Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych mebli biurowych. - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych mebli biurowych.

rozstrzygnięcie postępowania w części II

------------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w części I

rozstrzygnięcie postępowania w części III

------------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP wraz z przedłużeniem terminu składania ofert na dzien 29.21o.2012r.

odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacja siwz

zmodyfikowany załącznik do siwz nr 4.2

zmodyfikowany załącznik do siwz nr 5.1

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 5.2

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 5.3

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 6.1

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 6.2

---------------------------------------------------------------------

treść zapytań, które wpynęły do siwz

----------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz wraz załacznikami nr 1, 2, 3.

formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik do siwz nr 4.1

lada biurowa - rysunek do załacznika nr 4.1

formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik do siwz nr 4.2
formularz kalkulacji cenowej dla części III - załącznik do siwz nr 4.3

harmonogram dostaw dla części I - załącznik do siwz nr od 5.1
harmonogram dostaw dla części II - załącznik do siwz nr 5.2
harmonogram dostaw dla części III - załącznik do siwz nr 5.3

wzór umowy dla części I – załącznik do siwz nr 6.1
wzór umowy dla części II – załącznik do siwz nr 6.2
wzór umowy dla części III – załącznik do siwz nr 6.3

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 10,20 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 10,20 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 17.10.2012
Data modyfikacji : 12.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry