Szczegóły ogłoszeń

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek województwa zachodniopomorskiego.

rozstrzygnięcie postępowania w części I

rozstzygnięcie postępowania w części II

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz oraz załącznik nr 1 i 2

formularz kalkulacji cenowej - ALKOSENSOR IV - zalacznik do siwz nr 3.1

formularz kalkulacji cenowej -ALCOBLOW - załącznik do siwz nr 3.2

wzór umowy - ALKOSENSOR IV - załacznik do siwz nr 4.1

wzór umowy - ALCOBLOW - załacznik do siwz nr 4.2

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,40 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,40 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 18.04.2012
Data modyfikacji : 27.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry