Szczegóły ogłoszeń

Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego w sezonie grzewczym 2012/2013

Rozstrzygnięcie postepowania w części 9

-----------------------------------------------------------------

Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 1
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 2
Unieważnienie postepowania w części 3
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 4
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 5
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 6
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 7
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 8
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 10
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 11
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 12
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 13
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 14
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 15
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 16
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 17
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 18
Rozstrzygnięcie postępowania w cześci 19
 

-----------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie

siwz wraz z załacznikami nr 1 i 2

kalkulacja cenowa - załacznik do siwz nr 3

wzór umowy - załacznik do siwz nr 4

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 21.06.2012
Data modyfikacji : 13.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry