Szczegóły ogłoszeń

Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

 unieważnienie postępowania cz. 21 PP w Resku, cz. 41 KPP w Świdwinie

--------------------

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożónych ofert, unieważnienie postępowania z dnia 14.12.2011r.

--------------------

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 8.12.2011r.

---------------------

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 6.12.2011r.

--------------------------

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 05.12.2011r.

-------------------------

 informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 02.12.2011r.

----------------------------

 unieważnienie  część 4- KP w Karlinie, część 5 – RD w Rymaniu, część 7 – KP w Czaplinku, część20 – PP w Węgorzynie, część 22 – Dobra Nowogardzka, część 24 – KPP w Sławnie, część 26 – KP w Darłowie, część 27 – PP w Dobrzanach, część 33 – PP w Krzęcinie, część 35 – PP w Bierzwniku, część 38KP w Bornem Sulinowie, część 40 – PP w Barwicach, część 42- Rąbino, część 43 – KP w Połczynie Zdroju, część 44 – KP w Sławoborzu, część 58 PP w Lipianach, część 65 KP w Barlinku

-------------------------

 część XXII Dobra - modyfikacja siwz

-------------------------

 ogłoszenie

 siwz, zał. nr 1, 2

 zał. nr 3 - formularz informacyjny

 zał. nr 4 - wzór umowy

 SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,85 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,85 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.11.2011
Data modyfikacji : 15.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry