Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego.

rozstrzygnięcie postępowania w częściach 1 - 21

------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.11.2012r. wraz ze zmianą terminu składania ofert na dzień 14.11.2012r.

wnioski dot siwz wraz z wyjaśnieniami i modyfikacja siwz

-------------------------------------------

informacja o terminie udzielenia odpowiedzi na wnioski dot. siwz oraz przewidywanej zmianie terminu składania ofert

-----------------------------------------------

ogłoszenie BZP
siwz oraz załaczniki nr 1,2,3
formularze kalkulacji cenowej dla części od 1 do 21 - załącznik do siwz nr 4
zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik do siwz nr 5

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 31.10.2012
Data modyfikacji : 16.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry