Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów do badań DNA na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

rozstrzygnięcie części III postępowania

unieważnienie części I postępowania

rozstrzygnięcie części II postępowania

---------------------------------------------------------------

sprostowanie omyłki w odpowiedzi na pytania z dnia 18.09.2012r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.09.2012r.

-------------------------------------------------------------

pytania nr 3 do siwz wraz z wyjaśnieniami 

pytania nr 1 i 2 do siwz wraz z wyjaśnieniami

------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz oraz załączniki nr 1, 2, 3

formularz kalkulacji cenowej - załacznii do siwz nr 4.1

formularz kalkulacji cenowej - załącznik do siwz nr 4.2

formularz kalkulacji cenowej - załacznik do siwz nr 4.3

wzór umowy - załacznik do siwz nr 5

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,50 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,50 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 13.09.2012
Data modyfikacji : 01.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry