unieważnienie postępowania w części II

------------------------

 pytanie do siwz, odpowiedź z dnia 28.09.2011 r.

-------------------------

 zmiana ogłoszenia

 zmiana terminu skłądania ofert dla części II

-----------------------

 pytanie do siwz, odpowiedź z dnia 26.09.2011 r.

----------------------------

 zmiana ogłoszenia

 zmiana do siwz z dnia 26.09.2011 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert dla części I - Zadanie I

---------------------------

 kolejna zmiana do siwz z dnia 22.09.2011r.

 zmodyfikowany zał. nr 3 do umowy dla Zadania I

 zmodyfikowany zał. nr 9 do umowy dla Zadania II

-------------------------

 zmiana siwz z dnia 22.09.2011r.

 zmodyfikowany zał. nr 3 do umowy dla Zadania I.

--------------------------

 ogłoszenie

 siwz, zał. nr 1, 2

 zał. nr 3, 4, 5

 SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 8,73 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 8,73 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 21.09.2011
Data modyfikacji : 25.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry