Szczegóły ogłoszeń

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych na potrzeby pracowni biologii, chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.

rozstrzygnięcie postępowania w części I oraz uniewaznienie części II i III

--------------------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania do swiz nr 1 i 2 wraz z wyjaśnianiami - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 05.04.2012r.

---------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz wraz z załacznikami nr 1 i 2

formularz kalkulacji cenowej - załącznk do siwz nr 3.1

formularz kalkulacji cenowej - załącznik do siwz nr 3.2

formularz kalkulacji cenowej - załacznik do siwz nr 3.3

wzór umowy - załacznik do siwz nr 4

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,70 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3, 70 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 26.03.2012
Data modyfikacji : 06.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry