Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i smarnych, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz samochodowych środków czyszczących do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

wynik

ogłoszenie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1 i 2

formularz kalkulacji cenowej załącznik nr 3 - dla olejów

formularz kalkulacji cenowej załącznik nr 4 - samochodowe środki czystości

wzór umowy załącznik nr 5

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty  3,93uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,93 plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 16.12.2011
Data modyfikacji : 10.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry