Remont pomiszczeń III -ego Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Remont pomiszczeń III -ego Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą

rozstrzygnięcie postępowania

ogłoszenie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

wykaz prac podobnych -  załącznik nr 4

wykaz osób - załącznik nr 5

wzór umowy - załącznik nr 6

specyfikacja techniczna (STWOiR) obejmująca branże budowlaną i sanitarną

specyfikacja techniczna obejmująca branże elektryczną

Kosztorys nakładczy elektryczny

Kosztorys nakładczy - budowlany

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 16,56 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 16,56 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 27.07.2012
Data modyfikacji : 23.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry