Szczegóły ogłoszeń

Dostawa i montaż 13 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych w komórkach organizacyjnych

 

 rozstrzygnięcie postępowania

----------------------------------------------------------------------- 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT: 13.10.2011 R.

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 pytania i wyjaśnienia do treści siwz z dnia 07.10.2011 r.

--------------------------------------------------------

 pytania i wyjaśnienia do treści siwz

---------------------------------------------------------

 ogłoszenie BZP

 siwz oraz załaczniki nr 1 i 2

 specyfikacja przedmiotu zamówienia - załącznik do siwz nr 3

 wykaz dostaw podobnych - załącznik do siwz nr 4

 wykaz osób - załacznik do siwz nr 5

 załącznik do siwz nr 6

 załacznik do wzoru umowy nr 2

 załacznik do wzoru umowy nr 3

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,70 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,70 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2011
Data modyfikacji : 21.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry