Szczegóły ogłoszeń

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego.

ponowne rozstrzygnięcie postępowania w części 7

--------------------------------------------------------------

unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania w części 7

---------------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w częściach 1-35 oraz 37

------------------------------------------------------------------------------

unieważnienie części 36 postępowania

------------------------------------------------------------------------------

wyjaśnienia do pytań i wniosków złożonych w dniu 18.03.2013r.

------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.03.2013r.

zmodyfikowana treść siwz wraz z załącznikami: nr 1 - zmodyfikowany formularz ofert cenowej, nr 3 i 4 formularz oświadczeń wykonawcy 

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 2 - formularz kalkulacji cenowej na 37 częsci

załącznik do siwz nr 2 - w wersji do edycji

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 5 - warunki wykonania przedmiotu zamówienia

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 6 - zestawienie relacji łaczy cyfrowych

zmodyfikowany załącznik do siwz nr 7 - zestawienie punktów agregacji

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 8 - wzór umowy

wyjaśnienia do pytań i wniosków złożonych w dniach 14,15 i 18.02.2013r.

----------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.03.2013r.

zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wadium

---------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.02.2013r.

zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wadium

----------------------------------------------------------

treść zapytań do siwz nr 6

treść zapytań do siwz nr 3 i 4

treść zapytań do siwz nr 5

-------------------------------------------------------------

wyjaśnienia do pytań i wniosków złożonych w dniach 04.02.2013r. oraz 07.02.2013r.

załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 2

treść zapytań do siwz nr 1 i 2

----------------------------------------------------------------

treść ogłoszenia opublikowanego w dniu 29.01.2013r.

siwz wraz załacznikami: nr 1 - formularz kalkulacji cenowej, nr 3 i 4 - oświadczenia wykonawcy

załacznik do siwz nr 2 - formularz kalkulacji cenowej na 38 części

załacznik do siwz nr 5 - warunki wykonania przedmiotu zamówienia

załącznik do siwz nr 6 - zestawienie relacji łączy cyfrowych

załacznik do siwz nr 7 - zestawienie punktów agregacji

załącznik do siwz nr 8 - wzór umowy 

-----------------------------------------------------------------

informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.01.2013r.

Metryczka

Data publikacji : 25.01.2013
Data modyfikacji : 25.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry