Szczegóły ogłoszeń

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych na potrzeby pracowni biologii, chemii, mechanoskopii, daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.

unieważnienie 1 i 7 części postępowania

rozstrzygnięcie części II

rozstrzygnięcie części III

rozstrzygnięcie części IV

rozstrzygnięcie części V

rozstrzygnięcie części VI

rozstrzygnięcie części VIII

rozstrzygnięcie części IX

rozstrzygnięcie części X

rozstrzygnięcie części XI

rozstrzygnięcie części XII

rozstrzygnięcie części XIII

rozstrzygnięcie części XIV

rozstrzygnięcie części XV

rozstrzygnięcie części XVI - unieważnienie

rozstrzygnięcie części XVII

rozstrzygnięcie części XVIII

-------------------------------------------------------------------------------------

pytanie do siwz wraz z wyjasnieniem

pytanie do siwz wraz z wyjasnieniem

pytania do siwz wraz z wyjaśnieniami

----------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

-------------------------------------------------------------------------------------

siwz oraz załączniki do siwz nr 1 i 2

formularz kalkulacji cenowej - załączniki do siwz nr 3.1 - 3.18

wzór umowy - załacznik do siwz nr 4

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 14,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 14,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 22.02.2012
Data modyfikacji : 13.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry