Szczegóły ogłoszeń

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie

rozstrzygnięcie postępowania

----------------------------------------------------------------------------

pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacja siwz (bez zmiany terminu składania ofert)

zmodyfikowany załącznik do siwz nr 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------

modyfikacja siwz - bez zmiany terminu składania ofert

sprostowanie zapisu nr konta zamawiającego - bez zmiany terminu składania ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

opublikowane w dniu 25.07.2012r, w witrynie TED ogłoszenie o zamówieniu

siwz wraz z załacznikami nr 1 i 2

wykaz obiektów - załącznik do siwz nr 3

wzór umowy - załacznik do siwz nr 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z koniecznością ponownego przesłania ogłoszenia o zamówieniu do OPWE (ogłoszenie pierwotne nie ukazało sie w druku), zamawiający informuje o przekazaniu do publikacji w dniu 20.07.2012r. ogłoszenia wraz z niżej zamieszczonymi sprostowaniami.

sprostowanie daty składania i otwarcia ofert (było: w dniu 20.08.2012r - jest: 30.08.2012r.)

sprostowanie daty wniesienia zabezpieczenia wadium (było do dnia 20.08.2012r. - jest do dnia 30.08.2012r.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnopt Europejskich w dniu 09.07.2012r.

Metryczka

Data publikacji : 09.07.2012
Data modyfikacji : 14.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry