Szczegóły ogłoszeń

Dostawa bonów towarowych do jednostek Policji KWP w Szczecinie zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin oraz województwa zachodniporskiego

 

 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.11.2012 r.

 modyfikacja treści siwz - załącznik nr 4 z dnia 13.11.2012 r.

 pytanie do siwz wraz z wyjaśnieniem z dn. 12.10.2012 r.

 swiz wraz z załącznikiem nr 1, 2, 3

 załącznik nr 4, 5

 treść ogłoszenia o zamówieniu 2012/S 194-319142

 infromacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04.10.2012 r.

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 04.10.2012
Data modyfikacji : 07.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry