Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej.

rozstrzygnięcie postępowania

-----------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z przedłużeniem terminu składania ofert na dzień 04.05.2012r.

wyjasniania na pytania oraz modyfikacja siwz

----------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z przedłużeniem terminu składania ofert na dzień 30.04.2012r.

treść pytań złożonych do przedmiotowego postępowania

------------------------------------------------------------------

ogłoszneie o zmianie ogłosznia wraz z przedłużeniem terminu składania ofert na dzień 26.04.2012r.

modyfikacja siwz z dnia 20.04.2012r.

-------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz wraz załącznikami nr 1, 2, 3A, 3B, 3C, 4

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,70 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4, 70 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 17.04.2012
Data modyfikacji : 08.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry