Szczegóły ogłoszeń

Budowa przyłącza światłowodowego w relacji: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim pl. Marii Konopnickiej 1 - Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim ul. Obrońców Westerplatte 3

rozstrzygnięcie postepowania

-----------------------------------------------------------

pytanie do siwz wraz z wyjasnieniem

----------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

Siwz oraz załączniki nr 1, 2, 3
Projekt budowlany - załącznik do siwz nr 4

Projekt budowlany - załacznik do siwz nr 4 ciąg dalszy
Projekt wykonawczy - załącznik do siwz nr 5
Przedmiar robót - załącznik dosiwz nr 6
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik do siwz nr 7
Wykaz prac podobnych – załącznik dosiwz nr 8
Wzór umowy –  załącznik do siwz nr 9
Wykaz osób – załącznik do siwz nr 10

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 25,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 25,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.10.2012
Data modyfikacji : 25.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry