Szczegóły ogłoszeń

Dostawy na faxowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego oraz oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

rozstrzygnięcie postępowania w cześci 1
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 2
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 3
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 4
rozstrzygnięcie postępowania w części 5
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 6
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 7
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 8
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 9
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 10
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 11
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 12
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 13
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 14
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 15
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 16
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 17
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 18
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 19
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 20
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 21
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 22
rozstrzygnięcie postępowania w cześci 23

__________________________________________________________________

ogłoszenie BZP

siwz wraz załacznikami nr 1 i 2

formularz kalkulacji cenowej - załacznik do siwz nr 3.1

formularz kalkulacji cenowej - załacznik do siwz nr 3.2

wzór umowy - załącznik do siwz nr 4.1

wzór umowy - załącznik do siwz nr 4.2

 

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,40 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,40 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 14.05.2012
Data modyfikacji : 03.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry